Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 44 PASAKOJIMAS

Rachaba slepia žvalgus

Rachaba slepia žvalgus

ŠIE vyrai pateko į bėdą. Jie turi bėgti — kitaip juos nužudys. Tai izraelitų žvalgai, o jiems padedanti moteris — Rachaba. Rachaba gyvena name ant Jericho miesto sienos. Sužinokime, kodėl šiems vyrams gresia pavojus.

Izraelitai jau pasiruošę pereiti Jordano upę ir įžengti į Kanaano žemę. Bet prieš tai Jozuė išsiunčia du žvalgus. Jis sako jiems: ‘Eikite ir apžiūrėkite žemę bei Jericho miestą.’

Atėję į Jerichą, žvalgai įeina į Rachabos namus. Bet kažkas praneša Jericho karaliui: ‘Du izraelitai atėjo šiąnakt išžvalgyti krašto.’ Išgirdęs tai, karalius siunčia vyrus pas Rachabą, ir jie jai įsako: ‘Išvesk vyrus, kurie yra tavo namuose!’ Tačiau Rachaba paslėpė žvalgus ant savo namo stogo. Todėl ji sako: ‘Kažkokie vyrai buvo atėję į mano namus, bet aš nežinau, iš kur jie. Jie išėjo vos tik sutemus, kol miesto vartai dar nebuvo uždaryti. Jeigu jūs paskubėsite, sučiupsite juos!’ Taigi tie vyrai ėmė juos vytis.

Jiems išėjus, Rachaba nuskubėjo ant stogo. ‘Aš žinau, kad Jehova atiduos jums tą žemę, — sako ji žvalgams. — Mes girdėjome, kaip jis išdžiovino Raudonąją jūrą, kai jūs palikote Egiptą, ir kaip jūs nužudėte karalius Sehoną ir Ogą. Aš buvau jums gera, todėl pažadėkite, kad ir jūs būsite man geri. Išsaugokite mano tėvo ir motinos, mano brolių ir seserų gyvybes.’

Žvalgai pažada tai Rachabai, bet ji turi kažką padaryti. ‘Paimk šią raudoną virvę ir pririšk prie savo lango, — sako jie, — ir tegu visi tavo giminaičiai susirenka tavo namuose. Ir kai mes visi ateisime paimti Jericho, pamatę tavo lange šią virvę, mes neliesime tavo namuose nė vieno.’ Sugrįžę atgal pas Jozuę, žvalgai papasakojo jam viską, kas buvo nutikę.

Jozuės 2:1-24; Žydams 11:31.