Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 45 PASAKOJIMAS

Perėjimas per Jordaną

Perėjimas per Jordaną

ŽIŪRĖK! Izraelitai eina per Jordano upę! Tačiau kur dėjosi vanduo? Tik prieš kelias minutes upė liejosi iš krantų, kadangi tuo metų laiku labai lyja. Bet dabar visas vanduo dingo! Izraelitai eina sausu upės dugnu, panašiai kaip jie perėjo Raudonąją jūrą. Kurgi visas vanduo? Pažiūrėkime.

Kai atėjo laikas izraelitams pereiti Jordano upę, Jehova liepė Jozuei, kad jis sakytų tautai: ‘Kunigai turi imti sandoros skrynią ir eiti visų mūsų priekyje. Kai tik jie įžengs į Jordano upės vandenis, vanduo nustos tekėjęs.’

Ir štai kunigai pakelia sandoros skrynią ir neša ją tautos priekyje. Kai jie prieina prie Jordano, kunigai brenda tiesiai į vandenį. Srovė labai srauni ir gili. Bet kai tik jų kojos paliečia vandenį, srovė nustoja tekėjusi. Tai stebuklas! Jehova užtvenkė vandenis upės aukštupyje. Tad vanduo upėje greitai išsenka!

Nešantys sandoros skrynią kunigai eina tiesiai į sausos upės vidurį. Ar tu matai juos piešinyje? Kol jie ten stovi, visi izraelitai pereina per Jordano upę sausu jos dugnu!

Kai visi jau perėję į kitą pusę, Jehova liepia, kad Jozuė pasakytų 12-ai stiprių vyrų: ‘Eikite į upę, kur stovi kunigai su sandoros skrynia. Paimkite 12 akmenų ir padėkite juos ten, kur visi šiąnakt nakvosite. Kai ateityje jūsų vaikai paklaus, ką reiškia šie akmenys, jūs atsakysite jiems, kad upės tėkmė sustojo, kai Jehovos sandoros skrynia buvo nešama per Jordaną. Akmenys primins jums šį stebuklą!’ Jozuė taip pat sukrovė 12 akmenų upės dugne, kur stovėjo kunigai.

Pagaliau Jozuė sako nešantiems sandoros skrynią kunigams: ‘Išeikite iš Jordano.’ Ir kai tik jie išeina, upė vėl ima tekėti.

Jozuės 3:1-17; 4:1-18.