Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 43 PASAKOJIMAS

Jozuė tampa vadu

Jozuė tampa vadu

MOZĖ nori kartu su izraelitais įžengti į Kanaaną. Todėl jis prašo: ‘Leisk man, Jehova, pereiti Jordano upę ir pamatyti tą gerąją šalį.’ Bet Jehova sako: ‘Gana! Daugiau man apie tai nebekalbėk!’ Ar žinai, kodėl Jehova tai pasakė?

Prisimink, kas atsitiko, kai Mozė sudavė lazda į uolą. Jis ir Aaronas nepagerbė Jehovos. Jie nepasakė tautai, kad tai Jehova davė jiems vandens iš uolos. Dėl tos priežasties Jehova pasakė, kad jis neleis jiems įžengti į Kanaaną.

Netrukus, po Aarono mirties, Jehova pasakė Mozei: ‘Imk Jozuę ir pastatyk jį kunigo Eleazaro ir tautos akivaizdoje. Ir visiems jiems pranešk, kad Jozuė yra naujasis vadas.’ Kaip tu matai piešinyje, Mozė tiksliai viską padaro, ką Jehova liepė.

Po to Jehova sako Jozuei: ‘Būk stiprus ir nesibijok. Tu įvesi izraelitus į Kanaano žemę, kurią jiems pažadėjau, ir aš būsiu su tavimi.’

Vėliau Jehova liepia Mozei užkopti į Nebo kalno viršūnę Moabo šalyje. Nuo čia Mozė gali žvelgti anapus Jordano ir matyti puikią Kanaano žemę. Jehova sako: ‘Šita yra žemė, kurią aš pažadėjau duoti Abraomo, Izaoko ir Jokūbo vaikams. Aš leidau tau ją pamatyti, bet neleisiu tau ten įeiti.’

Ten, Nebo kalno viršūnėje, Mozė miršta. Jis buvo 120 metų amžiaus. Jis tebebuvo stiprus ir jo regėjimas dar buvo geras. Labai nuliūdusi tauta aprauda mirusį Mozę. Bet jie laimingi turėdami naują vadą — Jozuę.

Skaičių 27:12-23; Pakartoto Įstatymo 3:23-29; 31:1-8, 14-23; 32:44b-52; 34:1-12.