PAŽVELK į vaisius, kuriuos neša šie vyrai. Kokia didžiulė vynuogių kekė! Ją neša ant karties net du vyrai. Pažiūrėk ir į figas bei granatus. Iš kur šie puikūs vaisiai? Iš Kanaano žemės. Prisimink, Kanaanas — tai šalis, kur kadaise gyveno Abraomas, Izaokas ir Jokūbas. Tačiau dėl čia kilusio bado Jokūbas su savo šeima išsikėlė į Egiptą. Dabar, praėjus maždaug 216 metų, Mozė veda izraelitus atgal į Kanaaną. Jie ateina į vietovę dykumoje, vadinamą Kadesu.

Kanaano žemėje gyvena blogi žmonės. Taigi Mozė siunčia 12 žvalgų ir sako jiems: ‘Sužinokite, kiek žmonių ten gyvena ir kaip stiprūs jie. Ištirkite, ar derlinga ten žemė. Ir būtinai parneškite iš ten kokių nors vaisių.’

Sugrįžę į Kadesą, žvalgai pasakoja Mozei: ‘Tai tikrai puiki šalis.’ Ir kad patvirtintų tai, jie parodo Mozei kai kuriuos vaisius. Tačiau 10 žvalgų sako: ‘Ten gyvena dideli ir stiprūs žmonės. Jei mėginsime užimti tą šalį, mes būsime išžudyti.’

Tai girdėdami izraelitai išsigąsta. ‘Geriau būtume mirę Egipte ar netgi čia, dykumoje, — aimanuoja jie. — Mes žūsime kovoje, o mūsų žmonos ir vaikai bus paimti nelaisvėn. Išsirinkime naują vadą vietoj Mozės ir grįžkime į Egiptą!’

Bet du iš tų žvalgų pasitiki Jehova ir bando nuraminti žmones. Tai Jozuė ir Kalebas. Jie sako: ‘Nebijokite. Jehova su mumis. Užimti tą šalį bus lengva.’ Bet žmonės nenori girdėti. Jie netgi nori nužudyti Jozuę ir Kalebą.

Jehova dėl to labai užsirūstina ir sako Mozei: ‘Nė vienas iš žmonių, turinčių 20 ir daugiau metų, neįeis į Kanaano žemę. Jie matė stebuklus, kuriuos dariau Egipte ir dykumoje, bet vis dar nepasitiki manimi. Todėl jie klajos dykumoje 40 metų, kol numirs paskutinis iš jų. Tiktai Jozuė ir Kalebas įeis į Kanaano žemę.’

Skaičių 13:1-33; 14:1-38.