Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 46 PASAKOJIMAS

Jericho sienos

Jericho sienos

KAS verčia šias Jericho sienas griūti? Atrodo, tarsi ant jų būtų nukritusi didžiulė bomba. Bet tais laikais bombų dar nebuvo; tada nebuvo netgi šaunamųjų ginklų. Tai dar vienas Jehovos stebuklas! Pažiūrėkime, kaip tai įvyko.

Paklausyk, ką Jehova sako Jozuei: ‘Tu ir visi kovotojai turite eiti aplink miestą. Žygiuokite aplink jį vienąkart per dieną šešias dienas. Neškitės su savimi sandoros skrynią. Septyni kunigai turi eiti jos priekyje ir pūsti savo ragus.

Septintą dieną jūs turite žygiuoti aplink miestą septynis kartus. Po to sutrimituokite stipriai ir ilgai, ir kiekvienas tesušunka garsų karo šūkį. Tada sienos sugrius iki pamatų!’

Jozuė ir tauta padaro, ką sako Jehova. Kai jie žygiuoja, visi tyli. Niekas neprataria nė žodžio. Girdėti tiktai ragų garsas ir žygiuojančiųjų žingsniai. Dievo tautos priešai Jeriche apimti išgąsčio. Ar tu matai tą nukarusią iš lango raudoną virvę? Kieno tas langas? Taip — Rachaba padarė tai, ką du žvalgai buvo jai liepę. Visa jos šeima yra viduje ir kartu su ja stebi, kas vyksta.

Galiausiai septintą dieną, po septinto žygiavimo aplink miestą, suskamba ragai, kovotojai sušunka ir sienos griūva. Tada Jozuė sako: ‘Užmuškite miesto gyventojus, o miestą sudeginkite. Sudeginkite viską. Palikite tiktai sidabrą, auksą, varį ir geležį, ir tai atiduokite į Jehovos padangtės iždą.’

Tiems dviem žvalgams Jozuė sako: ‘Įeikite į Rachabos namus ir išveskite ją su visa jos šeima.’ Rachaba ir jos šeima lieka gyvi, kaip buvo jai pažadėję žvalgai.

Jozuės 6:1-25.