AR TU kada nors girdėjai apie kalbančią asilę? ‘Ne, — turbūt pasakysi tu. — Gyvūnai kalbėti negali.’ Bet Biblijoje pasakojama apie asilę, kuri kalbėjo. Pažiūrėkime, kaip tai atsitiko.

Izraelitai beveik pasiruošę įeiti į Kanaano žemę. Balakas, Moabo karalius, bijo izraelitų. Taigi jis pasikviečia gudrų vyrą, vardu Balaamas, kad šis prakeiktų izraelitus. Balakas pažada duoti Balaamui daug pinigų, tad Balaamas sėdasi ant savo asilės ir iškeliauja pas Balaką.

Jehova nenori, kad Balaamas prakeiktų Jo tautą. Todėl jis siunčia angelą su ilgu kardu, kad atsistotų skersai kelio ir sulaikytų Balaamą. Balaamas negali angelo matyti, tačiau jo asilė jį mato. Todėl asilė bando trauktis toliau nuo angelo, ir pagaliau ji tiesiog atsigula ant kelio. Balaamas labai supyksta ir muša savo asilę lazda.

Tada Jehova padaro, kad Balaamas išgirsta savo asilę kalbant. ‘Ką aš tau padariau, kad mane muši?’ — klausia asilė.

‘Tu tyčiojiesi iš manęs, — sako Balaamas. — Jei turėčiau kardą, užmuščiau tave!’

‘Ar aš anksčiau elgiausi kaip nors panašiai?’ — klausia asilė.

‘Ne’, — atsako Balaamas.

Tada Jehova atveria Balaamui akis ir jis pamato ant kelio stovintį angelą. Angelas sako: ‘Už ką muši savo asilę? Aš išėjau, kad užstočiau tau kelią, nes tu neturi eiti prakeikti Izraelio. Jeigu asilė nebūtų pasitraukusi nuo manęs, aš būčiau tave nužudęs, bet asilei nieko nebūčiau padaręs.’

Balaamas sako: ‘Nusidėjau. Aš nežinojau, kad tu stovi ant kelio.’ Angelas praleidžia Balaamą, ir tas keliauja toliau pas Balaką. Nors jis bando prakeikti Izraelį, bet vietoj to Jehova priverčia jį tris kartus palaiminti Izraelį.

Skaičių 21:21-35; 22:1-40; 23:1-30; 24:1-25.