Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 36 PASAKOJIMAS

Auksinis veršis

Auksinis veršis

AI, AI! Ką tie žmonės dabar daro? Jie meldžiasi veršiui! Kodėl jie taip elgiasi?

Kai Mozė ilgai nenulipa nuo kalno, žmonės ima kalbėti: ‘Mes nežinome, kas atsitiko Mozei. Tad pasidarykime dievą, kad jis mus išvestų iš šios žemės.’

‘Gerai, — sako Mozės brolis Aaronas. — Nusiimkite savo auksinius auskarus ir atneškite juos man.’ Kai žmonės atneša auskarus, Aaronas išlydo juos ir padaro auksinį veršį. O žmonės sako: ‘Tai mūsų Dievas, kuris išvedė mus iš Egipto!’ Po to izraelitai surengia didelę šventę ir garbina auksinį veršį.

Pamatęs tai, Jehova labai užsirūstina. Taigi jis sako Mozei: ‘Skubiai leiskis žemyn. Tauta elgiasi labai blogai. Jie užmiršo mano įsakymus ir lenkiasi auksiniam veršiui.’

Mozė skubiai nusileidžia nuo kalno. Priėjęs arčiau, jis pamato štai ką: žmonės dainuodami šoka aplink auksinį veršį! Mozė taip supyksta, jog meta į žemę dvi akmenines plokštes su ant jų užrašytais įstatymais, ir jos sudūžta į daug daug gabalėlių. Po to jis paima auksinį veršį ir išlydo jį. Tada sutrina jį į dulkes.

Tauta padarė labai didelę nuodėmę. Todėl Mozė liepia kai kuriems vyrams išsitraukti savo kardus. ‘Pikti žmonės, kurie garbino auksinį veršį, turi mirti’, — sako Mozė. Ir štai tie vyrai užmuša 3000 žmonių! Ar tai neparodo, jog mums reikia būti rūpestingiems, kad garbintume tiktai Jehovą, o ne bet kokius klaidingus dievus?

Išėjimo 32:1-35.

Pasidomėkite

PIEŠTINIAI BIBLIJOS PASAKOJIMAI

Izraelitai nusiliedina aukso veršį

Izraelitai pasidirbo statulą, vaizduojančią Dievą. Ar Dievui tai patiko?