Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 47 PASAKOJIMAS

Vagis Izraelyje

Vagis Izraelyje

PAŽVELK, ką šis vyras pakasa savo palapinėje! Puošnų apsiaustą, aukso luitą ir keletą sidabrinių monetų. Jis paėmė jas iš Jericho miesto. Tačiau ką reikėjo padaryti su visais Jericho daiktais? Ar prisimeni?

Jie turėjo būti sunaikinti, o auksas ir sidabras padėti į Jehovos padangtės iždą. Taigi šie žmonės nepakluso Dievui. Jie pavogė tai, kas priklauso Dievui. Šio vyro vardas yra Achanas, o tie su juo — jo šeimos nariai. Pažiūrėkime, kas atsitinka.

Po Achano įvykdytos vagystės Jozuė išsiunčia kai kuriuos karius kovoti prieš Hajo miestą. Bet mūšyje jie pralaimi. Kai kurie nužudomi, o likusieji pabėga. Jozuė labai nusiminęs. Jis puola veidu ant žemės ir šaukiasi Jehovos: ‘Kodėl tu leidai, kad mums taip atsitiktų?’

Jehova atsako: ‘Kelkis! Izraelis nusidėjo. Jie paėmė kai kuriuos daiktus, kurie turėjo būti sunaikinti arba turėjo būti perduoti į Jehovos padangtę. Jie pavogė puošnų apsiaustą ir paslėpė jį. Aš nepalaiminsiu jūsų tol, kol nesunaikinsite jo ir to, kuris paėmė tuos daiktus.’ Jehova pasakė, kad jis parodys Jozuei, kas tasai piktadarys.

Taigi Jozuė surenka visą tautą ir Jehova nurodo piktąjį Achaną. Achanas sako: ‘Aš nusidėjau. Aš pamačiau puikų apsiaustą, taip pat aukso luitą ir sidabrines monetas. Ir taip panorau tų daiktų, kad paėmiau juos. Jūs rasite juos užkastus mano palapinėje.’

Kai šie daiktai surandami ir atnešami Jozuei, jis sako Achanui: ‘Kodėl tu užtraukei mums nelaimę? Dabar Jehova užtrauks nelaimę tau!’ Tada visa tauta užmuša Achaną ir jo šeimą akmenimis. Ar tai neparodo, kad mes niekada negalime imti daiktų, kurie mums nepriklauso?

Po to Izraelis vėl išeina kovoti prieš Hajį. Šiuokart Jehova padeda savo tautai, ir jie laimi mūšį.

Jozuės 7:1-26; 8:1-29.