Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 39 PASAKOJIMAS

Pražysta Aarono lazda

Pražysta Aarono lazda

AR MATAI žiedus ir prinokusius migdolus, kurie išaugo ant šios lazdos? Tai Aarono lazda. Žiedai ir prinokę vaisiai išaugo ant Aarono lazdos tik per vieną naktį! Pažiūrėkime, kodėl.

Izraelitai jau kurį laiką klajoja po dykumą. Kai kurie iš jų nebemano, kad Mozė turėtų būti vadu arba Aaronas vyriausiuoju kunigu. Vienas iš taip galvojančių yra Korė, taip pat Datanas, Abironas ir 250 tautai vadovaujančių vyrų. Šie visi ateina ir sako Mozei: ‘Kodėl judu keliate save aukščiau už visus kitus?’

Mozė sako Korei ir jo šalininkams: ‘Rytoj rytą pasiimkite savo smilkytuvus ir įsidėkite į juos smilkalų. Tada ateikite prie Jehovos padangtės. Mes pamatysime, ką Jehova išsirinks.’

Kitą rytą Korė ir 250 jo pasekėjų ateina prie padangtės. Taip pat ateina daug kitų, norinčių juos palaikyti. Jehova labai užsirūstina. ‘Pasitraukite nuo šių nedorų žmonių palapinių, — sako Mozė. — Nelieskite nieko, kas priklauso jiems.’ Žmonės paklūsta ir pasitraukia nuo Korės, Datano ir Abirono palapinių.

Tada Mozė sako: ‘Štai dabar jūs sužinosite, ką pasirinko Jehova. Atsivers žemė ir praris šiuos nedorus vyrus.’

Vos tik Mozė baigia kalbėti, atsiveria žemė. Korės palapinė ir jam priklausantis turtas, taip pat Datanas ir Abironas bei su jais buvusieji prasmenga, ir žemė užsiveria virš jų. Išgirdę krintančiųjų žemyn riksmus, žmonės šaukia: ‘Bėkime! Žemė gali ir mus praryti!’

Korė ir 250 jo pasekėjų tebėra arti prie padangtės. Tada Jehova siunčia ugnį ir ji visus juos sudegina. Po to Jehova liepia Aarono sūnui Eleazarui paimti žuvusių vyrų smilkytuvus ir padaryti iš jų ploną dangą aukurui. Ši aukuro danga izraelitams turi būti kaip įspėjamasis ženklas, kad niekas kitas, išskyrus Aaroną ir jo sūnus, negali tarnauti Jehovos kunigais.

Bet Jehova nori aiškiai parodyti, kad kunigais jis išrinko Aaroną ir jo sūnus. Taigi jis sako Mozei: ‘Tegu kiekvienos Izraelio giminės vadas atsineša savo lazdą. Iš Levio giminės tegu savo lazdą atsineša Aaronas. Po to kiekvienas iš jų tepadeda savo lazdą padangtėje sandoros skrynios priekyje. Lazda vyro, kurį aš išsirinkau būti kunigu, išleis žiedus.’

Kai Mozė ateina kitą rytą pažiūrėti — štai, Aarono lazda žydi, ir ant jos išaugę prinokę migdolai! Ar tu dabar supranti, kodėl Jehova leido pražysti Aarono lazdai?

Skaičių 16:1-49; 17:1-11; 26:10.