AR TU žinai, ką pirmiausia darė Nojus, kartu su savo šeima išėjęs iš laivo? Jis atnašavo auką — dovaną Dievui. Kaip jis tai daro, tu gali matyti paveiksle apačioje. Nojus aukojo kaip dovaną gyvulius, norėdamas padėkoti Dievui už savo šeimos išsaugojimą didžiojo tvano metu.

Kaip manai, ar Jehova buvo patenkintas dovana? Taip, jis buvo patenkintas. Todėl jis pažadėjo Nojui, kad daugiau niekada nebenaikins pasaulio tvanu.

Žemė greitai išdžiūvo ir Nojus su savo šeima pradėjo naują gyvenimą už laivo ribų. Dievas palaimino juos ir tarė jiems: ‘Jūs turite turėti daug vaikų. Jūs turite daugintis, kol visa žemė bus pilna žmonių.’

Bet vėliau žmonės, išgirdę apie didįjį tvaną, galėtų išsigąsti, kad panašus tvanas vėl pasikartos. Todėl Dievas davė kai ką, kas primintų žmonėms jo pažadą niekada nebeaptvindyti visos žemės. Ar tu žinai, ką jis davė kaip priminimą? Tai buvo vaivorykštė.

Vaivorykštė dažnai matoma danguje, kai po lietaus nušvinta saulė. Vaivorykštės gali turėti daug puikių spalvų. Ar tu pats kada nors matei ją? Ar matai ją paveiksle?

Ir štai ką pasakė Dievas: ‘Aš pažadu, kad niekada daugiau visi žmonės ir gyvūnai nebus sunaikinti tvanu. Aš įdedu į debesis vaivorykštę. Kai ji pasirodo, aš matysiu ją ir prisiminsiu šį savo pažadą.’

Kai tu matai vaivorykštę, ką ji turėtų tau priminti? Dievo pažadą, kad jis niekada daugiau nebenaikins pasaulio dideliu tvanu.

Pradžios 8:18–22; 9:9–17.