Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 33 PASAKOJIMAS

Perėjimas per Raudonąją jūrą

Perėjimas per Raudonąją jūrą

ŽIŪRĖK, kas čia vyksta! Mozė ištiesė savo lazdą virš Raudonosios jūros. Tie, kurie saugūs su juo kitame krante — tai izraelitai. Tačiau faraonas ir visa jo armija skęsta jūroje. Pažiūrėkime, kaip tai atsitiko.

Kaip jau sužinojome, faraonas liepė izraelitams palikti Egiptą po to, kai Dievas siuntė egiptiečiams dešimtąją bausmę. Išvyko apie 600 000 izraelitų vyrų, taip pat daug moterų ir vaikų. Su izraelitais išėjo ir daug kitų Jehovą įtikėjusių žmonių. Jie visi pasiėmė kartu su savimi savo avis ir ožkas bei galvijus.

Prieš išvykdami izraelitai prašė egiptiečių rūbų ir auksinių bei sidabrinių daiktų. Egiptiečiai buvo labai išgąsdinti paskutinės juos ištikusios bausmės. Todėl jie davė izraelitams visko, ko jie norėjo.

Po kelių dienų izraelitai atkeliavo prie Raudonosios jūros. Čia jie ilsėjosi. Tuo tarpu faraonas ir jo tarnai ėmė gailėtis išleidę izraelitus. ‘Mes išleidome savo vergus!’ — sakė jie.

Todėl faraonas dar kartą pakeitė savo sprendimą. Jis greitai paruošė savo kovos vežimą ir savo armiją. Po to su visais Egipto vežimais, tarp kurių buvo 600 ypatingų, jis ėmė vytis izraelitus.

Kai izraelitai pamatė besivejantį juos su savo armija faraoną, jie labai išsigando. Nebuvo kur bėgti. Vienoje pusėje plytėjo Raudonoji jūra, o iš kitos pusės artėjo egiptiečiai. Tačiau Jehova nuleido debesį tarp egiptiečių ir savo tautos. Todėl egiptiečiai, nebematydami izraelitų, negalėjo jų pulti.

Po to Jehova liepė Mozei ištiesti savo lazdą virš Raudonosios jūros. Kai jis tai padarė, Jehova sukėlė stiprų rytų vėją. Jūros vandenys persiskyrė ir laikėsi kaip siena iš abiejų pusių.

Tada izraelitai pradėjo eiti sausu jūros dugnu. Tai truko nemaža valandų, kol milijonai žmonių su visais savo gyvuliais saugiai perėjo į kitą jūros pusę. Pagaliau egiptiečiai vėl pamatė izraelitus. Jų vergai buvo bepasprunką! Todėl jie puolė į jūrą įkandin jų.

Kai jie atsidūrė jūroje, Dievas padarė, kad pradėjo kristi jų vežimų ratai. Egiptiečiai labai išsigando ir pradėjo šaukti: ‘Jehova kovoja už izraelitus. Bėkime iš čia!’ Bet buvo per vėlu.

Kaip tik tada, kaip parodyta piešinyje, Jehova liepė Mozei ištiesti savo lazdą virš Raudonosios jūros. Ir kai Mozė tai padarė, vandenys, stovėję siena, ėmė grįžti į savo vietą ir uždengė egiptiečius bei jų vežimus. Visa jų armija, besivydama izraelitus, puolė į jūrą. Ir niekas iš egiptiečių neišliko gyvas!

Kaip džiaugėsi visa Dievo tauta savo išgelbėjimu! Vyrai giedojo Jehovai padėkos giesmę sakydami: ‘Jehova laimėjo šlovingą pergalę. Žirgus ir jų raitelius jis įmetė į jūrą.’ Mozės sesuo Marija ir visos moterys pasiėmė savo būgnelius su žvangučiais. Džiūgaudamos jos šoko ir giedojo tą pačią giesmę kaip ir vyrai: ‘Jehova laimėjo šlovingą pergalę. Žirgus ir jų raitelius jis įmetė į jūrą.’

Išėjimo 12—15 skyriai.