Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 31 PASAKOJIMAS

Mozė ir Aaronas pas faraoną

Mozė ir Aaronas pas faraoną

KAI Mozė grįžo į Egiptą, jis papasakojo savo broliui Aaronui apie stebuklus. Ir kai Mozė bei Aaronas parodė šiuos stebuklus izraelitams, visa tauta patikėjo, kad Jehova buvo su jais.

Po to Mozė su Aaronu nuėjo pas faraoną. Jie sakė jam: ‘Jehova, Izraelio Dievas, sako: „Išleisk mano tautą trims dienoms, kad jie galėtų pagarbinti mane dykumoje.“’ Bet faraonas atsakė: ‘Aš netikiu Jehovos. Ir Izraelio neišleisiu.’

Faraonas buvo supykęs, kadangi žmonės, užuot dirbę, norėjo tuo metu garbinti Jehovą. Todėl jis vertė juos dar sunkiau dirbti. Izraelitai kaltino Mozę, kad taip blogai elgiamasi su jais, ir Mozė nuliūdo. Bet Jehova jį nuramino. ‘Aš priversiu faraoną išleisti mano tautą’, — pasakė Jehova.

Mozė ir Aaronas vėl nuėjo pas faraoną. Šį kartą jie padarė stebuklą. Aaronas metė žemėn savo lazdą ir ji pavirto didele gyvate. Tačiau faraono išminčiai taip pat metė lazdas ir jos pavirto gyvatėmis. Bet pažvelk! Aarono gyvatė ryja tų išminčių gyvates. Ir vis dėlto faraonas neišleido izraelitų.

Tada Jehovai atėjo laikas pamokyti faraoną. Ar žinai, kaip jis tai padarė? Jis siuntė Egiptui 10 bausmių, arba didelių nelaimių.

Po kiekvienos bausmės faraonas siuntė pakviesti Mozės ir sakė: ‘Tegu liaujasi bausmė, ir aš išleisiu Izraelį.’ Bet kai bausmė baigdavosi, faraonas apsigalvodavo. Jis neišleisdavo tautos. Bet pagaliau po dešimtos bausmės faraonas išleido izraelitus.

Ar žinai, kokios buvo tos 10 bausmių? Atversk puslapį ir sužinosi apie tai.

Išėjimo 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.