LOTAS ir jo šeima gyveno kartu su Abraomu Kanaano šalyje. Vieną dieną Abraomas tarė Lotui: ‘Nebeužtenka ganyklų visiems mūsų gyvuliams. Prašau, atsiskirkime. Jeigu tu eisi vienu keliu, aš eisiu kitu.’

Lotas apžvelgė šalį. Jis pamatė vieną labai gražią šios šalies vietą, kur buvo vandens ir daug gerų ganyklų jo gyvuliams. Tai buvo Jordano sritis. Taigi Lotas persikėlė čia su savo šeima ir gyvuliais. Pagaliau jie apsigyveno Sodomoje.

Sodomos gyventojai buvo labai blogi. Tai liūdino Lotą, nes jis buvo geras žmogus. Tai liūdino ir Dievą. Pagaliau Dievas siuntė du angelus perspėti Lotą ir pasakyti jam, kad ketina sunaikinti Sodomą ir netoliese esantį Gomoros miestą dėl jų piktadarybių.

Angelai pasakė Lotui: ‘Paskubėk! Paimk savo žmoną ir dvi savo dukteris ir bėk iš čia!’ Lotas su savo šeima nelabai skubėjo išeiti, todėl angelai paėmė juos už rankų ir išvedė už miesto. Tada vienas angelas pasakė: ‘Bėkite, gelbėkite savo gyvybę! Neatsigręžkite. Bėkite į kalnus, kad nežūtumėte.’

Lotas su savo dukterimis pakluso ir bėgo tolyn nuo Sodomos. Jie nesustojo nė akimirkai ir neatsigręžė. Bet Loto žmona nepakluso. Kai jie jau buvo nutolę nuo Sodomos, ji sustojo ir pažvelgė atgal. Ir ji pavirto druskos stulpu. Ar tu matai ją paveiksle?

Mums tai yra gera pamoka. Tai rodo, kad Dievas išgelbsti tuos, kurie jam paklūsta, tačiau nepaklūstantys jam praras savo gyvybę.