Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 21 PASAKOJIMAS

Juozapo broliai neapkenčia jo

Juozapo broliai neapkenčia jo

PAŽIŪRĖK, koks liūdnas ir nevilties apimtas šis jaunuolis. Tai Juozapas. Jo broliai ką tik pardavė jį vyrams, kurie keliauja į Egiptą. Ten Juozapas bus vergu. Kodėl jo įbroliai taip piktai pasielgė? Todėl, kad jie pavydėjo Juozapui.

Jų tėvas Jokūbas mylėjo Juozapą labiausiai už visus. Jis parodė Juozapui palankumą, pasiūdindamas jam puikų ilgą apsiaustą. Kai 10 vyresniųjų jo brolių pamatė, kaip labai Jokūbas mylėjo Juozapą, jie ėmė pavydėti jam ir nekęsti jo. Bet buvo ir kita priežastis, kodėl jie jo nekentė.

Juozapas sapnavo du sapnus. Abiejuose sapnuose Juozapo broliai nusilenkė jam. Kai Juozapas papasakojo šiuos sapnus savo broliams, jie ėmė dar labiau jo nekęsti.

Štai vieną dieną, kai Juozapo vyresnieji broliai gano savo tėvo avis, Jokūbas paprašo Juozapą nueiti ir pažiūrėti, kaip jiems sekasi. Kai Juozapo broliai pamato jį ateinant, kai kurie iš jų sako: ‘Užmuškime jį!’ Bet vyriausiasis brolis Rubenas sako: ‘Nedarykite to!’ Tada jie sučiumpa Juozapą ir įmeta jį į sausą šulinį. Po to jie atsisėda, kad nuspręstų, ką su juo daryti.

Tuo metu pro šalį keliauja izmaelitai. Judas sako savo įbroliams: ‘Parduokime jį izmaelitams.’ Taip jie ir padaro. Jie parduoda Juozapą už 20 sidabrinių. Koks niekšiškas ir žiaurus poelgis!

Ką broliai pasakys savo tėvui? Jie papjauna ožiuką ir keletą kartų pamirko puikų Juozapo apsiaustą to ožiuko kraujuje. Po to jie parneša apsiaustą namo savo tėvui Jokūbui ir sako: ‘Štai ką radome. Pažvelk, ar tai ne Juozapo drabužis.’

Jokūbas mato — tai Juozapo apsiaustas. ‘Laukinis žvėris sudraskė Juozapą’, — sušunka jis. Juozapo broliai kaip tik ir nori, kad jų tėvas taip galvotų. Jokūbas labai labai nuliūsta. Jis rauda daugelį dienų. Bet Juozapas nemiręs. Pažiūrėkime, kas jam atsitinka ir kur jis nugabenamas.

Pradžios 37:1-35.