Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 24 PASAKOJIMAS

Juozapas bando savo brolius

Juozapas bando savo brolius

JUOZAPAS nori sužinoti, ar 10 jo vyresniųjų brolių vis dar tokie pat niekšiški ir žiaurūs. Todėl jis sako: ‘Jūs esate šnipai. Jūs atėjote išžvalgyti mūsų krašto silpnųjų vietų.’

‘Mes ne šnipai, — sako jie. — Mes sąžiningi žmonės. Mes visi esame broliai. Mūsų buvo 12. Bet vieno brolio jau nebėra, o jauniausiasis liko namie su tėvu.’

Juozapas dedasi netikįs. Jis įmeta Simeoną į kalėjimą, o kitiems leidžia pasiimti maisto ir grįžti namo. Bet jis pasako jiems: ‘Kai atvyksite kitą kartą, atsivežkite su savimi savo jauniausiąjį brolį.’

Sugrįžę namo į Kanaaną, broliai papasakoja savo tėvui Jokūbui viską, kas jiems nutiko. Jokūbas labai sielojasi. ‘Juozapo nebėra, — rauda jis, — dabar nebėra ir Simeono. Aš neleisiu su jumis savo jauniausiojo sūnaus Benjamino.’ Bet kai maistas baigiasi, Jokūbas yra priverstas leisti jiems pasiimti į Egiptą Benjaminą, kad jie galėtų dar gauti maisto.

Juozapas vėl mato atvykstančius brolius. Jis labai laimingas matydamas savo jaunesnįjį brolį Benjaminą. Žinoma, niekas iš jų nežino, kad tas žymus žmogus — Juozapas. Juozapas dabar kažką sumano, kad išbandytų 10 savo įbrolių.

Jis liepia savo tarnams pripildyti visus jų maišus maisto. Bet jiems nežinant jis taip pat įdeda į Benjamino maišą savo nepaprastą sidabrinę taurę. Jiems išvykus ir nukeliavus nedidelę kelio dalį, Juozapas siunčia paskui juos savo tarnus. Pasiviję juos, tarnai sako: ‘Kodėl jūs pavogėte mūsų šeimininko sidabrinę taurę?’

‘Mes nepavogėme jo taurės, — sako broliai. — Jeigu jūs rasite taurę pas kurį nors iš mūsų, tebūna tas asmuo nužudytas.’

Apieškoję visus maišus, tarnai randa taurę Benjamino maiše, kaip matyti čia piešinyje. Tarnai sako: ‘Likusieji galite keliauti, bet Benjaminas turi grįžti su mumis.’ Ką dabar darys 10 įbrolių?

Jie visi grįžta su Benjaminu į Juozapo namus. Juozapas sako savo broliams: ‘Jūs visi galite keliauti namo, bet Benjaminas turi pasilikti čia kaip mano vergas.’

Dabar prabyla Judas ir sako: ‘Jeigu aš grįšiu namo be to berniuko, mano tėvas numirs, nes jis labai jį myli. Prašau, palik mane čia kaip savo vergą, bet jam leisk keliauti namo.’

Juozapas mato, kad jo broliai pasikeitė. Jie daugiau nebėra niekšiški ir žiaurūs. Pažiūrėkime, ką dabar daro Juozapas.

Pradžios 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.