PAŽVELK į šią didelę šeimyną. Tai 12 Jokūbo sūnų. Jis taip pat turėjo ir dukterų. Ar žinai šių vaikų vardus? Susipažinkime su kai kuriais iš jų.

Lija pagimdė Rubeną, Simeoną, Levį ir Judą. Rachelė, matydama, kad neturi vaikų, labai liūdėjo. Taigi ji davė savo tarnaitę Balą Jokūbui, ir Bala turėjo du sūnus, Daną ir Neftalį. Tada Lija taip pat davė savo tarnaitę Zelpą Jokūbui, ir Zelpa pagimdė Gadą ir Aserą. Paskui Lijai gimė dar du sūnūs, Isacharas ir Zabulonas.

Pagaliau Rachelė taip pat galėjo pagimdyti sūnų. Ji pavadino jį Juozapu. Vėliau mes daug daugiau sužinosime apie Juozapą, kadangi jis tapo labai svarbiu asmeniu. Tai 11 Jokūbo sūnų, gimę jam, kai jis gyveno pas Rachelės tėvą Labaną.

Jokūbas taip pat turėjo keletą dukterų, bet Biblijoje minima tik viena iš jų. Tai Dina.

Atėjo laikas, kai Jokūbas panoro palikti Labaną ir sugrįžti atgal į Kanaaną. Taip jis surinko savo didelę šeimyną ir gausias savo avių bei galvijų bandas ir iškeliavo į tolimą kelią.

Po kurio laiko, kai Jokūbas su savo šeima buvo grįžęs į Kanaaną, Rachelė pagimdė antrą sūnų. Tai atsitiko jiems esant kelyje. Rachelė labai kentėjo ir gimdydama mirė. Bet kūdikis buvo sveikas. Jokūbas pavadino jį Benjaminu.

Mes norime prisiminti Jokūbo 12 sūnų vardus, nes visa Izraelio tauta kilo iš jų. Iš tiesų 12 Izraelio giminių yra pavadintos 10-ies Jokūbo sūnų ir 2-iejų Juozapo sūnų vardais. Gimus šiems vaikams, Izaokas gyveno dar daug metų, ir jis, matyt, buvo laimingas, turėdamas tiek daug anūkų. Bet pažiūrėkime, kas atsitiko jo anūkei Dinai.

Pradžios 29:32-35; 30:1-26; 35:16-19; 37:35.