AR TAU gaila šio sergančio žmogaus? Jo vardas Jobas, o šalia stovinti moteris — jo žmona. Ar tu žinai, ką ji sako Jobui? ‘Prakeik Dievą ir mirk.’ Pažiūrėkime, kodėl ji taip kalba ir kodėl Jobas taip kenčia.

Jobas buvo ištikimas ir paklusnus Jehovai žmogus. Jis gyveno netoli Kanaano, Ūzo žemėje. Jehova labai mylėjo Jobą, bet buvo kažkas, kas jo nekentė. Ar žinai, kas?

Tai Šėtonas, Velnias. Prisimink, kad Šėtonas yra piktasis angelas, kuris nekenčia Jehovos. Jam pasisekė prikalbėti Adomą ir Ievą nepaklusti Jehovai, ir jis manė, kad kiekvieną kitą jis taip pat galėtų priversti nepaklusti Jehovai. Tačiau ar jam tai pasisekė padaryti? Ne. Tik pagalvok apie daugelį ištikimų vyrų ir moterų, su kuriais mes susipažinome anksčiau. Kurių iš jų vardus tu gali prisiminti?

Mirus Egipte Jokūbui ir Juozapui, Jobas buvo ištikimiausias Jehovai asmuo visoje žemėje. Jehova norėjo, kad Šėtonas žinotų, jog jis negali visų žmonių priversti būti blogų, todėl pasakė: ‘Pažvelk į Jobą. Pažiūrėk, koks jis ištikimas man.’

‘Jis ištikimas todėl, — prieštaravo Šėtonas, — kad tu jį laimini ir jis turi daug visokių gėrybių. Bet jeigu tu atimsi tai nuo jo, jis prakeiks tave.’

Tuomet Jehova pasakė: ‘Pabandyk. Atimk iš jo viską. Daryk Jobui kokias tik nori blogybes. Pamatysime, ar jis prakeiks mane. Tik žiūrėk, kad jo nenužudytum.’

Pirmiausia Šėtonas paskatino žmones pavogti Jobo galvijus ir kupranugarius, taip pat užmušti jo avis. Po to jis pasistengė, kad per audrą žūtų 10 Jobo sūnų ir dukterų. Po to Šėtonas ištiko Jobą šia baisia liga. Jobas labai kentėjo. Štai kodėl Jobo žmona kalbėjo jam: ‘Prakeik Dievą ir mirk.’ Tačiau Jobas taip nepadarė. Be to, atėjo trys netikri draugai ir kalbėjo jam, jog jis gyvenęs nedorą gyvenimą. Tačiau Jobas liko ištikimas.

Tai labai nudžiugino Jehovą ir po to jis palaimino Jobą, kaip tu gali tai matyti paveiksle. Jis išgydė jo ligą. Jobas turėjo dar kitus dešimt puikių vaikų ir dvigubai daugiau galvijų, avių bei kupranugarių, negu buvo turėjęs prieš tai.

Ar tu visada būsi ištikimas Jehovai kaip Jobas? Jeigu taip, tai Dievas palaimins ir tave. Tu galėsi gyventi amžinai, kai visa žemė bus kaip nuostabus Edeno sodas.