Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 27 PASAKOJIMAS

Egiptą valdo blogas karalius

Egiptą valdo blogas karalius

ŠIE vyrai jėga verčia žmones dirbti. Pažiūrėk į vieną iš jų, kuris muša darbininką rimbu! Darbininkai yra iš Jokūbo šeimos; jie vadinasi izraelitai. O vyrai, verčiantys juos dirbti — egiptiečiai. Izraelitai tapo egiptiečių vergais. Kaip tai atsitiko?

Daugelį metų didelė Jokūbo šeima ramiai gyveno Egipte. Juozapas, kuris buvo žymiausias Egipto vyras po faraono, jais rūpinosi. Bet vėliau Juozapas mirė. Naujasis faraonas, kuris nemėgo izraelitų, tapo Egipto karaliumi.

Taip šis blogasis faraonas padarė izraelitus vergais. Juos prižiūrėti jis paskyrė niekšiškus ir žiaurius žmones. Jie vertė izraelitus sunkiai dirbti ir statyti faraonui miestus. Bet izraelitų skaičius vis dėlto didėjo. Pagaliau visi egiptiečiai pradėjo baimintis, kad izraelitų bus per daug ir jie pasidarys per daug galingi.

Ar žinai, ką padarė faraonas? Jis pasišaukė pribuvėjas, kurios padėdavo izraelitėms motinoms gimdymo metu, ir liepė joms: ‘Jūs turite nužudyti kiekvieną gimusį berniuką.’ Bet pribuvėjos buvo geros moterys ir nežudė vaikų.

Tada faraonas paliepė visai savo tautai: ‘Imkite naujagimius izraelitų berniukus ir nužudykite juos. Palikite gyvas tik mergaites.’ Ar tai nebuvo žiaurus įsakymas? Pažiūrėkime, kaip vienas iš tų kūdikių buvo išgelbėtas.

Išėjimo 1:6-22.