Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 16 PASAKOJIMAS

Izaokas gauna gerą žmoną

Izaokas gauna gerą žmoną

AR TU žinai, kas ši moteris, pavaizduota paveikslėlyje? Jos vardas Rebeka. O vyras, kurio link ji eina — Izaokas. Ji bus jo žmona. Kaip viskas įvyko?

Izaoko tėvas Abraomas norėjo, kad jo sūnus gautų gerą žmoną. Jis nenorėjo, kad Izaokas vestų vieną iš Kanaano moterų, nes šie žmonės garbino klaidingus dievus. Taigi Abraomas pasišaukė savo tarną ir pasakė: ‘Aš noriu, kad sugrįžtum į Haraną pas mano gimines ir išrinktum iš jų mano sūnui Izaokui žmoną.’

Abraomo tarnas nedelsdamas paėmė dešimt kupranugarių ir išvyko į tolimą kelią. Atvykęs netoli tos vietos, kur gyveno Abraomo giminės, jis sustojo prie šulinio. Buvo vėlyva popietė; tuo metu miesto moterys ateidavo prie šulinio pasisemti vandens. Abraomo tarnas meldėsi Jehovai: ‘Moteris, kuri duos vandens man ir mano kupranugariams, tebūnie ta, kurią tu išrinkai Izaokui už žmoną.’

Netrukus Rebeka atėjo semtis vandens. Kai tarnas paprašė jos gerti, ji davė jam. Po to ji nuėjo ir pasėmė pakankamai vandens jo ištroškusiems kupranugariams. Tai buvo sunkus darbas, kadangi kupranugariai išgeria labai daug vandens.

Kai Rebeka visus pagirdė, Abraomo tarnas paklausė jos jos tėvo vardo. Jis taip pat paklausė, ar negalėtų pernakvoti jų namuose. Ji pasakė: ‘Mano tėvas yra Batuėlis, ir pas mus atsiras vietos tau apsistoti.’ Abraomo tarnas žinojo, kad Batuėlis buvo Abraomo brolio Nachoro sūnus. Todėl tarnas atsiklaupė ir padėkojo Jehovai, kad atvedė jį pas Abraomo gimines.

Tą vakarą Abraomo tarnas pasakė Batuėliui ir Rebekos broliui Labanui, dėl ko jis atvyko. Jie abu sutiko, kad Rebeka keliautų su juo ir ištekėtų už Izaoko. Ką paklausta apie tai atsakė Rebeka? Ji atsakė ‘Taip’, ji norinti vykti. Kitą dieną jie sėdo ant kupranugarių ir iškeliavo atgal į Kanaano žemę.

Parvyko jie vakarėjant. Rebeka pamatė lauke vaikštantį vyrą. Tai buvo Izaokas. Jis buvo laimingas matydamas Rebeką. Tik prieš trejus metus mirė jo motina Sara, ir jis vis dar jos liūdėjo. Bet dabar Izaokas karštai pamilo Rebeką ir vėl buvo laimingas.

Pradžios 24:1-67.