Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 30 PASAKOJIMAS

Degantis krūmas

Degantis krūmas

IEŠKODAMAS žolės savo avims, Mozė atkeliavo iki Horebo kalno. Čia jis pamatė liepsnojantį krūmą, kuris degė, tačiau nesudegė!

‘Kaip keista, — pagalvojo Mozė. — Prieisiu arčiau, kad geriau matyčiau.’ Jam priėjus, iš krūmo pasigirdo balsas: ‘Neik artyn. Nusiauk savo sandalus, kadangi vieta, kurioje tu stovi, yra šventa.’ Tai Dievas kalbėjo per angelą, todėl Mozė užsidengė savo veidą.

Dievas kalbėjo toliau: ‘Aš pamačiau savo tautos kančias Egipte. Todėl aš noriu ją išlaisvinti, o tave siunčiu išvesti mano tautą iš Egipto.’ Jehova norėjo atvesti savo tautą į puikiąją Kanaano žemę.

Bet Mozė pasakė: ‘Aš esu niekas. Kaip aš tai padarysiu? Bet, tarkim, aš nueisiu. Izraelitai paklaus manęs: „Kas tave siuntė?“ Ką aš jiems tada pasakysiu?’

‘Pasakysi jiems taip, — atsakė Dievas. — „JEHOVA, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas, mane siunčia pas jus.“’ Ir Jehova pridūrė: ‘Tai mano vardas amžiams.’

‘Bet jeigu jie nepatikės, kai aš pasakysiu, jog tu mane siuntei’, — paprieštaravo Mozė.

‘Ką turi rankoje?’ — paklausė Dievas.

Mozė atsakė: ‘Lazdą.’

‘Mesk ją žemėn’, — pasakė Dievas. Ir kai Mozė tai padarė, lazda pavirto gyvate. Jehova po to parodė Mozei kitą stebuklą. Jis sakė: ‘Kišk savo ranką į užantį.’ Mozė tai padarė, ir kai jis ištraukė ranką iš užančio, ji buvo balta kaip sniegas! Atrodė, tarsi ranka būtų apimta baisios ligos — raupsų. Jehova suteikė Mozei galią padaryti ir trečią stebuklą. Pagaliau jis pasakė: ‘Kai tu parodysi šiuos stebuklus izraelitams, jie patikės, kad aš tave siunčiau.’

Po to Mozė parėjo namo ir pasakė Jetrui: ‘Leisk man grįžti pas savo gimines į Egiptą pažiūrėti, kaip jiems sekasi.’ Taip Jetras atsisveikino su Moze, ir Mozė iškeliavo atgal į Egiptą.

Išėjimo 3:1-22; 4:1-20.