Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

2 DALIS

Nuo Tvano iki išlaisvinimo iš Egipto

Nuo Tvano iki išlaisvinimo iš Egipto

Tik aštuoni žmonės išsigelbėjo per Tvaną, tačiau ilgainiui jų skaičius padidėjo iki daugelio tūkstančių. Tada, praslinkus 352 metams po Tvano, gimė Abraomas. Mes sužinosime, kaip Dievas įvykdė savo pažadą, duodamas Abraomui sūnų, vardu Izaokas. Po to iš dviejų Izaoko sūnų Dievas išsirinko Jokūbą.

Jokūbas turėjo didelę šeimą iš 12 sūnų ir kelių dukterų. Dešimt Jokūbo sūnų neapkentė savo jaunesniojo brolio Juozapo ir pardavė jį vergijon į Egiptą. Vėliau Juozapas tapo Egipte žymiu valdovu. Užėjus dideliam badui, Juozapas išbandė savo brolius, kad pamatytų, ar jie iš širdies pasikeitė. Pagaliau visa Jokūbo šeima, izraelitai, persikėlė gyventi į Egiptą. Tai atsitiko praėjus 290 metų po Abraomo gimimo.

Per kitus 215 metų izraelitai gyveno Egipte. Juozapui mirus, jie čia tapo vergais. Vėliau gimė Mozė, ir Dievas panaudojo jį išvaduoti izraelitus iš Egipto. Iš viso ANTROJI dalis apima 857 metų istorijos laikotarpį.

 

ŠIOJE DALYJE

11 PASAKOJIMAS

Pirmoji vaivorykštė

Kai matote vaivorykštę, apie ką ji jums primena?

12 PASAKOJIMAS

Žmonės stato didelį bokštą

Dievui šis sumanymas nepatiko. Bausmė už tą darbą sunkina žmonėms gyvenimą iki šiol.

13 PASAKOJIMAS

Abraomas — Dievo draugas

Kodėl Abraomas paliko savo patogius namus ir iki pat gyvenimo pabaigos gyveno palapinėse?

14 PASAKOJIMAS

Dievas bando Abraomo tikėjimą

Kodėl Dievas prašė Abraomo paaukoti Izaoką?

15 PASAKOJIMAS

Loto žmona atsigręžė

Loto žmonos poelgis — mums gera pamoka.

16 PASAKOJIMAS

Izaokas gauna gerą žmoną

Kodėl Rebeka buvo tokia gera žmona? Ar dėl to, kad buvo graži, ar dar dėl ko nors?

17 PASAKOJIMAS

Skirtingi dvyniai

Izaokas mylėjo Ezavą, o Rebekai labiau prie širdies buvo Jokūbas.

18 PASAKOJIMAS

Jokūbas keliauja į Haraną

Jokūbas vedė Liją, nors mylėjo Rachelę.

19 PASAKOJIMAS

Didelė Jokūbo šeima

Ar dvylika Izraelio giminių pavadintos dvylikos Jokūbo sūnų vardais?

20 PASAKOJIMAS

Dinai atsitinka nelaimė

Viskas prasidėjo nuo netinkamų draugų.

21 PASAKOJIMAS

Juozapo broliai neapkenčia jo

Kodėl broliai jo taip stipriai nekentė, kad net sumanė nužudyti?

22 PASAKOJIMAS

Juozapas įmetamas į kalėjimą

Ten jis pateko ne todėl, kad sulaužė įstatymą, o dėl to, kad pasielgė teisingai.

23 PASAKOJIMAS

Faraono sapnai

Septynios karvės ir septynios varpos turi šį tą bendra.

24 PASAKOJIMAS

Juozapas bando savo brolius

Kaip Juozapas išsiaiškins, ar pasikeitė jo broliai?

25 PASAKOJIMAS

Šeima persikelia į Egiptą

Kodėl tauta, kilusi iš Jokūbo, pavadinta izraelitais?

26 PASAKOJIMAS

Jobas ištikimas Dievui

Jobas neteko turto, vaikų, prarado sveikatą. Ar tai Dievas baudė Jobą?

27 PASAKOJIMAS

Egiptą valdo blogas karalius

Kodėl jis liepė savo tautiečiams nužudyti visus izraelitų naujagimius berniukus?

28 PASAKOJIMAS

Kaip buvo išgelbėtas kūdikis Mozė

Mozės motina sugalvoja būdą, kaip apeiti įstatymą, pagal kurį visi izraelitams gimę berniukai turėjo būti nužudyti.

29 PASAKOJIMAS

Kodėl Mozė pabėgo

Mozė manė, kad jis, būdamas 40 metų, jau yra pasiruošęs išvaduoti Izraelio tautą iš vergijos.

30 PASAKOJIMAS

Degantis krūmas

Dievas pasako Mozei, kad atėjo laikas jam išvesti izraelitus iš Egipto.

31 PASAKOJIMAS

Mozė ir Aaronas pas faraoną

Kodėl faraonas Mozės nepaklausė ir izraelitų neišleido?

32 PASAKOJIMAS

10 bausmių

Dievas ištiko Egiptą 10 bausmių — ir viskas vien dėl to, kad Egipto valdovas užsispyrė ir neišleido izraelitų.

33 PASAKOJIMAS

Perėjimas per Raudonąją jūrą

Mozė Dievo duota galia perskiria Raudonąją jūrą ir izraelitai pereina sausu dugnu.