Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 5 PASAKOJIMAS

Prasideda sunkus gyvenimas

Prasideda sunkus gyvenimas

IŠVARYTI iš Edeno sodo, Adomas ir Ieva labai vargo. Jie turėjo sunkiai dirbti, kad prasimaitintų. Vietoj puikių vaismedžių jie matė daugybę erškėčių ir usnių, kurios augo aplink juos. Tai štai kas atsitiko, kai Adomas ir Ieva nepakluso Dievui ir nustojo būti Jo draugais.

Bet kas dar blogiau, Adomas ir Ieva pradėjo mirti. Prisimink, kad Dievas perspėjo juos, jog jie numirs, jeigu valgys vaisius nuo tam tikro medžio. Taigi nuo tos dienos, kada jie valgė, jie pradėjo mirti. Kaip neprotinga buvo neklausyti Dievo!

Visi Adomo ir Ievos vaikai gimė po to, kai Dievas išvarė jų tėvus už Edeno sodo ribų. Tai reiškia, kad vaikai taip pat turėjo pasenti ir numirti.

Jeigu tik Adomas ir Ieva būtų paklusę Jehovai, koks laimingas būtų buvęs jų ir jų vaikų gyvenimas. Jie visi būtų galėję amžinai laimingi gyventi žemėje. Niekam nebūtų reikėję senti, sirgti ir mirti.

Dievas nori, kad žmonės gyventų amžinai ir būtų laimingi, ir Jis žada, kad vieną dieną taip bus. Nuostabi bus ne tik visa žemė, bet visi žmonės bus sveiki. Ir kiekvienas žemėje bus geras draugas kitam, taip pat ir Dievas bus jų draugas.

Bet Ieva daugiau nebebuvo Dievo draugė. Taigi kai ji gimdė vaikus, jai tai nebuvo taip lengva. Ji kentėjo skausmą. Nepaklusnumas Jehovai iš tiesų atnešė jai daugybę sielvarto, ar ne taip?

Adomas ir Ieva turėjo daug sūnų ir dukterų. Kai gimė pirmasis jų sūnus, jie pavadino jį Kainu. Savo antrąjį sūnų jie pavadino Abeliu. Kas atsitiko jiems? Ar tu žinai?

Pradžios 3:16-23; 4:1, 2; Apreiškimas 21:3, 4.