Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 4 PASAKOJIMAS

Kodėl jie prarado savo namus

Kodėl jie prarado savo namus

ŽIŪRĖK, kas dabar vyksta. Adomas ir Ieva išvaromi iš puikaus Edeno sodo. Ar tu žinai, kodėl?

Tai todėl, kad jie padarė kažką labai bloga. Dėl to Jehova juos baudžia. Ar tu žinai, ką bloga padarė Adomas ir Ieva?

Jie padarė kažką, ko Dievas jiems nebuvo leidęs. Dievas jiems sakė, kad jie gali valgyti vaisius nuo sodo medžių. Bet vieno medžio vaisių Dievas neleido valgyti, nes tai darydami jie numirtų. Tą medį jis laikė savo nuosavybe. Ir mes žinome, kad yra neteisinga imti ką nors, kas priklauso kam nors kitam, ar ne? Tačiau kas atsitiko?

Vieną dieną, kai Ieva buvo sode viena, ją užkalbino gyvatė. Tik įsivaizduok! Gyvatė pasakė Ievai, kad ji valgytų vaisius nuo medžio, nuo kurio Dievas jiems buvo neleidęs valgyti. Tada, kai Jehova sukūrė gyvates, jis nedavė joms sugebėjimo kalbėti. Todėl tai gali reikšti tik viena: kažkas padarė, kad gyvatė kalbėtų. Kas jis buvo?

Tai nebuvo Adomas. Tai turėjo būti kitas asmuo, kurį Jehova sukūrė daug anksčiau, negu jis padarė žemę. Tie asmenys yra angelai, ir mes negalime jų matyti. Šis vienas angelas pasidarė labai išdidus. Jis pradėjo mąstyti, kad galėtų valdyti panašiai kaip Dievas. Ir jis panoro, kad žmonės paklustų jam, o ne Jehovai. Jis buvo tas angelas, kuris padarė, kad gyvatė kalbėtų.

Šis angelas sugebėjo apgauti Ievą. Kai jis kalbėjo, kad ji pasidarys kaip Dievas, jeigu valgys vaisius, ji patikėjo juo. Ji valgė, ir Adomas taip pat. Adomas ir Ieva nepakluso Dievui ir dėl to jie prarado savo namus, savo puikų sodą.

Bet vieną dieną Dievas pasirūpins, kad visa žemė vėl būtų tokia puiki, kaip Edeno sodas. Vėliau mes sužinosime, kaip tu gali prie to prisidėti. Bet dabar išsiaiškinkime, kas atsitiko Adomui ir Ievai.

Pradžios 2:16, 17; 3:1-13, 24; Apreiškimas 12:9.