NOJUS turėjo žmoną ir tris sūnus. Jo sūnų vardai buvo Semas, Chamas ir Jafetas. Kiekvienas iš jų turėjo žmoną. Taigi Nojaus šeimoje buvo aštuoni asmenys.

Dabar Dievas numatė Nojui keistą darbą. Jis liepė jam statyti didelį laivą. Šis erdvus laivas buvo labiau panašus į didelę, ilgą dėžę. ‘Padaryk jį trijų aukštų, — sakė Dievas, — ir įrenk jame patalpas.’ Patalpos buvo skirtos Nojui bei jo šeimai, gyvūnams ir jiems visiems reikalingam maistui.

Dievas taip pat įsakė Nojui įrengti laivą taip, kad į jį neprasisunktų vanduo. Dievas pasakė: ‘Aš rengiuosi sukelti didelį tvaną ir sunaikinti visą pasaulį. Kas nebus laive, tas žus.’

Nojus ir jo sūnūs pakluso Jehovai ir pradėjo statyti. Tačiau kiti žmonės tik juokėsi. Jie pasiliko pikti. Niekas netikėjo Nojumi, kai jis kalbėjo jiems apie Dievo ketinimus.

Kadangi laivas buvo labai didelis, praėjo daug laiko, kol jis buvo pastatytas. Pagaliau po daugelio metų jis buvo baigtas. Dabar Dievas įsakė Nojui įvesti į laivą gyvūnus. Kai kurių rūšių gyvūnų Dievas liepė įvesti po du, patiną ir patelę. Tačiau kitų rūšių gyvūnų jis liepė Nojui įvesti po septynis. Dievas taip pat liepė Nojui paimti visokių skirtingų rūšių paukščių. Nojus padarė tiksliai taip, kaip sakė Dievas.

Po to Nojus ir jo šeima taip pat įėjo į laivą. Tada Dievas uždarė duris. Būdami viduje, Nojus ir jo šeima laukė. Tik įsivaizduok, kad esi su jais laive ir lauki. Ar tikrai bus tvanas, kaip sakė Dievas?