Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 7 PASAKOJIMAS

Drąsus vyras

Drąsus vyras

PADAUGĖJUS žemėje žmonių, dauguma iš jų elgėsi piktai, kaip Kainas. Bet vienas žmogus buvo kitoks. Šio žmogaus vardas Henochas. Henochas buvo drąsus vyras. Žmonės aplink jį darė labai piktus darbus, bet Henochas toliau tarnavo Dievui.

Ar tu žinai, kodėl to laiko žmonės darė tiek piktų darbų? Na, pagalvok, kas privertė Adomą ir Ievą nepaklusti Dievui ir valgyti vaisius, kuriuos valgyti Dievas jiems buvo uždraudęs? Taip, tai buvo piktasis angelas. Biblijoje jis pavadintas Šėtonu. Ir jis stengiasi, kad kiekvienas žmogus taptų blogas.

Vieną dieną Jehova Dievas liepė Henochui kai ką pasakyti žmonėms, ko jie nenorėjo girdėti, būtent: ‘Ateis diena, kai Dievas sunaikins visus piktuosius žmones.’ Žmonės, matyt, labai įniršo tai girdėdami. Jie galbūt net mėgino nužudyti Henochą. Taigi Henochas turėjo būti labai drąsus, kad pasakytų žmonėms tai, ką Dievas ketina daryti.

Dievas neleido Henochui ilgai gyventi tarp tokių piktų žmonių. Henochas gyveno tik 365 metus. Kodėl mes sakome „tik 365 metus“? Kadangi žmonės tomis dienomis buvo žymiai stipresni negu dabar ir gyveno daug ilgiau. Tik įsivaizduok, Henocho sūnus Matūzalis gyveno 969 metus!

Po Henocho mirties žmonės darėsi vis blogesni ir blogesni. Biblija sako, kad ‘viskas, apie ką jie mąstė, buvo bloga visą laiką’, ir kad ‘žemė prisipildė prievartos’.

Ar tu žinai vieną iš priežasčių, kodėl tomis dienomis žemėje buvo tiek daug vargo? Todėl, kad Šėtonas surado naują būdą, kaip sukurstyti žmones piktai elgtis. Mes toliau sužinosime apie tai.

Pradžios 5:21-24, 27; 6:5; Žydams 11:5; Judo 14, 15.