Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

Skaitykite 116 pasakojimų iš Biblijos. Tai tikslios, lengvai suprantamos ir gražiai iliustruotos istorijos.

Pratarmė

Tikri pasakojimai, paimti iš garsiausios pasaulyje knygos, Biblijos, leis susipažinti su mūsų pasaulio ir žmonijos istorija.

1 PASAKOJIMAS

Dievas pradeda kurti

Pradžios knygoje aprašyta sukūrimo istorija aiški ir labai įdomi. Ją lengvai perpras net vaikai.

2 PASAKOJIMAS

Nuostabus sodas

Kaip sužinome iš Pradžios knygos, Edeno sodas pagal Dievo sumanymą buvo ypatinga vieta. Dievas trokšta, kad į gražų sodą būtų panaši visa žemė.

3 PASAKOJIMAS

Pirmieji vyras ir moteris

Dievas sukūrė Adomą ir Ievą ir įkurdino juos Edeno sode. Tai buvo pirmoji sutuoktinių pora.

4 PASAKOJIMAS

Kodėl jie prarado savo namus

Biblijoje, Pradžios knygoje, pasakojama, kaip žmonės neteko rojaus.

5 PASAKOJIMAS

Prasideda sunkus gyvenimas

Adomą ir Ievą už Edeno sodo ribų užgriuvo vargai. Jeigu jie būtų paklusę Dievui, ir patys, ir jų vaikai būtų gyvenę laimingai.

6 PASAKOJIMAS

Geras sūnus ir blogas sūnus

Pradžios knygoje užrašytas pasakojimas apie Kainą ir Abelį pamoko, kokie žmonės turime būti ir kokių jausmų privalome kuo greičiau atsikratyti.

7 PASAKOJIMAS

Drąsus vyras

Henocho pavyzdys byloja, kad mes esame pajėgūs elgtis teisingai, nors visi aplink ir daro bloga.

8 PASAKOJIMAS

Milžinai žemėje

Pradžios knygos 6 skyriuje pasakojama apie milžinus, skriaudusius kitus žmones. Tie milžinai gimė angelams, palikusiems dangų ir apsigyvenusiems tarp žmonių.

9 PASAKOJIMAS

Nojus stato laivą

Nojus su šeima liko gyvi per tvaną, nes pakluso Dievo įsakymui, nors aplinkiniams perspėjimas buvo nė motais.

10 PASAKOJIMAS

Pasaulinis Tvanas

Žmonės juokėsi girdėdami Nojaus perspėjimą. Bet kai pradėjo lyti, juokas nutilo. Sužinokite, kaip Nojus, jo šeima ir daugybė gyvūnų išsigelbėjo.

11 PASAKOJIMAS

Pirmoji vaivorykštė

Kai matote vaivorykštę, apie ką ji jums primena?

12 PASAKOJIMAS

Žmonės stato didelį bokštą

Dievui šis sumanymas nepatiko. Bausmė už tą darbą sunkina žmonėms gyvenimą iki šiol.

13 PASAKOJIMAS

Abraomas — Dievo draugas

Kodėl Abraomas paliko savo patogius namus ir iki pat gyvenimo pabaigos gyveno palapinėse?

14 PASAKOJIMAS

Dievas bando Abraomo tikėjimą

Kodėl Dievas prašė Abraomo paaukoti Izaoką?

15 PASAKOJIMAS

Loto žmona atsigręžė

Loto žmonos poelgis — mums gera pamoka.

16 PASAKOJIMAS

Izaokas gauna gerą žmoną

Kodėl Rebeka buvo tokia gera žmona? Ar dėl to, kad buvo graži, ar dar dėl ko nors?

17 PASAKOJIMAS

Skirtingi dvyniai

Izaokas mylėjo Ezavą, o Rebekai labiau prie širdies buvo Jokūbas.

18 PASAKOJIMAS

Jokūbas keliauja į Haraną

Jokūbas vedė Liją, nors mylėjo Rachelę.

19 PASAKOJIMAS

Didelė Jokūbo šeima

Ar dvylika Izraelio giminių pavadintos dvylikos Jokūbo sūnų vardais?

20 PASAKOJIMAS

Dinai atsitinka nelaimė

Viskas prasidėjo nuo netinkamų draugų.

21 PASAKOJIMAS

Juozapo broliai neapkenčia jo

Kodėl broliai jo taip stipriai nekentė, kad net sumanė nužudyti?

22 PASAKOJIMAS

Juozapas įmetamas į kalėjimą

Ten jis pateko ne todėl, kad sulaužė įstatymą, o dėl to, kad pasielgė teisingai.

23 PASAKOJIMAS

Faraono sapnai

Septynios karvės ir septynios varpos turi šį tą bendra.

24 PASAKOJIMAS

Juozapas bando savo brolius

Kaip Juozapas išsiaiškins, ar pasikeitė jo broliai?

25 PASAKOJIMAS

Šeima persikelia į Egiptą

Kodėl tauta, kilusi iš Jokūbo, pavadinta izraelitais?

26 PASAKOJIMAS

Jobas ištikimas Dievui

Jobas neteko turto, vaikų, prarado sveikatą. Ar tai Dievas baudė Jobą?

27 PASAKOJIMAS

Egiptą valdo blogas karalius

Kodėl jis liepė savo tautiečiams nužudyti visus izraelitų naujagimius berniukus?

28 PASAKOJIMAS

Kaip buvo išgelbėtas kūdikis Mozė

Mozės motina sugalvoja būdą, kaip apeiti įstatymą, pagal kurį visi izraelitams gimę berniukai turėjo būti nužudyti.

29 PASAKOJIMAS

Kodėl Mozė pabėgo

Mozė manė, kad jis, būdamas 40 metų, jau yra pasiruošęs išvaduoti Izraelio tautą iš vergijos.

30 PASAKOJIMAS

Degantis krūmas

Dievas pasako Mozei, kad atėjo laikas jam išvesti izraelitus iš Egipto.

31 PASAKOJIMAS

Mozė ir Aaronas pas faraoną

Kodėl faraonas Mozės nepaklausė ir izraelitų neišleido?

32 PASAKOJIMAS

10 bausmių

Dievas ištiko Egiptą 10 bausmių — ir viskas vien dėl to, kad Egipto valdovas užsispyrė ir neišleido izraelitų.

33 PASAKOJIMAS

Perėjimas per Raudonąją jūrą

Mozė Dievo duota galia perskiria Raudonąją jūrą ir izraelitai pereina sausu dugnu.

34 PASAKOJIMAS

Naujos rūšies maistas

Dievas žmonėms duoda naujos rūšies maistą — duoną iš dangaus.

35 PASAKOJIMAS

Jehova duoda savo įstatymus

Kokie du įstatymai svarbesni už Dešimt įsakymų?

36 PASAKOJIMAS

Auksinis veršis

Kodėl žmonės nori garbinti statulą, padarytą iš išlydytų auskarų?

37 PASAKOJIMAS

Garbinimo padangtė

Mažesnėje padangtės patalpoje stovėjo sandoros skrynia.

38 PASAKOJIMAS

12 žvalgų

Grįžę iš Kanaano žemės dešimt žvalgų kalba viena, o du — visai ką kita. Kuriais tikėti?

39 PASAKOJIMAS

Pražysta Aarono lazda

Kaip gali medžio lazda pernakt pražysti ir subrandinti vaisius?

40 PASAKOJIMAS

Mozė suduoda į uolą

Mozė vandens išgavo, bet supykdė Jehovą.

41 PASAKOJIMAS

Varinė gyvatė

Kodėl Dievas siuntė nuodingų gyvačių ir šios kando izraelitus?

42 PASAKOJIMAS

Asilė prakalba

Balaamo asilė pamato tai, ko šis matyti negali.

43 PASAKOJIMAS

Jozuė tampa vadu

Mozė vis dar stiprus, tad kodėl jį pakeičia Jozuė?

44 PASAKOJIMAS

Rachaba slepia žvalgus

Kaip Rachaba padeda dviem vyrams ir ko paprašo?

45 PASAKOJIMAS

Perėjimas per Jordaną

Kai kunigai įžengia į vandenį, įvyksta stebuklas.

46 PASAKOJIMAS

Jericho sienos

Ar galėjo raudona virvė sulaikyti sieną nuo griūties?

47 PASAKOJIMAS

Vagis Izraelyje

Ar gali vieno žmogaus nedoras poelgis užtraukti nelaimę visai tautai?

48 PASAKOJIMAS

Išmintingieji gibeoniečiai

Nors jie apgaule privertė Jozuę ir izraelitus sudaryti su jais taikos sutartį, izraelitai savo žodžio laikėsi.

49 PASAKOJIMAS

Saulė sustoja vietoje

Jehova, Jozuės prašomas, padarė tai, ko niekad dėl nieko nėra daręs.

50 PASAKOJIMAS

Dvi drąsios moterys

Izraelitų kariuomenę į mūšį veda Barakas, tačiau garbė už pergalę atitenka Jahelei. Kodėl?

51 PASAKOJIMAS

Ruta ir Noemė

Ruta palieka savo gimtuosius namus, kad galėtų likti drauge su Noeme ir tarnauti Jehovai.

52 PASAKOJIMAS

Gedeonas ir 300 jo vyrų

Karius šiai nedidelei kariuomenei Dievas atrinko neįprastu būdu — atvedęs juos prie vandens.

53 PASAKOJIMAS

Jeftės pažadas

Tas pažadas palietė ne tik jį patį, bet ir jo dukrą.

54 PASAKOJIMAS

Stipriausias vyras

Kaip Dalila išgavo iš Samsono jo jėgos paslaptį?

55 PASAKOJIMAS

Mažas berniukas tarnauja Dievui

Dievas per jaunąjį Samuelį perduoda vyriausiajam kunigui Heliui žinią.

56 PASAKOJIMAS

Saulius — pirmasis Izraelio karalius

Iš Sauliaus, Dievo išrinkto, o vėliau jo paties atmesto, galime daug pasimokyti.

57 PASAKOJIMAS

Dievas išsirenka Dovydą

Ką tokio Dievas įžvelgė Dovyde, ko nematė pranašas Samuelis?

58 PASAKOJIMAS

Dovydas ir Galijotas

Dovydas stojo prieš Galijotą ne tik su mėtykle rankoje. Jo ginklas buvo kur kas galingesnis.

59 PASAKOJIMAS

Kodėl Dovydas turi bėgti

Iš pradžių Sauliui patiko Dovydas, bet paskui jį apima pavydas. Kodėl?

60 PASAKOJIMAS

Abigailė ir Dovydas

Abigailė pavadina savo vyrą kvailiu ir taip išgelbsti jam gyvybę. Deja, neilgam.

61 PASAKOJIMAS

Dovydas tampa karaliumi

Išmintingi Dovydo sprendimai byloja, kad jis yra tinkamas būti Izraelio karaliumi.

62 PASAKOJIMAS

Nelaimė Dovydo namuose

Viena klaida apkartino tiek jo paties, tiek jo šeimos gyvenimą.

63 PASAKOJIMAS

Išmintingasis karalius Saliamonas

Ar jis iš tiesų būtų leidęs perkirsti vaiką perpus?

64 PASAKOJIMAS

Saliamonas stato šventyklą

Nors ir buvo labai išmintingas, Saliamonas galiausiai pasidavė spaudimui ir pasielgė kvailai ir nedorai.

65 PASAKOJIMAS

Karalystė padalijama

Vos pradėjęs karaliauti Jeroboamas sulaužo Dievo įstatymą.

66 PASAKOJIMAS

Piktoji karalienė Jezabelė

Ji imsis bet ko, kad tik gautų, ko užsimanė.

67 PASAKOJIMAS

Jozapatas pasitiki Jehova

Kodėl kariuomenės, traukiančios į mūšį, priekyje eina neginkluoti giesmininkai?

68 PASAKOJIMAS

Du berniukai vėl gyvi

Ar gali miręs žmogus vėl grįžti į gyvenimą? Taip jau yra nutikę!

69 PASAKOJIMAS

Mergaitė padeda įžymiam vyrui

Jai užteko drąsos prabilti ir įvyko stebuklas.

70 PASAKOJIMAS

Jona ir didelė žuvis

Jona suprato, kodėl svarbu daryti tai, ką sako Jehova.

71 PASAKOJIMAS

Dievas žada rojų

Pirmasis rojus buvo mažame žemės plotelyje, ateityje rojumi taps visa žemė.

72 PASAKOJIMAS

Dievas padeda karaliui Ezekijui

Per vieną naktį angelas nužudo 185 000 asirų karių.

73 PASAKOJIMAS

Paskutinis geras Izraelio karalius

Paauglystėje Jozijas pasielgė labai drąsiai.

74 PASAKOJIMAS

Bebaimis vyras

Jeremijas manė, kad yra per jaunas tarnauti pranašu, bet Jehova įžvelgė, ką jis sugeba.

75 PASAKOJIMAS

Keturi jaunuoliai Babilone

Jie liko ištikimi Dievui, nors ir buvo atskirti nuo savo namiškių.

76 PASAKOJIMAS

Jeruzalės sunaikinimas

Kodėl Dievas leido Izraelio priešams, babiloniečiams, sunaikinti Jeruzalę?

77 PASAKOJIMAS

Jie nenusilenkė

Ar išgelbės Dievas tris jaunuolius, kurie, norėdami likti jam ištikimi, pateko į krosnį?

78 PASAKOJIMAS

Ranka rašo ant sienos

Pranašas Danielius išaiškina, ką reiškia keturi paslaptingi žodžiai.

79 PASAKOJIMAS

Danielius liūtų duobėje

Danielius pasmerktas mirti. Ar pavyks jam išsisukti nuo mirties?

80 PASAKOJIMAS

Dievo tauta palieka Babiloną

Kada karalius Kyras užima Babiloną, išsipildo viena Biblijos pranašystė. Po kurio laiko jis išpildo dar kitą.

81 PASAKOJIMAS

Pasitikėti Dievo pagalba

Izraelitai sulaužo karaliaus įsakymą, kad įvykdytų Dievo priesaką. Ar Dievas juos palaimins?

82 PASAKOJIMAS

Mordekajas ir Estera

Nors karalienė Vastė buvo labai graži, karalius Ahasveras naująja karaliene išsirinko Esterą. Kodėl?

83 PASAKOJIMAS

Jeruzalės sienos

Atstatydami sieną, darbininkai dieną naktį turi būti apsiginklavę kalavijais ir ietimis.

84 PASAKOJIMAS

Angelas aplanko Mariją

Jis praneša žinią nuo Dievo — Marija pagimdys kūdikį, kuris taps karaliumi ir karaliaus amžinai.

85 PASAKOJIMAS

Jėzus gimsta tvartelyje

Kodėl būsimasis karalius gimsta ten, kur paprastai laikomi gyvuliai?

86 PASAKOJIMAS

Vyrai, kuriuos veda žvaigždė

Kas atvedė astrologus pas Jėzų? Atsakymas greičiausiai jus nustebins.

87 PASAKOJIMAS

Jaunasis Jėzus šventykloje

Jis nuostabą kelia netgi vyresniesiems vyrams, mokantiems šventykloje.

88 PASAKOJIMAS

Jonas krikštija Jėzų

Jonas krikštija atgailaujančius nusidėjėlius, bet Jėzus nepadarė nuodėmės. Tad kodėl Jonas jį pakrikštija?

89 PASAKOJIMAS

Jėzus išvalo šventyklą

Būtent meilė Jėzų pastūmėja imtis tokių ryžtingų veiksmų.

90 PASAKOJIMAS

Su moterimi prie šulinio

Ar gali vanduo, kurio pasiūlė Jėzus, amžiams numalšinti troškulį?

91 PASAKOJIMAS

Jėzus moko ant kalno

Nesenstanti išmintis, sudėta Kalno pamoksle.

92 PASAKOJIMAS

Jėzus prikelia mirusiuosius

Dievas Jėzui suteikė tokią galią, kad pakako ištarti du žodžius ir Jajiro dukra atgijo.

93 PASAKOJIMAS

Jėzus pamaitina daugybę žmonių

Stebuklingai pamaitindamas tūkstančius žmonių, Jėzus atskleidė kai ką svarbaus.

94 PASAKOJIMAS

Jis myli mažus vaikus

Jėzus apaštalus pamokė ne tik geriau pažinti vaikus, bet ir iš jų mokytis.

95 PASAKOJIMAS

Kaip Jėzus moko

Palyginimas apie gailestingąjį samarietį yra vienas iš pavyzdžių, kaip Jėzus mokė.

96 PASAKOJIMAS

Jėzus gydo ligonius

Ką visais savo stebuklais Jėzus pasiekė?

97 PASAKOJIMAS

Jėzus ateina kaip Karalius

Minios žmonių jį sveikina, bet džiaugiasi ne visi.

98 PASAKOJIMAS

Ant Alyvų kalno

Savo keturiems apaštalams Jėzus papasakojo dalykus, kurie dedasi mūsų dienomis.

99 PASAKOJIMAS

Aukštutiniame kambaryje

Kodėl Jėzus prisako mokiniams kasmet rengti šią ypatingą vakarienę?

100 PASAKOJIMAS

Jėzus sode

Kodėl Judas išdavė Jėzų pabučiavimu?

101 PASAKOJIMAS

Jėzus nužudomas

Prikaltas prie stulpo Jėzus prakalba apie būsimą rojų.

102 PASAKOJIMAS

Jėzus gyvas

Kai angelas nurita akmenį nuo Jėzaus kapo, jį saugoję kareiviai pažvelgia vidun ir nustemba.

103 PASAKOJIMAS

Į kambarį per užrakintas duris

Kodėl mokiniai neatpažino prikelto Jėzaus?

104 PASAKOJIMAS

Jėzus grįžta į dangų

Prieš grįždamas į dangų Jėzus paveda savo mokiniams ypatingą darbą.

105 PASAKOJIMAS

Belaukiant Jeruzalėje

Kodėl Jėzus išliejo šventąją dvasią mokiniams per Sekminių šventę?

106 PASAKOJIMAS

Išlaisvinti iš kalėjimo

Žydų religiniai vadovai, norėdami sustabdyti evangelizacijos darbą, įmeta apaštalus į kalėjimą. Bet Dievui tai ne kliūtis.

107 PASAKOJIMAS

Steponas užmušamas akmenimis

Kai vyrai pradeda mesti į Steponą akmenis, jis parklupęs ima melstis.

108 PASAKOJIMAS

Kelyje į Damaską

Įvykis kelyje į Damaską pakeičia Sauliaus gyvenimą.

109 PASAKOJIMAS

Petras aplanko Kornelijų

Ar Dievas kokios vienos rasės žmones laiko geresniais ar svarbesniais už kitos rasės žmones?

110 PASAKOJIMAS

Timotiejus — naujasis Pauliaus padėjėjas

Timotiejus paliko gimtuosius namus ir išsirengė su Pauliumi į įspūdingą evangelizacijos kelionę.

111 PASAKOJIMAS

Jaunuolis, kuris užmigo

Eutichas užminga per pirmąją Pauliaus kalbą, bet lieka budrus per antrąją. Tarp tų dviejų kalbų įvyko tikras stebuklas.

112 PASAKOJIMAS

Laivo sudužimas prie salos

Kai, regis, jau viskas prarasta, Paulius gauna iš Dievo žinią, kuri įkvepia vilties.

113 PASAKOJIMAS

Paulius Romoje

Kaip Pauliui pavyksta tęsti apaštališką tarnystę, nors yra įkalintas?

114 PASAKOJIMAS

Viso blogio pabaiga

Kodėl Dievas išsiuntė kariuomenę, vadovaujamą Jėzaus, į Armagedono mūšį?

115 PASAKOJIMAS

Naujasis žemės rojus

Kadaise žmonės gyveno rojuje, ateityje jie ir vėl gyvens rojaus sąlygomis.

116 PASAKOJIMAS

Kaip mes galime gyventi amžinai

Ar pakanka vien žinoti, kad yra Dievas Jehova ir Jėzus Kristus? Jeigu nepakanka, ko dar reikia?

Klausimai Mano biblinių pasakojimų knygos studijoms

Nuorodos į Bibliją ir klausimai, padėsiantys mažiesiems pasisemti kuo daugiau naudos iš kiekvieno Biblijos pasakojimo.