Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Knygos Ko Biblija mus moko skyrių santraukos

8. Kas yra Dievo Karalystė?

8. Kas yra Dievo Karalystė?

1. DIEVO KARALYSTĖ YRA DIEVO ĮSTEIGTA VALDŽIA

„Teateina tavo karalystė. Tebūna tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje“ (Mato 6:9–13).

Kas yra Dievo Karalystė?

2. JĖZUS – PATS GERIAUSIAS VALDOVAS

„Pagal teisumą jis teis vargšus“ (Izaijo 11:4).

Kodėl Jėzus yra tinkamiausias būti Dievo Karalystės Karaliumi?

 • 1 Timotiejui 6:16

  Žmonių valdovai galiausiai miršta, o Jėzus niekada nemirs. Jėzaus geri darbai niekada nenueis perniek.

 • Izaijo 11:2–4

  Jėzus yra pajėgus padaryti daug daugiau nei bet kuris žmonių valdovas. Jis galingesnis už visus žmonių valdovus kartu paėmus. Jėzus yra teisingas ir atjautus.

3. DIEVO KARALYSTĖ ĮGYVENDINS DIEVO VALIĄ

„Dangaus Dievas įkurs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta“ (Danieliaus 2:44).

Ką Dievo Karalystė jau nuveikė? Ką ji padarys ateityje?

 • Apreiškimo 12:7–12

  1914 metais tapęs Karaliumi, Jėzus iš dangaus į žemę išmetė Šėtoną. Štai kodėl žemėje tiek daug vargų, skausmo, kančių.

 • Mokytojo 8:9; Apreiškimo 16:16

  Per Armagedono karą Dievo Karalystė sunaikins visas žmonių valdžias, nes jos dažnai nepaiso teisingumo ir žmoniškumo.

 • Psalmyno 37:10

  Žmonės, kurie nesiliauja elgęsi nedorai, bus sunaikinti.

 • Apreiškimo 22:1–3

  Kai žemėje viešpataus Dievo Karalystė, niekas nesirgs ir nemirs. Visi žmonės laikys šventu Dievo vardą.