1. DIEVAS MUS SUKŪRĖ YPATINGAM TIKSLUI

„Teisieji paveldės kraštą ir jame gyvens amžinai“ (Psalmyno 37:29).

Kokią ateitį Dievas buvo numatęs žmonijai?

 • Pradžios 1:28

  Dievas norėjo, kad žmonės kurtų šeimas, paverstų žemę rojumi ir rūpintųsi gyvūnais.

 • Izaijo 46:9–11; 55:11

  Niekas nesutrukdys Dievui įgyvendinti jo sumanymų.

2. KODĖL ŽMONĖS PATIRIA TIEK DAUG VARGŲ

„Visas pasaulis yra piktojo valdžioje“ (1 Jono 5:19).

Kas valdo pasaulį?

 • Jono 12:31

  Šio pasaulio valdovu Jėzus pavadino Šėtoną.

 • Jokūbo 1:13–15

  Šėtonas užsigeidė to, kas jam nepriklauso.

 • Pradžios 2:17; 3:1–6

  Šėtonas apgavo Ievą. Adomas su Ieva nepakluso Dievui, todėl vėliau abu mirė.

 • Romiečiams 3:23; 5:12

  Kadangi iš Adomo paveldėjome nuodėmę, visi mirštame.

 • 2 Korintiečiams 4:3, 4

  Šėtonas ir šiandien apgaudinėja žmones.

3. PADĖTĮ ATITAISYS DIEVO KARALYSTĖ

„Teateina tavo karalystė. Tebūna tavo valia [...] žemėje“ (Mato 6:10).

Ko Jehova imsis?

 • Danieliaus 2:44

  Dievo Karalystė pašalins visas dabartines valdžias ir įsiviešpataus žemėje.

 • Apreiškimo 16:14–16

  Per Armagedoną Dievas sunaikins šią sugedusią pasaulio santvarką.

 • Izaijo 9:5, 6 [9:6, 7]

  Dangiškosios Karalystės Karaliumi Jehova paskyrė Jėzų. Jėzus valdys visą žemę.

4. DIEVO KARALYSTĖ ŽEMĘ PAVERS ROJUMI

„Tu atveri savo ranką ir patenkini kiekvienos gyvos būtybės troškimą“ (Psalmyno 145:16).

Ką Dievo Karalystė nuveiks mūsų labui?

 • Psalmyno 46:10 [46:9]

  Nebeliks karų, nusikaltimų ir smurto.

 • Izaijo 32:18; 65:21–24

  Naujajame pasaulyje kiekvienas turės gražius namus ir sodą, žmonės gyvens taikoje.

 • Psalmyno 72:16

  Bus gausu maisto.

 • Izaijo 11:6–9

  Įsivyraus taika tarp žmonių ir gyvūnų.

 • Izaijo 33:24; Apaštalų darbų 24:15

  Niekas nesirgs, mirusieji prisikels gyventi.