Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Knygos Ko Biblija mus moko skyrių santraukos

3. Kokią ateitį Dievas numatė žmonijai?

3. Kokią ateitį Dievas numatė žmonijai?

1. DIEVAS MUS SUKŪRĖ YPATINGAM TIKSLUI

„Teisieji paveldės kraštą ir jame gyvens amžinai“ (Psalmyno 37:29).

Kokią ateitį Dievas buvo numatęs žmonijai?

 • Pradžios 1:28

  Dievas norėjo, kad žmonės kurtų šeimas, paverstų žemę rojumi ir rūpintųsi gyvūnais.

 • Izaijo 46:9–11; 55:11

  Niekas nesutrukdys Dievui įgyvendinti jo sumanymų.

2. KODĖL ŽMONĖS PATIRIA TIEK DAUG VARGŲ

„Visas pasaulis yra piktojo valdžioje“ (1 Jono 5:19).

Kas valdo pasaulį?

 • Jono 12:31

  Šio pasaulio valdovu Jėzus pavadino Šėtoną.

 • Jokūbo 1:13–15

  Šėtonas užsigeidė to, kas jam nepriklauso.

 • Pradžios 2:17; 3:1–6

  Šėtonas apgavo Ievą. Adomas su Ieva nepakluso Dievui, todėl vėliau abu mirė.

 • Romiečiams 3:23; 5:12

  Kadangi iš Adomo paveldėjome nuodėmę, visi mirštame.

 • 2 Korintiečiams 4:3, 4

  Šėtonas ir šiandien apgaudinėja žmones.

3. PADĖTĮ ATITAISYS DIEVO KARALYSTĖ

„Teateina tavo karalystė. Tebūna tavo valia [...] žemėje“ (Mato 6:10).

Ko Jehova imsis?

 • Danieliaus 2:44

  Dievo Karalystė pašalins visas dabartines valdžias ir įsiviešpataus žemėje.

 • Apreiškimo 16:14–16

  Per Armagedoną Dievas sunaikins šią sugedusią pasaulio santvarką.

 • Izaijo 9:5, 6 [9:6, 7]

  Dangiškosios Karalystės Karaliumi Jehova paskyrė Jėzų. Jėzus valdys visą žemę.

4. DIEVO KARALYSTĖ ŽEMĘ PAVERS ROJUMI

„Tu atveri savo ranką ir patenkini kiekvienos gyvos būtybės troškimą“ (Psalmyno 145:16).

Ką Dievo Karalystė nuveiks mūsų labui?

 • Psalmyno 46:10 [46:9]

  Nebeliks karų, nusikaltimų ir smurto.

 • Izaijo 32:18; 65:21–24

  Naujajame pasaulyje kiekvienas turės gražius namus ir sodą, žmonės gyvens taikoje.

 • Psalmyno 72:16

  Bus gausu maisto.

 • Izaijo 11:6–9

  Įsivyraus taika tarp žmonių ir gyvūnų.

 • Izaijo 33:24; Apaštalų darbų 24:15

  Niekas nesirgs, mirusieji prisikels gyventi.