Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Knygos Ko Biblija mus moko skyrių santraukos

18. Ar turėtumėte pasiaukoti Dievui ir pasikrikštyti?

18. Ar turėtumėte pasiaukoti Dievui ir pasikrikštyti?

1. AR TURĖTUMĖTE PASIKRIKŠTYTI?

„Štai vanduo! Kas gi kliudo man pasikrikštyti?“ (Apaštalų darbų 8:36)

Kodėl turėtumėte pasikrikštyti ir kaip krikštas vyksta?

Pasikrikštydamas žmogus parodo, kad atsisako ankstesnės gyvensenos ir nuo šiol pasižada gyvenime vykdyti Dievo valią.

 • Mato 28:19, 20

  Pasikrikštyti būtina, kad galėtumėte tarnauti Jehovai.

 • Psalmyno 40:9 [40:8]

  Pasikrikštydamas parodysite, kad norite tarnauti Dievui.

 • Mato 3:16

  Krikštas – tai visiškas asmens panardinimas į vandenį. Taip buvo pakrikštytas ir Jėzus.

2. JEHOVA IŠ JŪSŲ NIEKADA NESITIKI PER DAUG

„Tai ir yra Dievo meilė, – kad laikomės jo įsakymų. Ir jo įsakymai nėra sunkūs“ (1 Jono 5:3).

Kodėl nereikia bijoti pasiaukoti Jehovai?

 • Psalmyno 103:14; Izaijo 41:10

  Nors nesate tobulas, tai nėra kliūtis pasiaukoti Jehovai. Jis jums padės daryti, kas teisu.

 • Kolosiečiams 1:10

  Jūsų meilė Jehovai padės įveikti baimę, kad Jehovą nuvilsite.

3. ŽINGSNIAI LINK KRIKŠTO

„Mano džiaugsmas – vykdyti tavo valią, mano Dieve, tavo Įstatymą turiu širdyje!“ (Psalmyno 40:9 [40:8])

Ką turite daryti, kad galėtumėte pasiaukoti Jehovai?

 • Jono 17:3

  TYRINĖKITE DIEVO ŽODĮ

  Vis geriau pažinkite Jehovą ir Jėzų Kristų. Kuo daugiau apie juos sužinosite, tuo stipriau juos pamilsite.

 • Hebrajams 11:6

  STIPRINKITE SAVO TIKĖJIMĄ

  Visiškai pasitikėkite Dievu, kad jis ištesės duotus pažadus, ir tvirtai tikėkite, kad Jėzaus auka gali išvaduoti mus iš nuodėmės ir mirties.

 • Apaštalų darbų 3:19

  ATGAILAUKITE

  Nuoširdžiai gailėkitės dėl visų padarytų nuodėmių.

  ATSIVERSKITE

  Nebesielkite taip, kaip Dievui nepatinka, ir darykite tai, kas gera.

 • 1 Petro 4:2

  PASIAUKOKITE JEHOVAI

  Jehovai pasiaukosite maldoje pasižadėdamas, kad jį garbinsite ir kad svarbiausias dalykas jūsų gyvenime bus vykdyti jo valią.