Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Knygos Ko Biblija mus moko skyrių santraukos

1. Tiesa apie Dievą

1. Tiesa apie Dievą

1. TIESA APIE DIEVĄ

„Tu visa sukūrei“ (Apreiškimo 4:11).

Ką apie Dievą sužinome iš Biblijos?

 • Apreiškimo 15:3

  Jis yra Visagalis – pats galingiausias asmuo visatoje.

 • Psalmyno 90:2

  Jis visada buvo ir bus.

 • Mato 6:9

  Dievas yra mūsų Tėvas.

  Jis nori mums paties geriausio.

 • Apaštalų darbų 17:27

  Dievas nori, kad būtume su juo artimi draugai.

2. DIEVAS TURI VARDĄ

„Jahvė [...] bus mano vardas per amžius“ (Išėjimo 3:15, išn.)

Kodėl Dievo vardas reikšmingas?

 • Romiečiams 10:13

  Dievas prisistato mums vardu Jehova. „Dievas“ ir „Viešpats“ nėra asmenvardžiai. Tai titulai, panašiai kaip „karalius“ ar „prezidentas“. Jehova nori, kad jo vardą vartotume.

 • Išėjimo 3:14, Jr, išn.

  Jo vardas reiškia „jis daro, kad būtų“. Jehova yra visa ko Kūrėjas, taigi jis turi galią ištesėti kiekvieną duotą pažadą ir įgyvendinti visus savo sumanymus.

3. JEHOVA MUS MYLI

„Dievas yra meilė“ (1 Jono 4:8).

Iš ko matome, kad Dievas mus myli?

 • Išėjimo 34:6; Psalmyno 37:28

  Jis gailestingas ir maloningas, myli tiesą ir teisingumą.

 • Psalmyno 86:5

  Jis yra atlaidus.

 • 2 Petro 3:9

  Jis yra mums kantrus.

 • Apreiškimo 15:4

  Jis – ištikimas.

4. DIEVUI MES RŪPIME

„Meskite ant jo visą savo nerimo naštą, nes jis jumis rūpinasi“ (1 Petro 5:7).

Iš kur žinoti, kad Dievui tikrai rūpite?

 • Psalmyno 37:9–11

  Jis pažadėjo išvaduoti pasaulį iš kančių ir atitaisyti visas skriaudas.

 • Jokūbo 4:8

  Jehova nori, kad prie jo artintumėtės.

 • Jono 17:3

  Kuo geriau Dievą pažinsite, tuo labiau jį pamilsite.