Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Artinkimės prie Jehovos

 28 SKYRIUS

„Tu vienas esi ištikimas“

„Tu vienas esi ištikimas“

1, 2. Kodėl galime teigti, kad karalius Dovydas daug iškentėjo dėl neištikimybės?

KARALIUS DOVYDAS patyrė, kas yra neištikimybė. Vienu neramiu jo viešpatavimo tarpsniu tautiečiai rezgė prieš jį intrigas bei sąmokslus. Dovydą išdavė net keli patys artimiausi žmonės, kurie kaip tik turėjo padėti nelaimėje. Pavyzdžiui, pirmoji žmona Mikalė. Iš pradžių ji „buvo pamilusi Dovydą“ ir tikriausiai visada jį palaikė. Bet vėliau „paniekino jį savo širdyje“ ir net pavadino „prasčioku“. (1 Samuelio 18:20; 2 Samuelio 6:16, 20)

2 Niekingai pasielgė ir Dovydo patarėjas Ahitofelis. Jo patarimas buvo vertinamas tarsi paties Dievo žodis. (2 Samuelio 16:23) Bet vėliau Ahitofelis išdavė Dovydą ir prisidėjo prie maištininkų. O kas surengė maištą? Abšalomas, paties Dovydo sūnus! Šis klastingas garbėtroška „pavergė visų Izraelio žmonių širdis“ ir pasiskelbė karaliumi. Abšalomo maištas taip įsiliepsnojo, kad Dovydas buvo priverstas bėgti. (2 Samuelio 15:1-6, 12-17)

3. Kuo pasitikėjo Dovydas?

3 Nejaugi nebuvo nė vieno Dovydui ištikimo asmens? Nelaimių persekiojamas Dovydas žinojo turįs ištikimą draugą. Kas jis? Jehova Dievas. Dovydas jam pasakė: „Su ištikimu tu elgiesi ištikimai.“ (2 Samuelio 22:26) Kas yra ištikimybė ir kaip ją rodo Jehova?

 Kas yra ištikimybė?

4, 5. a) Ką reiškia žodis „ištikimybė“? b) Kodėl ištikimybė nėra tas pats, kas patikimumas?

4 Hebrajiškuosiuose raštuose žodis „ištikimybė“ reiškia meilės kupiną gerumą ir atsidavimą kokiam nors asmeniui ar dalykui tol, kol pasiekiamas tikslas. Būti ištikimam yra daugiau, nei būti patikimam. Žmogus gali būti patikimas vien iš pareigos, o ištikimybė kyla iš meilės. Be to, patikimais galima laikyti ir negyvus dalykus. Pavyzdžiui, mėnulį psalmininkas pavadino „patikimu liudytoju debesyse“, nes jis nuolat šviečia naktį. (Psalmyno 89:37, Jr) Bet mėnulio nepavadinsi ištikimu. Kodėl? Todėl, kad ištikimybė atsiranda iš meilės, o mylėti negyvi objektai negali.

Mėnulis vadinamas patikimu liudytoju, bet tik mąstančios būtybės gali rodyti panašią ištikimybę kaip Jehova

5 Raštas rodo, kad ištikimybei būdingas prisirišimas. Jeigu vienas asmuo yra ištikimas kitam, savaime aišku, jog juodu sieja tam tikras ryšys. Ištikimybė — ne kaip jūros bangos, blaškomos visokių  permainingų vėjų. Ji pajėgia įveikti pačias sunkiausias kliūtis.

6. a) Kas rodo, kad tarp žmonių ištikimybė reta, ir ką apie tai sako Biblija? b) Kaip galime geriausiai suprasti, kas yra ištikimybė, ir kodėl?

6 Tiesa, šiais laikais ištikimų žmonių maža. Dažnai net artimiausi žmonės „pasiruošę vienas kitą sudraskyti“. Vis daugiau santuokų išyra. (Patarlių 18:24, NW; Malachijo 2:14-16) Išdavystės tokios dažnos, jog sunku būtų nesutikti su pranašo Michėjo žodžiais: „Pradingo krašto ištikimieji.“ (Michėjo 7:2) Bet nors daugelis žmonių nerodo ištikimos meilės, Jehova jos turi apsčiai. Tad norėdami geriau suprasti, kokia tai savybė, pažiūrėkime, kaip ją rodo Jehova.

Neprilygstama Jehovos ištikimybė

7, 8. Kodėl galima sakyti, kad Jehova vienas yra ištikimas?

7 Apie Jehovą Biblijoje rašoma: „Tu vienas esi ištikimas.“ (Apreiškimo 15:4, NW) Ar tikrai? Argi nebuvo ir ar nėra didžiai Dievui ištikimų žmonių ir angelų? (Jobo 1:1; Apreiškimo 4:8) O Jėzus Kristus? Argi jis ne Dievo „ištikimasis“? (Psalmyno 16:10, NW) Tad kaip galima sakyti, kad Jehova vienas yra ištikimas?

8 Pirmiausia prisiminkime, kad ištikimybė yra meilės išraiška, o „Dievas yra meilė“. (1 Jono 4:8, kursyvas mūsų) Tad ar galėtų kas būti ištikimesnis už jį? Tiesa, angelai ir žmonės geba atspindėti Dievo savybes, tačiau Jehovos ištikimybė neprilygstama. Amžinasis Dievas rodo ištikimą meilę daug ilgiau  nei bet kuri būtybė žemėje ar danguje. (Danieliaus 7:9, Brb) Galima sakyti, Jehova yra ištikimybės įsikūnijimas. Joks kūrinys negali būti toks ištikimas kaip jis. Pažiūrėkime, kaip jis parodė ištikimybę.

9. Kodėl pasakyta, kad Jehova „ištikimas visuose savo veikaluose“?

9 Jehova „ištikimas visuose savo veikaluose“. (Psalmyno 145:17, Jr72) Kas tai rodo? Atsakymą sužinome iš 136 psalmės. Joje aprašyta, kiek daug kartų Jehova gelbėjo savo tarnus, pavyzdžiui, kaip stebuklingai išvadavo Izraelio tautą pervesdamas ją per Raudonąją jūrą. Įdomu, kad kiekviena psalmės eilutė baigiama žodžiais: „Nes jo ištikimoji meilė amžina.“ Šią psalmę raginama apsvarstyti 289 puslapyje esančiame rėmelyje „Apmąstykime“. Skaitydamas ją negali nesistebėti, kaip įvairiai Jehova rodė ištikimą meilę savo tautai. Jis išklauso atsidavusių tarnų pagalbos šauksmą ir tinkamu metu jiems padeda. (Psalmyno 34:7 [34:6, Brb]) Jehovos meilė jo tarnams neužges, kol šie bus jam ištikimi.

10. Kaip Jehova parodo esąs ištikimas savo normoms?

10 Be to, Jehova rodo ištikimybę savo tarnams laikydamasis savo normų. Jehova, priešingai nei žmonės, nėra valdomas įnorių bei emocijų ir nekeičia gėrio ir blogio nuostatų. Jehovos požiūris į spiritizmą, stabmeldystę ir žmogžudystę per tūkstantmečius nė kiek nepakito. „Liksiu vis tas pats, kai jūs pasensite“, — pasakė jis per pranašą Izaiją. (Izaijo 46:4) Taigi galime neabejoti, kad jei laikysimės aiškių Dievo Žodyje išdėstytų moralės normų, mums tai išeis tik į gera. (Izaijo 48:17-19)

11. Duok pavyzdžių, liudijančių, kad Jehova ištikimai tesi savo pažadus.

 11 Jehova taip pat ištikimai tesi pažadus. Jo išpranašauti dalykai visuomet įvyksta. Jehova pareiškė: „Žodis, išeinantis iš mano burnos, nesugrįš pas mane bergždžias, bet įvykdys tai, ko trokštu, ir atliks, kam buvo siųstas.“ (Izaijo 55:11) Įvykdydamas, ką žadėjęs, Jehova rodo ištikimybę savo tautai. Jis nesuteikia žmonėms vilčių, kurių neketina patenkinti. Jehova taip nepriekaištingai laikosi duoto žodžio, kad jo tarnas Jozuė galėjo pasakyti: „Nė vienas iš gerųjų pažadų, kuriuos Viešpats buvo davęs Izraelio namams, neliko tuščias. Visa buvo įvykdyta.“ (Jozuės 21:45) Tad neabejokime, Jehova visada tesės savo pažadus ir niekada nenuvils. (Izaijo 49:23; Romiečiams 5:5)

12, 13. Kokia prasme Jehovos meilė amžina?

12 Jau citavome, kad Jehovos „ištikimoji meilė amžina“. (Psalmyno 136:1) Kodėl taip teigiama? Viena, Jehova nuodėmes atleidžia visam laikui. Kaip išsiaiškinome 26 skyriuje, jis neprimena klaidų, kurias atleido. Kadangi ‘visi esame nusidėję ir stokojame Dievo garbės’, turime dėkoti Jehovai už jo amžiną ištikimą meilę. (Romiečiams 3:23)

13 Jehovos ištikimoji meilė amžina ir kita prasme. Jo Žodyje rašoma, kad teisusis bus „lyg medis, pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikui atėjus, o jo lapai nevysta. Kad ir ką jis darytų, jam sekasi“. (Psalmyno 1:3) Įsivaizduok vešlų amžinai žaliuojantį medį. Jei iš tiesų džiaugiamės Dievo Žodžiu, ir mūsų dienos bus ilgos, ramios bei vaisingos.  Jehovos palaimos ištikimiems tarnams — begalinės. Taip, teisingame Dievo naujajame pasaulyje klusni žmonija ištikimą Jehovos meilę jaus amžinai. (Apreiškimo 21:3, 4)

Jehova „nepalieka savo ištikimųjų“

14. Kaip Jehova atsidėkoja už ištikimybę jam?

14 Jehova dažnai rodė ištikimybę. Kadangi jis nesikeičia, tai ir ištikimybės savo atsidavusiems tarnams niekada nepristoks. Psalmininkas rašė: „Buvau jaunas ir pasenau, tačiau nemačiau nei Dievo palikto teisiojo, nei jo vaikų, prašančių duonos, nes Viešpats myli, kas teisinga, ir nepalieka savo ištikimųjų.“ (Psalmyno 37:25, 28) Jehova yra visa ko Kūrėjas ir mums privalu jį garbinti. (Apreiškimo 4:11) Bet nors privalu, jis vis dėlto vertina mūsų atsidavimą. (Malachijo 3:16, 17)

15. Ką apie Jehovos ištikimybę byloja jo elgesys su izraelitais?

15 Ištikimos meilės skatinamas Jehova gelbsti savo tarnus bėdose. Psalmininkas sako: „Jis saugo savo ištikimųjų gyvastį, gelbsti iš nedorėlių rankų.“ (Psalmyno 97:10) Pamąstykime, kaip Dievas elgėsi su izraelitais. Stebuklingai pervesti per Raudonąją jūrą jie giedojo Jehovai: „Savo ištikima meile vedei tautą, kurią išpirkai.“ (Išėjimo 15:13) Taip, ištikima meilė paskatino Jehovą išgelbėti izraelitus prie Raudonosios jūros. Todėl Mozė pasakė: „Ne dėl to, kad būtumėte buvę gausesni už bet kokią kitą tautą, Viešpats pamilo jus ir išsirinko, nes jūs buvote skaičiumi mažiausi iš visų tautų. Viešpats mylėjo jus ir laikėsi priesaikos, kurią buvo davęs tavo protėviams, Viešpats išvedė jus galinga ranka ir atpirko tave iš vergijos  namų, iš faraono, Egipto karaliaus, rankos.“ (Pakartoto Įstatymo 7:7, 8)

16, 17. a) Kokį įžūlų nedėkingumą rodė izraelitai, tačiau kaip gailestingai Jehova su jais elgėsi? b) Kodėl „nebeliko kitos išeities“, kaip tik nubausti izraelitus, ir koks tai įspėjimas mums?

16 Tačiau izraelitai nebuvo dėkingi už ištikimą Jehovos meilę. Išgelbėti „jie nesiliovė daryti nuodėmes Dievui ir kelti maištą tyruose prieš Aukščiausiąjį“. (Psalmyno 78:17) Šimtmečius jie maištavo, vis nusigręždavo nuo Jehovos, garbino netikrus dievus, laikėsi pagoniškų apeigų ir taip susiteršė. Vis dėlto Jehova neatšaukė sandoros. Per pranašą Jeremiją jis maldavo tautą: „Sugrįžk, maištingoji Izraelio tauta, ... nebūsiu tau piktas, nes esu maloningas [„ištikimas“, NW].“ (Jeremijo 3:12) Deja, kaip jau kalbėjome 25 skyriuje, dauguma izraelitų nesugrįžo. Jie ir toliau „išjuokdavo Dievo pasiuntinius, niekindami jo žodžius ir tyčiodamiesi iš jo pranašų“. Kokios buvo pasekmės? Galiausiai „Dievo rūstybė savo tautai tapo tokia stipri, kad nebeliko kitos išeities“. (2 Metraščių 36:15, 16)

17 Kokia pamoka mums? Jehovos ištikimybė nėra nei akla, nei beatodairiška. Tiesa, Jehova „kupinas ištikimos meilės“ (NW) ir mielai pasigaili, jei tik yra pagrindo. O kas laukia užkietėjusio nusidėjėlio? Teisingos Jehovos normos reikalauja tokį žmogų nubausti. Kaip buvo pasakyta Mozei, ‘[Jehova] nepalieka kaltųjų be bausmės’. (Išėjimo 34:6, 7)

18, 19. a) Kaip Dievo bausmė piktadariams byloja apie jo ištikimybę? b) Kaip Jehova parodys ištikimybę tiems savo tarnams, kurie mirė nuo persekiotojų rankos?

18 Tai, kad Dievas baudžia piktadarius, irgi liudija apie jo ištikimybę. Kodėl galima taip tvirtinti? Atsakyti  padeda Apreiškimo knyga. Jehova duoda septyniems angelams tokį įsakymą: „Eikite ir išpilkite septynis Dievo rūstybės dubenis žemėn!“ Kada trečiasis angelas išlieja savo dubenį „į upes ir vandens šaltinius“, šie pavirsta krauju. Tuomet angelas sako Jehovai: „Teisus tu, kuris esi ir buvai, Šventasis [„Ištikimasis“, NW], kad taip nusprendei. Jie praliejo šventųjų ir pranašų kraują, todėl duodi jiems gerti kraują. Jie to verti!“ (Apreiškimo 16:1-6)

Jehova prisimins ir prikels tuos, kurie liko jam ištikimi iki mirties

19 Atkreipk dėmesį, kad skelbdamas Jehovos nuosprendį angelas pavadina jį „Ištikimuoju“. Kodėl? Todėl, kad sunaikindamas piktadarius Jehova parodo ištikimybę savo tarnams, kurių daugelis žuvo nuo persekiotojų rankos. Tokie žmonės yra gyvi Jehovos atmintyje. Dievas jų ilgisi, todėl Biblija patikina, kad jis atlygins jiems, — prikels. (Jobo 14:14, 15) Jehova nepamiršta jam ištikimų žmonių, — nors jie ir mirę, „visi jam gyvena“. (Luko 20:37, 38) Jehovos pažadas  sugrąžinti gyvenimą tiems, kurie yra jo atmintyje, irgi akivaizdžiai byloja apie jo ištikimybę.

Bernardą Luimesą (kairėje) ir Volfgangą Kuserovą (centre) nužudė naciai

Mozę Niamusuą (dešinėje) ietimis subadė vienos politinės grupuotės nariai

Jehovos ištikimoji meilė atveria išgelbėjimo kelią

20. Kas yra „gailestingumo indai“ ir kaip Jehova rodo jiems ištikimybę?

20 Jehova visą laiką buvo didžiai ištikimas jam atsidavusiems žmonėms. Tūkstantmečius jis „pakentė pražūčiai nužiestus rūstybės indus“. Kodėl? „Kad parodytų ir savo šlovės lobius gailestingumo indams, kuriuos iš anksto paruošė garbei.“ (Romiečiams 9:22, 23) Šie „gailestingumo indai“ yra teisūs žmonės, kuriuos Dievas patepė šventąja dvasia kartu su Kristumi valdyti jo Karalystėje. (Mato 19:28) Atvėręs  tiems gailestingumo indams išgelbėjimo kelią, Jehova įrodė esąs ištikimas Abraomui, su kuriuo buvo sudaręs tokią sandorą: „Visos tautos žemėje gaus palaiminimą per tavo palikuonis, nes tu buvai klusnus mano balsui.“ (Pradžios 22:18)

Dėl Jehovos ištikimybės visi atsidavę jo tarnai turi patikimą ateities viltį

21. a) Kaip Jehova rodo ištikimybę „milžiniškai miniai“, puoselėjančiai viltį pergyventi „didį sielvartą“? b) Ką Jehovos ištikimybė skatina tave daryti?

21 Jehova toks pat ištikimas ir „milžiniškai miniai“, turinčiai viltį išlikti per „didį sielvartą“ ir amžinai gyventi žemės Rojuje. (Apreiškimo 7:9, 10, 14) Nors Dievo tarnai netobuli, jis duoda jiems tokią galimybę. Kaip? Per išpirką — didžiausią savo ištikimybės įrodymą. (Jono 3:16; Romiečiams 5:8) Jehovos ištikimybė traukia tuos, kurie nuoširdžiai trokšta teisumo. (Jeremijo 31:3) Argi Jehova, kuris taip ištikimai elgiasi su savo tarnais, neatrodo tau dabar artimesnis? Kadangi trokštame suartėti su Dievu, atsiliepkime į jo meilę, dar labiau pasiryždami ištikimai jam tarnauti.