Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 27 SKYRIUS

„Koks didis Jo gerumas“!

„Koks didis Jo gerumas“!

1, 2. Kaip žmonės patiria Dievo gerumą ir kaip jis pabrėžiamas Biblijoje?

UŽLIETI šiltų vakaro saulės spindulių linksmai šnekučiuodamiesi ir grožėdamiesi gamtovaizdžiu užkandžiauja keli seni draugai. Kitame pasaulio krašte pro langą į savo laukus žvelgia ūkininkas ir patenkintas šypsosi, nes padangę užtemdė juodi debesys ir ant ištroškusios žemės pagaliau pasipylė pirmieji lietaus lašai. Dar kitur vyras su savo žmona nesitveria džiaugsmu stebėdami, kaip jų vaikas žengia pirmuosius netvirtus žingsnius.

2 Visi šie žmonės, gal net nesusimąstydami apie tai, naudojasi Dievo Jehovos gerumu. Tikintys asmenys dažnai kartoja frazę: „Dievas yra geras.“ Tačiau Biblijoje tai pabrėžiama kur kas labiau. Joje rašoma: „Koks didis Jo gerumas.“ (Zacharijo 9:17, Brb) Deja, šiandien mažai kas suvokia tikrąją šių žodžių reikšmę. Tad kaip pasireiškia Jehovos gerumas ir kaip Jehova rodo jį kiekvienam iš mūsų?

Ypatinga Dievo meilės išraiška

3, 4. Kas yra gerumas ir kodėl gerumas labiausiai matomas iš Jehovos meilės?

3 Daugelyje šiuolaikinių kalbų žodis „gerumas“ vartojamas labai abstrakčiai. Tačiau Biblija gerumą apibrėžia aiškiai. Pirmiausia jis siejamas su dorybe ir moraliniu pranašumu. Apie Jehovą tikrai galima pasakyti, kad jis kupinas gerumo. Geros yra visos jo savybės, pavyzdžiui, galia, teisingumas, išmintis. Tačiau  labiausiai gerumas matomas iš Jehovos meilės. Kaip?

4 Gerumas yra savybė, kuri skatina asmenį veikti kitų labui. Apaštalas Paulius pasakė, kad jis vertingesnis net už teisumą. (Romiečiams 5:7) Žinoma, teisuolis ištikimai laikosi įstatymų, bet geras žmogus daro daugiau. Jis rodo iniciatyvą — uoliai stengiasi padėti kitiems. Kaip sužinosime, šiuo atžvilgiu Jehovai nėra lygių. Aišku, toks gerumas kyla iš beribės jo meilės.

5—7. Kodėl Jėzus nenorėjo būti vadinamas „Geruoju Mokytoju“ ir kokią svarbią tiesą tuo patvirtino?

5 Jehovos gerumas neprilygstamas. Nedaug laiko likus iki Jėzaus mirties prie jo prisiartino vienas vyras ir kreipėsi žodžiais „Gerasis Mokytojau“. Jėzus atsakė: „Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas.“ (Morkaus 10:17, 18) Tikriausiai toks atsakymas ir tau atrodo keistas. Kodėl tą vyrą Jėzus pataisė? Negi jis nebuvo gerasis mokytojas?

6 Tas žmogus kreipinį „Gerasis Mokytojau“ tikriausiai pavartojo kaip titulą. Tad Jėzus kukliai atidavė šią garbę savo dangiškajam Tėvui, kuriam gerumu negali prilygti niekas. (Patarlių 11:2) Savo žodžiais Jėzus patvirtino ir vieną svarbią tiesą: gėrio normas nustatyti gali tik Jehova. Tik jis turi visišką teisę nuspręsti, kas yra gera ir kas bloga. Adomas ir Ieva, išdrįsę valgyti nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, gviešėsi būtent šios teisės. Jėzus šito niekada nedarė, jis nuolankiai viską palikdavo spręsti Tėvui.

7 Be to, Jėzus žinojo, kad visi geri dalykai yra iš Jehovos. Jis yra „kiekvieno gero davinio ir tobulos  dovanos“ Davėjas. (Jokūbo 1:17) Patyrinėkime, kaip Jehova savo gerumą rodo dosnumu.

Iš ko matomas didelis Jehovos gerumas

8. Kaip Jehova rodo gerumą visiems žmonėms?

8 Jehovos gerumą patiria visos gyvos būtybės. Psalmyno 145:9 rašoma: „Geras kiekvienam Viešpats“ (kursyvas mūsų). Kaip jo gerumas pasireiškia? Biblija atsako: „Jis nepaliko savęs nepaliudyto geradarybėmis: iš dangaus duodavo jums lietaus bei vaisingų metų, teikė jums maisto ir širdies džiaugsmo.“ (Apaštalų darbų 14:17) Ar tau malonu valgyti skanų maistą? Jei ne Jehovos gerumas, to malonumo neturėtume. Dievas sukūrė žemę ir aprūpino ją gėlu vandeniu,  nustatė „vaisingus metus“, duodančius gausų derlių. Tokias gėrybes Jehova teikia ne tik tiems, kurie jį myli, bet kiekvienam. Jėzus pasakė: „Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų.“ (Mato 5:45)

Jehova ‘iš dangaus duoda jums lietaus bei vaisingų metų’

9. Kaip apie Jehovos gerumą liudija obuolys?

9 Tačiau kaip lengva pamiršti, kad saulė, lietus ir vaisingi sezonai yra dosnios Jehovos dovanos. Štai obuolys vidutinio klimato kraštuose — įprastas vaisius. Tačiau kaip jis traukia akį, koks skanus, sultingas ir maistingas. Ar žinai, kad visame pasaulyje yra apie  7500 obuolių rūšių, kurios skiriasi vaisių spalva (raudoni, auksaspalviai, geltoni, žali) bei dydžiu (nuo vos didesnio už vyšnią iki greipfruto didumo)? Obuolio sėkliukė delne atrodo mažytė, tačiau iš jos išauga vienas gražiausių medžių. (Giesmių giesmės 2:3) Kiekvieną pavasarį obelis pasipuošia didingu žiedų vainiku, o rudenį sunokina tiek vaisių, kad galima priskinti maždaug 20 kartoninių dėžių, sveriančių po 19 kilogramų, — ir taip kokius 75 metus iš eilės!

Iš tokios sėklytės išauga medis, kuris dešimtmečiais maitina ir džiugina žmones

10, 11. Kaip mūsų pojūčiai liudija apie Dievo gerumą?

10 Skatinamas savo begalinio gerumo Jehova davė mums „nuostabiai padarytą“ kūną bei jusles, padedančias suvokti jo darbus ir jais džiaugtis. (Psalmyno 139:14) Prisiminkime skyriaus pradžioje aprašytus vaizdelius. Ką malonaus regime? Įraudusius patenkinto mažylio skruostukus. Laukus gaivinančio lietaus šuorus. Rausva, auksine, violetine spalva nusidažiusį vakaro dangų. Žmogus gali atskirti 300 000 įvairių atspalvių! O mūsų klausa pagauna net ir nežymias mums patinkančio balso variacijas, girdime, kaip šnara vėjas medžiuose, krykštauja kūdikis. Kodėl tokie reginiai ir garsai mums malonūs? Biblijoje rašoma: „Ir girdinčią ausį, ir matančią akį — abi Viešpats padarė.“ (Patarlių 20:12) Bet tai tik du pojūčiai.

11 Ne mažiau apie Jehovos gerumą liudija ir mūsų uoslė. Žmogus gali skirti apie 10 000 įvairių kvapų. Tik prisimink, kaip kvepia mėgstamas patiekalas, kokius aromatus skleidžia gėlės, koks malonus nukritusių lapų ar jaukaus laužo dūmų kvapas. Lytėjimo pojūtis leidžia pajusti švelnias vėjelio glamones, raminantį  mylimo žmogaus apkabinimą, malonų vaisiaus glotnumą. O jo atsikandę sužinome skonį. Jį pajusti mums leidžia skonio receptoriai, esantys mūsų burnoje. Tad galime iš širdies sušukti: „Koks nuostabus tavo gerumas, sukauptas tiems, kurie tavęs pagarbiai bijo!“ (Psalmyno 31:20 [31:19, Brb]) Tačiau kaip Jehova ‘sukaupė’ gerumą tiems, kurie jo bijo?

Gerumas, teikiantis amžinų palaimų

12. Kokios Jehovos dovanos svarbiausios ir kodėl?

12 Jėzus pasakė: „Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų.“ (Mato 4:4) Tikrai, dvasinės Jehovos dovanos vertingesnės už fizines, nes gali suteikti amžinąjį gyvenimą. 8 skyriuje rašėme apie tai, kad šiomis paskutinėmis dienomis Jehova sukūrė dvasinį rojų. Viena, kuo jis pasižymi, yra dvasinio maisto gausa.

13, 14. a) Kokį regėjimą gavo pranašas Ezechielis ir kaip mes šiandien matome jo išsipildymą? b) Kokių dvasinių dovanų Jehova duoda savo ištikimiems tarnams?

13 Viena įspūdingiausių atkūrimo pranašysčių Biblijoje yra atstatytos ir pašlovintos šventyklos regėjimas, duotas pranašui Ezechieliui. Nuo šventyklos tekėjo vandens srovė, kuri plėtėsi, gilėjo ir galiausiai virto upe. Visur, kur ji tekėjo, radosi gyvybė. Krantuose sužaliavo daugybė medžių, vedančių vaisius ir tinkančių gydyti. Netgi druskinga, bedvasė Negyvoji jūra sualsavo gyvybe! (Ezechielio 47:1-12) Ką visa tai reiškė?

14 Regėjimas parodė, kad Jehova atkurs tyrą garbinimą — jį ir vaizduoja Ezechielio matyta šventykla. Tarsi besiplečianti upė Dievo tautai vis gausiau liesis  gyvybę teikiančios dvasinės dovanos. Kai 1919 metais buvo atkurtas tyras Jehovos garbinimas, jis palaimino savo tautą gausybe dovanų. Kaip? Biblija, ja pagrįsti leidiniai, sueigos ir kongresai — visa tai padėjo milijonams žmonių sužinoti svarbias tiesas. Tais įvairiais būdais Jehova mokė žmones apie didžiausią savo dovaną — Kristaus išperkamąją auką, kuria tikėdami Dievą mylintys ir jo bijantys žmonės gali tapti tyri jo akyse ir įgyti amžinojo gyvenimo viltį. * Taip, šiomis paskutinėmis dienomis, kai pasaulis dvasiškai alksta, Jehovos tauta puotauja. (Izaijo 65:13)

15. Kaip ištikimi žmonės jaus Jehovos gerumą per Kristaus viešpatavimo Tūkstantmetį?

15 Tačiau Ezechielio regėta upė nenustos tekėti ir žlugus šiai senai pasaulio santvarkai. Per Kristaus valdymo Tūkstantmetį ji išsilies dar plačiau. Kai žemę valdys Mesijo Karalystė, Jehova leis žmonijai patirti visą naudą, kurią jai teikia Jėzaus auka, — žmonės galiausiai pasieks tobulybę. Kaip tada džiaugsimės Jehovos gerumu!

Kaip dar pasireiškia Jehovos gerumas

16. Kaip Biblija parodo, kad Jehovos gerumas pasireiškia ne viena savybe? Išvardink kelias iš jų.

16 Jehova gerumą rodo ne vien dosnumu. Dievas Mozei pasakė: „Aš padarysiu, kad praeis prieš tavo akis visas mano gerumas ir ištarsiu prieš tave vardą ‘Viešpats’ [„Jehova“, NW].“ Toliau rašoma: „Ir Jehova praėjo priešais jo veidą tardamas: ‘Jehova, Jehova,  Dievas gailestingas ir maloningas, lėtas pykti, kupinas ištikimos meilės ir tiesos.’“ (Išėjimo 33:19; 34:6, NW) Taip, Jehovos gerumas pasireiškia daugeliu puikių savybių. Panagrinėkime dvi iš jų.

17. Kas yra maloningumas ir kaip Jehova jį rodo netobuliems žmonėms?

17 „Maloningas.“ Ši savybė matoma iš Jehovos elgesio su savo kūriniais. Užuot buvęs šiurkštus, šaltas ar tironiškas, kokie dažnai būna pasaulio galingieji, Jehova yra švelnus ir malonus. Pavyzdžiui, Abromui jis pasakė: „Prašau pakelti akis ir pasižiūrėti iš tos vietos, kurioje esi, į šiaurę ir į pietus, į rytus ir į vakarus.“ (Pradžios 13:14, NW) Daugelyje Biblijos vertimų žodžio „prašau“ nėra. Tačiau biblistai pažymi, kad čia pavartotas hebrajiškas žodis turi dalelytę, kuri įsakymą padaro mandagiu prašymu. Biblijoje yra dar keli panašūs atvejai. (Pradžios 31:12; Ezechielio 8:5, NW) Tik pagalvok — pats visatos Valdovas šitaip pagarbiai kreipiasi į paprastą žmogų! Kaip džiugina širdį mūsų Dievo Jehovos maloningumas, kai pasaulis pilnas šiurkščių, agresyvių ir nemandagių žmonių!

18. Kokia prasme Jehova „gausus... tiesos“ ir kodėl šie žodžiai įkvepia pasitikėjimo juo?

18 „Gausus... tiesos.“ Pasaulyje šiandien klesti neteisybė. Tačiau Biblija primena: „Dievas nėra žmogus, kad meluotų.“ (Skaičių 23:19) Ir Titui 1:2 rašoma, jog „Dievas... negali meluoti“. (NW) Gerumas neleidžia Jehovai to daryti. Vadinasi, jo pažadai yra visiškai patikimi ir visuomet išsipildys. Jehova net vadinamas „tiesos Dievu“. (Psalmyno 31:5, Brb) Jis ne tik nemeluoja, bet ir rūpinasi, kad sklistų tiesa. Jehova nėra paslaptingas Dievas, šykštintis žinių; jis noriai  apšviečia ištikimus tarnus savo neišsenkama išmintimi. * Dievas moko žmones laikytis jo tiesų, kad jie galėtų ‘vaikščioti tiesoje’. (3 Jono 3) Kaip Jehovos gerumas turėtų mus veikti?

‘Spinduliuokime dėl Viešpaties gerumo’

19, 20. a) Kaip Šėtonas pabandė pakirsti Ievos pasitikėjimą Jehovos gerumu ir kaip jam sekėsi? b) Ką daryti mus turėtų skatinti Jehovos gerumas ir kodėl?

19 Edeno sode bandydamas sugundyti Ievą Šėtonas pirmiausia pamėgino pakirsti jos pasitikėjimą Jehovos gerumu. Jehova buvo pasakęs Adomui: „Nuo visų sodo medžių tau leista valgyti.“ Ir tik nuo vieno iš tūkstančių sode augusių medžių Jehova liepė nevalgyti. Bet atkreipk dėmesį, kaip Šėtonas kreipėsi į Ievą: „Ar tikrai Dievas sakė: ‘Nevalgykite nuo jokio medžio sode!’?“ (Pradžios 2:9, 16; 3:1) Šėtonas iškraipė Jehovos žodžius norėdamas įteigti Ievai mintį, kad Jehova neva nuslėpė nuo jos kai ką gera. Ir jam, deja, pavyko. Nors viską, ką turėjo, Ieva buvo gavusi iš Dievo, ji pradėjo abejoti jo gerumu, kaip, beje, ir daugybė moterų bei vyrų po jos.

20 Mes žinome, kiek skausmo ir kančių atnešė tas suabejojimas. Tad dėkimės į širdį Jeremijo 31:12 žodžius: „Jie... spinduliuos iš džiaugsmo dėl Viešpaties gėrybių [„gerumo“, NW].“ (Jr, išnaša) Išties dėl Jehovos gerumo mes turime spinduliuoti džiaugsmu. Nėra jokių priežasčių įtarinėti Dievą, nes jis kupinas  gerumo. Galime visiškai juo pasikliauti, kadangi jį mylintiems jis trokšta tik gero.

21, 22. a) Kaip galime atsiliepti į Jehovos gerumą? b) Apie kokią savybę kalbėsime kitame skyriuje ir kuo ji skiriasi nuo gerumo?

21 Be to, mes džiaugiamės kiekviena proga kalbėti apie Dievo gerumą. Apie Jehovos tautą Psalmyno 145:7 rašoma: „Jie apsakys tavo gausaus gerumo garsą.“ Kasdien vienaip ar kitaip mes naudojamės Jehovos gerumu. Tad kodėl neišsiugdžius įpročio kiekvieną dieną konkrečiai už tai padėkoti? Mąstydami apie šią Dievo savybę, nuolat už ją dėkodami ir pasakodami apie ją žmonėms, mokysimės sekti savo geruoju Dievu. Stengdamiesi daryti gera suartėsime su Jehova. Senyvo amžiaus sulaukęs apaštalas Jonas rašė: „Mielasis, nesek tuo, kas pikta, bet tuo, kas gera. Kuris daro gera, yra iš Dievo.“ (3 Jono 11)

22 Jehovos gerumas susijęs ir su kitomis savybėmis. Pavyzdžiui, Dievas yra „kupinas ištikimos meilės“. (Išėjimo 34:6, NW) Ši savybė yra labiau apibrėžta nei gerumas ir ją Jehova pirmiausia rodo savo ištikimiems tarnams. Kitame skyriuje sužinosime kaip.

^ pstr. 14 Išpirka yra didžiausias Jehovos gerumo įrodymas. Iš milijonų dvasinių būtybių Dievas išrinko savo mylimą viengimį Sūnų mirti už mus.

^ pstr. 18 Ne veltui Biblijoje tiesa siejama su šviesa. „Siųsk savo šviesą ir tiesą“, — giedojo psalmininkas. (Psalmyno 43:4 [43:3, Brb]) Jehova apsčiai išlieja dvasinės šviesos tiems, kurie nori būti ja apšviesti, tai yra jo mokomi. (2 Korintiečiams 4:6; 1 Jono 1:5)