Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 26 SKYRIUS

Dievas „pasiruošęs atleisti“

Dievas „pasiruošęs atleisti“

1—3. a) Kokia našta slėgė psalmininką Dovydą ir kas paguodė jo nuliūdusią širdį? b) Kaip sunkiai slegia nuodėmė ir ką laiduoja Jehova?

„MANO kaltės iškilo virš mano galvos, — rašė psalmininkas Dovydas, — lyg sunki našta jos pasidarė man per sunkios. Nusilpęs, labai sudaužytas [„sugniuždytas“, NW] vaitoju.“ (Psalmyno 38:4, 8, Brb) Dovydas patyrė, kokia sunki gali būti nešvarios sąžinės našta. Tačiau jis rado paguodos savo prislėgtai širdžiai. Dovydas suvokė, kad Jehova nekenčia nuodėmės, o ne paties nusidėjėlio, jei tik šis nuoširdžiai atgailauja ir pameta nuodėmingą kelią. Tvirtai tikėdamas, kad Jehova nori parodyti gailestingumą atgailaujančiam žmogui, Dovydas pasakė: „Tu, Viešpatie, esi... pasiruošęs atleisti.“ (Psalmyno 86:5, Brb)

2 Kai nusidedame, tikriausiai ir mus užgula neramios sąžinės našta. Tokia graužatis gali būti naudinga. Ji skatina taisyti klaidas. Tačiau pernelyg prislėgti kaltės jausmo galime imti įtikinėti save, kad Dievas neatleis, nors ir labai atgailautume. Jeigu šitaip smerkiame save, Šėtonas gali mėginti priversti mus pasiduoti, manyti, kad Jehovai esame nemieli ir netinkami tarnauti. (2 Korintiečiams 2:5-11)

3 Ar taip į mus žiūri Dievas? Tikrai ne! Didžią Jehovos meilę mums liudija, be kita ko, ir jo atlaidumas. Savo Žodyje Dievas tikina noriai atleidžiąs, jei nuoširdžiai atgailaujame. (Patarlių 28:13) Kad tuo neabejotume, panagrinėkime, kodėl ir kaip Jehova dovanoja kaltes.

 Kodėl Jehova „pasiruošęs atleisti“

4. Ką Jehova prisimena apie mūsų prigimtį ir kaip dėl to su mumis elgiasi?

4 Jehova žino mūsų galimybių ribas. „Jis žino mūsų sandarą; jis atsimena, kad mes tesame dulkės“, — rašoma Psalmyno 103:14 (Jr). Jis nepamiršta, kad esame sukurti iš dulkių, netobuli, turime trūkumų ir silpnybių. Žodžiai „žino mūsų sandarą“ primena, jog Biblijoje Jehova prilyginamas puodžiui, o mes — jo žiedžiamiems molio indams. * (Jeremijo 18:2-6) Didysis Puodžius elgiasi su mumis švelniai, atsižvelgdamas į mūsų nuodėmingą prigimtį ir į tai, ar leidžiamės jo vadovaujami.

5. Kaip laiške romiečiams parodoma didžiulė nuodėmės galia?

5 Jehova supranta, kokia stipri yra nuodėmė. Biblijoje ji apibūdinama kaip didelė jėga, laikanti žmogų savo mirtinuose gniaužtuose. Kiek stiprūs tie gniaužtai? Laiške romiečiams apaštalas Paulius aiškina: mes esame „nuodėmės valdžioje“, kaip kareiviai yra pavaldūs vadui (Romiečiams 3:9, Brb); nuodėmė ‘viešpatauja’ žmonijai kaip karalius (Romiečiams 5:21); ji ‘gyvena’ mumyse (Romiečiams 7:17, 20); mumyse nuolat veikia jos „įstatymas“, mėginantis kontroliuoti mūsų elgesį (Romiečiams 7:23, 25). Kaip stipriai sugniaužusi nuodėmė laiko mūsų netobulą kūną! (Romiečiams 7:21, 24)

6, 7. a) Kaip Jehova žiūri į tuos, kurie prašo jo pasigailėti atgailaujančia širdimi? b) Kodėl nevalia piktnaudžiauti Dievo gailestingumu?

6 Vadinasi, Jehova žino, jog net ir labai stengdamiesi nesugebėsime tobulai jam paklusti. Bet jis su meile patikina atleisiąs, jei tik prašysime to atgailaujančia  širdimi. Psalmyno 51:17 rašoma: „Auka Dievui yra sudužusi dvasia; sudužusios ir nusižeminusios širdies Tu, Dieve, nepaniekinsi.“ (Brb) Taip, Jehova niekada neatmes „sudužusios ir nusižeminusios“, kaltės kamuojamos širdies.

7 Tai gal galime nė neabejoti Dievo gailestingumu ir daryti nuodėmes teisindamiesi savo nuodėminga prigimtimi? Jokiu būdu! Jehova nėra jausmų valdomas. Jo gailestingumas turi ribas. Jis tikrai neatleis sąmoningiems, užkietėjusiems, neatgailaujantiems nusidėjėliams. (Hebrajams 10:26) Dievas mielai atleidžia tik matydamas atgailaujančią širdį. Dabar pažiūrėkime, kokia vaizdinga kalba Biblijoje atskleidžiamas Jehovos atlaidumas.

Kaip Jehova atleidžia

8. Ką Jehova padaro atleisdamas nuodėmes ir kaip tai turėtų paveikti mus?

8 Atgailaudamas Dovydas pasakė: „Savo nuodėmę Tau išpažinau ir savo kaltės neslėpiau... Tada atleidai man kaltę.“ (Psalmyno 32:5, Brb, kursyvas mūsų) Žodžiu „atleisti“ išverstas hebrajiškas veiksmažodis, kurio pagrindinė reikšmė yra „pakelti“ arba „nešti“. Taigi norima pasakyti, kad „kaltė, nuodėmė, nusižengimas“ yra pašalinti. Jehova, vaizdžiai tariant, paėmė ir nusinešė Dovydo nuodėmes. Be abejonės, tada Dovydą slegiantis kaltės jausmas sumažėjo. (Psalmyno 32:3) Mes irgi galime visiškai pasikliauti Dievu, nes jis pašalina kaltes, jeigu prašome atleidimo tikėdami Jėzaus išperkamąja auka. (Mato 20:28)

9. Kaip toli Jehova atitolina mūsų nuodėmes?

9 Jehovos atlaidumą Dovydas apibūdina ir kitu raiškiu pavyzdžiu: „Kaip toli Rytai nuo Vakarų, taip toli  nuo mūsų jis išsklaido mūsų nuodėmes.“ (Psalmyno 103:12, kursyvas mūsų) Kaip toli rytai nuo vakarų? Šie du pasaulio kraštai yra taip toli vienas nuo kito, kaip tik galima įsivaizduoti, ir jie niekad nesusieis. Pasak vieno mokslininko, šis posakis reiškia „kuo toliausiai; neapsakomai toli“. Įkvėptas Dovydas teigia, kad atleisdamas Jehova atitolina mūsų nuodėmes kuo toliausiai.

„Jūsų nuodėmės... taps baltos kaip sniegas“

10. Kodėl Jehovai atleidus nuodėmę neturėtume manyti, kad jos žymę nešiosime visą gyvenimą?

10 Ar kada nors bandei pašalinti dėmę iš šviesaus drabužio? Kad ir kaip stengeisi, žymė tikriausiai vis vien liko. Atkreipk dėmesį, kaip Jehova nusako savo atlaidumą: „Nors jūsų nuodėmės būtų skaisčiai raudonos, taps baltos kaip sniegas; nors būtų raudonos kaip purpuras, taps kaip vilna.“ * (Izaijo 1:18, Brb,  kursyvas mūsų) „Purpuras“ yra sodri raudona spalva. (Nahumo 2:4 [2:3, Brb]) Mes patys niekada nepajėgtume apsivalyti nuo nuodėmių. Tačiau Jehova net skaisčiai raudonas, ryškias it purpuras nuodėmes gali padaryti baltas kaip sniegas arba nedažyta vilna. Tad kai Jehova atleidžia nuodėmę, nebesikamuokime mintimi, kad jos žymę nešiosime visą likusį gyvenimą.

11. Kaip suprasti, kad Jehova nusviedžia mūsų nuodėmes sau už nugaros?

11 Ezekijas, pakeltas iš mirtinos ligos patalo, sukūrė jaudinančią padėkos giesmę. Jis kreipėsi į Jehovą: „Visas mano nuodėmes nusviedei sau už nugaros.“ (Izaijo 38:17, kursyvas mūsų) Kaip giedama giesmėje, Jehova tarsi paima atgailaujančio nusidėjėlio nuodėmes ir sviedžia sau už nugaros, kad daugiau jų nebematytų ir nebepastebėtų. Pagal vieną žinyną, šią mintį galima išreikšti ir tokiais žodžiais: „Tu taip padarei [su mano nuodėmėmis], lyg jų nebūtų nė buvę.“ Argi tai nepaguodžia?

12. Kaip pranašas Michėjas parodo, kad atleisdamas Jehova pašalina nuodėmes visam laikui?

12 Pranašaudamas Izraelio atkūrimą, pranašas Michėjas pareiškė neabejojąs, kad Jehova atleis savo atgailaujančiai tautai: „Kur yra toks Dievas, kaip tu, kuris... dovanoja nusižengimą savo paveldo likučiui?.. Tu įmesi į gelmes visas mūsų nuodėmes.“ (Michėjo 7:18, 19, kursyvas mūsų) Pagalvok, ką šie žodžiai reiškė biblinių laikų žmonėms. Ar galima buvo ištraukti tai, kas įmesta „į gelmes“? Taigi Michėjas padeda suprasti, kad atleisdamas Jehova pašalina nuodėmes visam laikui.

13. Kaip suprasti Jėzaus žodžius „atleisk mums mūsų skolas“?

 13 Jėzus Jehovos atlaidumą nusakė primindamas skolintojų ir skolininkų santykius. Jis ragino melstis: „Atleisk mums mūsų skolas.“ (Mato 6:12, Jr, išnaša) Taigi nuodėmes jis prilygino skoloms. (Luko 11:4, NW) Nusidėdami tampame Jehovos „skolininkais“. Viename žinyne aiškinama, jog graikišku žodžiu, išverstu „atleisk“, yra prašoma „atsisakyti, nebereikalauti skolos“. Atleisdamas Jehova tarsi panaikina skolą, kuri kitaip būtų įrašyta į mūsų sąskaitą. Atgailaujantys nusidėjėliai gali ramiau atsikvėpti. Jehova niekada nepareikalaus grąžinti panaikintos skolos! (Psalmyno 32:1; 32:2, Brb)

14. Kokia mintis išreiškiama žodžiais „kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės“?

14 Kaip Jehova atleidžia, rašoma ir Apaštalų darbų 3:19: „Tad atgailokite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės“ (kursyvas mūsų). Žodis „išdildytos“ verčiamas iš graikiško veiksmažodžio, reiškiančio „ištrinti, ... atšaukti arba sunaikinti“. Pasak kai kurių mokslininkų, tai reiškia, pavyzdžiui, ištrinti rašytinį tekstą. Kaip? Senovėje rašalą paprastai darydavo iš anglies, dervos ir vandens. Ką tik parašytą tekstą buvo galima lengvai nuvalyti drėgna kempine. Tikrai puikiai nusakytas Jehovos gailestingumas. Atleisdamas nuodėmes Dievas tarsi paima kempinę ir jas nutrina.

Jehova sako mums, kad yra „pasiruošęs atleisti“

15. Ką Jehova duoda mums žinoti apie save?

15 Argi šios iliustracijos neparodo, kad Jehova nori, jog mes žinotume jį esant pasiruošusį atleisti, jei nuoširdžiai atgailaujame? Nėra ko baimintis, kad jis nubaus mus už tas nuodėmes ateityje. Mat Biblija atskleidžia, kad Jehova ne tik atleidžia nuodėmes, bet ir užmiršta.

 „Jų nuodėmės daugiau nebeatminsiu“

16, 17. Ką reiškia Biblijos teiginys, kad Jehova užmiršta mūsų nuodėmes? Pagrįsk atsakymą.

16 Naujosios sandoros dalininkams Jehova pažadėjo: „Jų kaltę atleisiu ir jų nuodėmės daugiau nebeatminsiu.“ (Jeremijo 31:34) Ar tai reiškia, kad atleidęs Jehova nebegali prisiminti nuodėmių? Visiškai ne. Biblijoje aprašytos nuodėmės daugelio žmonių, kuriems Jehova atleido, tarp jų — Dovydo. (2 Samuelio 11:1-17; 12:13) Aišku, Jehova žino jų padarytas klaidas. Apie nuodėmes, atgailą bei Dievo atleidimą Biblijoje rašoma visų mūsų labui. (Romiečiams 15:4) Tad kaip suprasti, kad Jehova ‘nebeatmena’ nuodėmių, kurias atleidžia?

 17 Hebrajiškas veiksmažodis, verčiamas „atsiminti“, reiškia daugiau, negu tik prisiminti, kas įvyko anksčiau. Pagal žodyną Theological Wordbook of the Old Testament, šis žodis turi platesnę reikšmę ir nurodo „atitinkamus veiksmus“. Tad „atsiminti“ nuodėmę reikštų bausti nusidėjėlius. (Ozėjo 9:9) Bet Dievas, sakydamas „jų nuodėmės daugiau nebeatminsiu“, laiduoja, kad niekada nebaus atgailaujančio nusidėjėlio už nuodėmę, kurią jam yra atleidęs. (Ezechielio 18:21, 22) Jehova užmiršta mūsų nuodėmes ta prasme, kad nebeprimena jų mums, nepriekaištauja už jas ir nebaudžia. Kaip gera žinoti, kad mūsų Dievas atleidžia ir pamiršta!

Ar išvengiama pasekmių?

18. Kodėl atleidimas negarantuoja, kad atgailaujantis nusidėjėlis nepatirs nuodėmės pasekmių?

18 Bet ar tai reiškia, kad Jehova apsaugos atgailaujantį nusidėjėlį nuo visų jo blogo elgesio pasekmių? Ne. Negalime nuodėmiauti ir nenukentėti. Paulius rašė: „Ką žmogus sėja, tai ir pjaus.“ (Galatams 6:7) Jei padarėme ką bloga, galime turėti bėdos. Tai nereiškia, kad nelaimę mums užtraukia Jehova. Sunkumų slegiamas krikščionis neturėtų manyti: „Galbūt Jehova baudžia mane už nuodėmes.“ (Jokūbo 1:13, NW) Tačiau Jehova ir neapsaugo mūsų nuo visų nuodėmės pasekmių. Skyrybos, nėštumas, venerinės ligos, kitų pasitikėjimo ir pagarbos praradimas — visa tai yra dažni nuodėmiavimo padariniai. Prisimink, kad Jehova neapsaugojo Dovydo nuo pragaištingų nuodėmės pasekmių, nors ir atleido jam nusikaltimą su Batšeba ir Ūrija. (2 Samuelio 12:9-12)

19—21. a) Kuo Kunigų 5:20-26 (6:1-7, Brb) užrašytas įstatymas buvo naudingas tiek nukentėjusiajam, tiek nusikaltusiajam? b) Ko iš mūsų laukia Jehova, jeigu dėl mūsų kaltės nukentėjo kiti?

 19 Už nuodėmes gali tekti sumokėti ir kitaip, ypač jei padarėme kokią nors žalą kitiems. Apsvarstykime Kunigų 5 (6, Brb) skyriuje aprašytą situaciją. Čia Mozės įstatyme nagrinėjamas atvejis, kai žmogus sunkiai nusižengia, tai yra apiplėšdamas, lupikaudamas arba sukčiaudamas pasisavina kito izraelito turtą. Skriaudikas neigia savo kaltę ir net išdrįsta melagingai prisiekti užginčydamas nukentėjusiojo parodymus. Tačiau vėliau jį ima graužti sąžinė ir jis išpažįsta kaltę. Kad gautų Dievo atleidimą, jis turi padaryti dar tris dalykus: grąžinti, ką paėmęs, sumokėti nukentėjusiajam piniginę 20 procentų pavogtų daiktų vertės baudą ir už kaltę paaukoti aviną. Tuomet, kaip rašoma Įstatyme: „Kunigas atliks permaldavimą jo labui Viešpaties akivaizdoje, ir jam bus atleista.“ (Kunigų 5:20-26 [6:1-7, Brb])

20 Šis įstatymas liudija apie Dievo gailestingumą. Jis buvo duotas nukentėjusiojo labui — šis atgaudavo nuosavybę ir lengviau atsikvėpdavo, kai skriaudikas galiausiai pripažindavo savo kaltę. Įstatymas padėjo ir tam, kurio sąžinė paskatino išpažinti kaltę ir atitaisyti skriaudą. Jeigu jis to nepadarytų, Dievas neatleistų.

21 Nors nesame pavaldūs Mozės įstatymui, jis padeda geriau suprasti Jehovos mąstyseną ir jo požiūrį į atleidimą. (Kolosiečiams 2:13, 14) Dievas džiaugiasi, jei įskaudinę kitus nuoširdžiai stengiamės ištaisyti skriaudą. (Mato 5:23, 24) Reikia pripažinti nuodėmę, prisiimti kaltę ir atsiprašyti nukentėjusio žmogaus. Tada galime kreiptis į Jehovą Jėzaus aukos pagrindu ir būti tikri, kad Dievas mums atleido. (Hebrajams 10:21, 22)

22. Ką dar Jehova daro atleisdamas?

 22 Kaip ir bet kuris mylintis tėvas, atleisdamas Jehova gali ir sudrausminti. (Patarlių 3:11, 12) Atgailaujantis krikščionis tikriausiai negalės toliau tarnauti vyresniuoju, tarnybiniu padėjėju ar pionieriumi. Ko gero, bus skaudu kuriam laikui netekti pareigų, kurias taip brangino. Tačiau toks sudrausminimas nereiškia, kad Jehova jam neatleido. Prisiminkime, kad Jehova baudžia iš meilės. Duotis drausminamiems — mums tik į naudą. (Hebrajams 12:5-11)

23. Kodėl niekada neturėtume manyti, kad esame neverti Jehovos gailestingumo, ir kodėl turime mokytis atleisti kaip jis?

23 Kaip gera žinoti, kad mūsų Dievas „pasiruošęs atleisti“! Kad ir kaip suklystume, nemanykime, jog nesame verti Dievo gailestingumo. Jeigu nuoširdžiai atgailaujame, stengiamės ištaisyti klaidą ir nuoširdžiai prašome Jehovą atleidimo Jėzaus pralieto kraujo pagrindu, galime neabejoti, kad Jehova atleis. (1 Jono 1:9) O ir mes būkime vieni kitiems tokie pat atlaidūs kaip Jehova. Juk jei Dievas, kuris nenusideda, su meile mums atleidžia, tai juo labiau mes, nuodėmingi žmonės, turime atleisti vieni kitiems.

^ pstr. 4 Hebrajiškas žodis, išverstas „mūsų sandara“, vartojamas ir kalbant apie puodžiaus žiedžiamus molinius indus. (Izaijo 29:16, Jr)

^ pstr. 10 Pasak vieno mokslininko, „skaisčiai raudona“ čia vadinama „neblunkanti spalva, nebijanti nei rasos, nei lietaus, nei skalbimo, nei ilgo nešiojimo“.