Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Artinkimės prie Jehovos

 31 SKYRIUS

„Artinkitės prie Dievo, ir jis artinsis prie jūsų“

„Artinkitės prie Dievo, ir jis artinsis prie jūsų“

1—3. a) Ką apie žmogaus prigimtį pasako tėvų ir kūdikio ryšys? b) Kaip žmogus paprastai atsako į kitų meilę ir apie ką turėtume susimąstyti?

NAUJAGIMIO šypsena tėvams be galo miela. Jie patys dažnai šypsosi švelniai jį kalbindami. Atsako ilgai laukti netenka — kūdikio skruostukuose išryškėja duobutės, lūpytės išlinksta ir veidelį nušviečia žavinga šypsena. Į tėvų meilę mažylis atsako tuo pačiu — savo šypsena rodo jiems prisirišimą.

2 Kūdikio šypsena primena mums kai ką svarbaus apie žmogaus prigimtį. Į meilę mes atsakome meile. Taip esame sukurti. (Psalmyno 22:10 [22:9, Brb]) Augdami vis mokomės mylėti. Tikriausiai prisimeni, kaip vaikystėje buvai mylimas tėvų, giminių, draugų. Šis malonus jausmas tavo širdyje įsišaknijo, užaugo ir subrandino vaisius. Į meilę tu irgi atsakai meile. Ar tokie tavo santykiai ir su Jehova Dievu?

3 Biblijoje rašoma: „Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo.“ (1 Jono 4:19) Pirmose trijose šios knygos dalyse aptarėme, kaip meilingai Jehova Dievas tavo labui rodo savo galią, teisingumą bei išmintį. Ketvirtojoje dalyje sužinojai, kokią nuostabią meilę jis parodė visai žmonijai ir tau asmeniškai. Tad turi kilti klausimas: „Kaip į Jehovos meilę atsakysiu aš?“ Tai bene pats reikšmingiausias klausimas, kokį tik gali sau užduoti žmogus.

 Ką reiškia mylėti Dievą

4. Ką daugeliui reiškia mylėti Dievą?

4 Jehova, davęs meilei pradžią, gerai žino, kad ji padeda atsiskleisti patiems geriausiems asmens bruožams. Tad nors neištikima žmonija nuolat maištauja, Jehova yra įsitikinęs, kad bus žmonių, kurie atsakys į jo meilę. Ir iš tiesų tokių yra milijonai. Deja, šio nedoro pasaulio religijų vadovai nemoko žmonių, kaip reikia mylėti Dievą. Daugelis tikinčiųjų tvirtina, kad jį myli, tačiau mano, jog šiam jausmui išreikšti pakanka žodžių. Žinoma, nuo to meilė gali prasidėti, panašiai kaip kūdikio, kuris tėvams pirmiausiai dovanoja šypseną. Tačiau suaugusiems žmonėms mylėti reiškia daugiau.

5. Kas Biblijoje pasakyta apie Dievo meilę ir kodėl tas reikalavimas neturi atrodyti mums našta?

5 Jehova pats nurodo, kokios meilės nori. Jo Žodyje rašoma: „Tai ir yra Dievo meilė — vykdyti jo įsakymus.“ Vadinasi, meilę Dievui turime rodyti darbais. Tiesa, daug kam mintis, kad reikia paklusti, anaiptol ne miela. Tačiau toje pačioje eilutėje pridedama: „O [Dievo] įsakymai nėra sunkūs.“ (1 Jono 5:3) Jehovos įstatymai ir principai duoti mūsų naudai, o ne kad būtų našta. (Izaijo 48:17, 18) Dievo Žodžio principai padeda suartėti su Dievu. Pažiūrėkime, kaip galime artintis prie Dievo bendraudami su juo, garbindami jį ir juo sekdami.

Bendraukime su Jehova

6—8. a) Kaip Jehova kalbasi su žmonėmis? b) Kaip Raštas gali tapti gyva knyga?

6 Pirmasis šios knygos skyrius prasidėjo klausimu: „Ar gali įsivaizduoti save kalbantį su Dievu?“ Jau  sužinojome, kad tai nėra neįmanoma. Juk Mozė kalbėjosi su Dievu. O kaip mes? Dabar Jehova nebendrauja su žmonėmis per angelus, bet kalbasi su jais kitaip. Kaip?

7 Per savo Žodį, Bibliją, nes „visas Raštas yra Dievo įkvėptas“. (2 Timotiejui 3:16) Būtent todėl psalmininkas skatino Jehovos tarnus skaityti Bibliją „dieną naktį“. (Psalmyno 1:1, 2) Tai nėra lengva. Bet stengtis tikrai verta. Kaip rašėme 18 šios knygos skyriuje, Biblija yra tarsi vertingas mūsų dangiškojo Tėvo laiškas. Tad nepakanka vien skaityti ją. Į Raštą reikia įsijausti. Kaip gali tai padaryti?

8 Stenkis įsivaizduoti Biblijos įvykius ir veikėjus. Matyk prieš save gyvus žmones. Bandyk įsivaizduoti, kokie jie buvo, suprasti jų aplinkybes ir elgesio motyvus. Tada gerai apmąstyk, ką perskaitei. Pagalvok, ko skaitytasis įvykis moko apie Jehovą? Kokios jo savybės išryškėja? Kokį principą Jehova atskleidė ir kaip tu gali juo vadovautis? Skaityk, apmąstyk bei pritaikyk Dievo Žodį ir jis tau taps gyvas. (Psalmyno 77:13 [77:12, Brb]; Jokūbo 1:23-25)

9. Kas yra „ištikimas ir protingas vergas“ ir kodėl svarbu įdėmiai jo klausytis?

9 Jehova taip pat kalba per „ištikimą ir protingą vergą“. Kaip ir pranašavo Jėzus, šiomis sunkiomis paskutinėmis dienomis pateptųjų krikščionių grupelė yra paskirta tiekti dvasinį maistą „reikiamu metu“. (Mato 24:45-47, Jr) Skaitydami leidinius, padedančius įgyti tikslų Biblijos pažinimą, lankydami krikščionių sueigas ir dalyvaudami kongresuose, maitinamės vergo duodamu dvasiniu maistu. Kadangi tai yra Kristaus  vergas, išmintingai darome laikydamiesi Jėzaus žodžių: „Žiūrėkite, kaip klausotės.“ (Luko 8:18, kursyvas mūsų) Mes klausomės įdėmiai, nes žinome, kad per šį vergą su mumis kalbasi pats Jehova.

10—12. a) Kodėl malda yra nuostabi Jehovos dovana? b) Kokios mūsų maldos džiugina Jehovą ir kodėl galime neabejoti, kad jos jam brangios?

10 Bet kaip mes galime bendrauti su Dievu? Ar įmanoma su juo kalbėtis? Tai turėtų būti didžiulė malonė. Ar būtų lengva susitikti su kokiu nors aukštu šalies pareigūnu ir aptarti savo asmeninius reikalus? Toks bandymas galėtų blogai baigtis! Pavyzdžiui, Esteros ir Mordechajo dienomis kiekvienas, pamėginęs prieiti prie Persijos karaliaus jo nekviestas, galėjo būti nubaustas mirtimi. (Esteros 4:10, 11) O dabar įsivaizduok, kad eini prie visos visatos Kūrėjo, prieš kurį net žemės valdovai „atrodo lyg žiogai“. (Izaijo 40:22) Ar baimė turėtų sulaikyti tave nuo šio žingsnio? Visai ne!

11 Pats Jehova nurodė, kaip galime prie jo artintis, — per maldą. Net mažas vaikas gali melstis Jehovai per Jėzų. (Jono 14:6; Hebrajams 11:6) Tik taip galime atverti Dievui pačias slapčiausias mintis, giliausius jausmus ir net tuos skaudžius išgyvenimus, kuriuos sunku perteikti žodžiais. (Romiečiams 8:26) Mums nereikia stengtis nustebinti Jehovą iškalbingumu ar ilgomis, išpūstomis maldomis. (Mato 6:7, 8) Kita vertus, Jehova nėra nurodęs, kiek ilgai ir dažnai galime su juo kalbėtis. Jo Žodis net skatina ‘be paliovos melstis’. (1 Tesalonikiečiams 5:17)

12 Prisimink, kad tik Jehova vadinamas „maldos klausytoju“, ir jis išklauso atjaučiamai. (Psalmyno 65:2, Jr)  O gal jis tik leidžia savo ištikimiems tarnams melstis, ir tiek? Ne, tos maldos jam iš tiesų malonios. Dievo Žodyje jos prilyginamos smilkalams, kurie yra kvapūs ir raminantys. (Psalmyno 141:2; Apreiškimo 5:8; 8:4) Kaip gera žinoti, kad mūsų nuoširdžios maldos pasiekia ir džiugina Visavaldį Viešpatį. Tad jei nori suartėti su Jehova, nuolankiai kasdien jam melskis. Išliek jam savo širdį nieko neslėpdamas. (Psalmyno 62:9 [62:8, Brb]) Išsakyk rūpesčius, džiaugsmus, padėką, šlovink jį ir tavo ryšys su juo sustiprės.

Garbinkime Jehovą

13, 14. Ką reiškia garbinti Jehovą ir kodėl privalu tai daryti?

13 Su Jehova bendraujame kitaip nei su draugu ar giminaičiu. Mes garbiname jį, atiduodami pelnytą šlovę. Teisingas Dievo garbinimas yra mūsų gyvenimo kelias. Tyrai garbindami Jehovą parodome jam nuoširdžią meilę, atsidavimą — tai suvienija visus ištikimus Jehovos kūrinius tiek danguje, tiek žemėje. Regėjime apaštalas Jonas girdėjo angelą, skelbiantį: „Šlovinkite Tą, kuris sutvėrė dangų ir žemę, jūrą ir vandens šaltinius!“ (Apreiškimo 14:7, Brb)

14 Kodėl turime garbinti Jehovą? Pamąstyk apie šioje knygoje aptartas jo savybes: šventumą, galią, susivaldymą, teisingumą, drąsą, gailestingumą, išmintį, nuolankumą, meilę, atjautą, ištikimybę ir gerumą. Jehova yra neprilygstamas visų šių puikių savybių įsikūnijimas. Kai bandome suvokti jo tobulumą, suprantame, kad Jehovą vadinti didžia ir puikia Asmenybe per maža. Jis yra nepaprastai šlovingas ir be galo didis. (Izaijo 55:9) Be abejonės, Jehova yra teisėtas visatos  Valdovas, kurį privalu garbinti. Bet kaip galime tai daryti?

15. Kaip galime garbinti Jehovą „dvasia ir tiesa“ ir kokią galimybę teikia krikščionių sueigos?

15 Jėzus pasakė: „Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa.“ (Jono 4:24) Vadinasi, garbinti jį turime jo dvasios vedami. Be to, šlovinti jį reikia ir tiesa, tai yra vadovaujantis tiksliu Dievo Žodžio pažinimu. Puiki proga garbinti Jehovą „dvasia ir tiesa“ yra krikščionių sambūriai. (Hebrajams 10:24, 25) Giesmėmis šlovindami Jehovą, drauge melsdamiesi, klausydami, kaip aptariamas Dievo Žodis, ir patys dalyvaudami tuose aptarimuose parodome savo meilę jam ir tyrai jį garbiname.

Krikščionių sueigos duoda puikių progų garbinti Jehovą

16. Koks svarbus darbas pavestas tikriesiems krikščionims ir kodėl noriai jį vykdome?

 16 Jehovą garbiname ir viešai jį šlovindami, tai yra kalbėdami apie jį su kitais. (Hebrajams 13:15) Iš tikrųjų skelbti gerąją naujieną apie Jehovos Karalystę yra svarbiausias darbas, pavestas tikriesiems krikščionims. (Mato 24:14) Iš meilės Jehovai šį darbą dirbame noriai. Argi netrokštame būti savo Dievo liudytojai ir paneigti melagystes, kurias apie jį skleidžia „šio pasaulio dievas“ Šėtonas Velnias, ‘netikintiems... apakinęs protus’? (2 Korintiečiams 4:4, Jr; Izaijo 43:10-12) O kai apmąstome nuostabias Jehovos savybes, argi nenorime pasakoti apie jas kitiems? Tikrai negali būti malonesnio darbo, kaip padėti žmonėms pažinti ir pamilti mūsų dangiškąjį Tėvą.

17. Ką dar reiškia garbinti Jehovą ir kodėl turime garbinti jį ištikimai?

17 Bet garbinti Jehovą reiškia dar daugiau. Kad jį garbiname, turime parodyti visu savo gyvenimu. (Kolosiečiams 3:23) Jeigu pripažįstame Jehovą visatos Viešpačiu, stengsimės vykdyti jo valią visur: savo šeimoje, darbe, bendraudami su kitais ir net ilsėdamiesi. Stengsimės ištikimai, „visa širdimi“ jam tarnauti. (1 Metraščių 28:9) Tikras Dievo garbinimas negali būti veidmainiškas, — mes negyvensime dvilypio gyvenimo, slapta darydami sunkias nuodėmes. Ištikimybė neleis to daryti, meilė skatins bjaurėtis veidmainyste. Mus saugos ir Dievo baimė. Ji irgi būtina artimai draugystei su Jehova. (Psalmyno 25:14)

 Sekime Jehova

18, 19. Kodėl netobuliems žmonėms įmanoma sekti Jehova Dievu?

18 Paskutiniame kiekvienos dalies skyriuje aptarėme, kaip galime ‘būti Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai’. (Efeziečiams 5:1) Niekada nepamirškime, jog nors ir esame netobuli, galime atspindėti tobulas Jehovos savybes: galią, teisingumą, išmintį ir meilę. Tačiau iš kur žinome, kad sekti Visagaliu įmanoma? Prisimink, Jehovos vardo reikšmė pasako, jog jis gali tapti kuo reikia, kad įgyvendintų savo sumanymus, ir tai išties nepaprastas sugebėjimas. O ar mums tai neįmanoma? Įmanoma.

19 Esame sukurti pagal Dievo paveikslą. (Pradžios 1:26) Vadinasi, skiriamės nuo kitų žemės kūrinių. Nesame vien instinktų, genų ar aplinkos valdomi. Jehova yra mums davęs brangią dovaną — laisvą valią. Trūkumai ir netobulumas nekliudo patiems formuoti savo asmenybę. Ar nori būti mylintis, išmintingas, teisingas žmogus, deramai naudojantis savo jėgas? Jehovos dvasios padedamas toks būti gali! Pagalvok, kodėl verta to siekti.

20. Kodėl verta stengtis sekti Jehova?

20 Tu įtiksi dangiškajam Tėvui ir džiuginsi jo širdį. (Patarlių 27:11) Taip gali netgi ‘tobulai patikti’ Jehovai, nes jis supranta, kad esi silpnas. (Kolosiečiams 1:9, 10) Ir jei nepaliausi ugdytis geras savybes bei sekti mylinčiu Tėvu, gausi nuostabią galimybę būti šviesos nešėju šiame tamsiame nuo Dievo atitolusiame pasaulyje. (Mato 5:1, 2, 14) Taip padėsi skleisti puikios Jehovos asmenybės spindesį visoje žemėje. Kokia garbė!

 „Artinkitės prie Dievo, ir jis artinsis prie jūsų“

Nepaliaujamai artinkis prie Jehovos

21, 22. Kokia kelionė laukia visų Jehovą mylinčių žmonių?

21 Šis paprastas paraginimas, užrašytas Jokūbo 4:8, yra daugiau nei konkretus mums užbrėžtas tikslas. Tai kelionė, ir ji niekad nesibaigs, jei būsime ištikimi. Mes niekada nepaliausime artintis prie Jehovos. Nesiliausime semtis žinių apie jį. Nemanykime, kad ši knyga atskleidė viską apie Jehovą. Mes aptarėme tik nedidelę dalį to, ką apie jį galima sužinoti iš Biblijos! Bet net ir Biblija neatskleidžia visko. Apaštalas Jonas teigė, kad jei visi Jėzaus darbai, kuriuos jis atliko žemėje, būtų surašyti, „visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurios būtų parašytos“. (Jono 21:25, Brb) Jeigu taip sakoma apie Sūnų, tai ką galima pasakyti apie Tėvą!

 22 Net amžinai gyvendami nesužinosime apie Jehovą visko. (Mokytojo 3:11) Tad pagalvok, kokia ateitis mūsų laukia. Per šimtus, tūkstančius, milijonus ir net milijardus metų įgysime daug naujų žinių apie Jehovą ir vis tiek visą laiką bus aišku, kad dar yra begalė nuostabių neatskleistų dalykų. Mes trokšime tų žinių, nes visada pritarsime psalmininko žodžiams: „Man gera artėti prie Dievo.“ (Psalmyno 73:28, Brb) Amžinasis gyvenimas bus be galo prasmingas ir margas, o Jehovos pažinimas visada teiks didžiulį pasitenkinimą.

23. Ką daryti esame skatinami?

23 Atsiliepk į Jehovos meilę jau dabar. Mylėk jį visa širdimi, siela, protu ir jėgomis. (Morkaus 12:29, 30) Tegul toji meilė būna ištikima ir amžina. Spręsdamas svarbius ir ne tokius svarbius reikalus visuomet vadovaukis tuo pačiu principu — daryk tai, kas padės tau stiprinti santykius su savo dangiškuoju Tėvu. Tad artinkis prie Dievo ir jis artinsis prie tavęs, — ir tegul taip būna visą amžinybę!