Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Artinkimės prie Jehovos

 4 SKYRIUS

„Jehova yra... didis savo galia“

„Jehova yra... didis savo galia“

1, 2. Kokius stebuklus Elijas jau buvo regėjęs ir kokius įspūdingus reiškinius jis patyrė būdamas Horebo kalno oloje?

ELIJAS jau buvo patyręs nepaprastų dalykų: besislapstantį jį dukart per dieną maitino varnai, badmečiu induose neišseko miltai ir aliejus. Jis net matė iš dangaus krintančią ugnį — taip buvo atsakyta į jo maldą. (1 Karalių 17 ir 18 skyriai) Bet tokių stebuklų, kokius patyrė vėliau, jis dar nebuvo regėjęs.

2 Gūždamasis prie Horebo kalne žiojinčios olos Elijas išvydo tikrai įspūdingus reiškinius. Iš pradžių pakilo vėjas. Jo gūsiai ir kauksmas turėjo būti labai stiprūs, nes skilo kalnai ir trupėjo uolos. Paskui sudrebėjo žemė ir išlaisvino iš savo gelmių galingas jėgas. Plykstelėjo ugnis. Jai praūžiant Elijas tikriausiai pajuto svilinančio karščio bangą. (1 Karalių 19:8-12)

„Viešpats praėjo“

3. Apie kokią Dievo savybę Elijui liudijo jo regėti reiškiniai ir kur ją galime įžvelgti mes?

3 Visi tie reiškiniai turėjo vieną bendrą bruožą — liudijo apie didžią Dievo Jehovos galią. Žinoma, nebūtina išvysti stebuklą, kad patikėtum Dievą esant galingą. Tai ir taip akivaizdu. Biblijoje rašoma, jog pati kūrinija kalba apie Jehovos „amžinąją galybę ir dievystę“. (Romiečiams 1:20) Tik pamąstyk apie akinančius žaibus ir griaustinio dundėjimą, didingų krioklių šniokštimą ir žvaigždėto dangaus platybes! Ar visa tai nerodo Dievo galios? Deja, mažai kas mūsų laikais ją įžvelgia, dar mažiau — tinkamai įvertina. O juk tai galėtų paskatinti suartėti su Jehova. Šiame skyriuje išsamiai nagrinėsime, kokia beribė yra Jehovos galia.

 Svarbi Jehovos savybė

4, 5. a) Kaip apie Jehovos galią byloja jo vardas? b) Kodėl jautis yra tinkamas Jehovos galios simbolis?

4 Jehovos galia neprilygstama. Jeremijo 10:6 rašoma: „Tokio, kaip tu, Viešpatie, kito nėra! Didingas tu, didinga tavo vardo galybė!“ Atkreipk dėmesį, kad galybė siejama su Jehovos vardu. Prisimink jo reikšmę — „jis tapdina“. Kaip Jehova gali tapti tuo, kuo reikia? Žinoma, jam reikalinga galia. Jehovos galimybės veikti, pasiekti tikslą — neribotos. Galia yra viena svarbiausių jo savybių.

5 Mums yra sunku aiškiai suvokti Jehovos galybę, todėl mums padėti jis pasitelkia simbolius. Kaip jau žinome, Jehovos galią simbolizuoja jautis. (Ezechielio 1:4-10) Tai tikrai tinkamas pavyzdys, juk netgi prijaukintas jautis yra galingas ir stiprus gyvulys. Bibliniais laikais Palestinos gyventojai vargu ar matė stipresnį padarą. Tiesa, jie žinojo esant dar grėsmingesnį — laukinį jautį, arba taurą, kuris dabar jau seniai išnykęs. (Jobo 39:9-12) Romos imperatorius Julijus Cezaris yra pasakęs, jog taurai dydžiu beveik prilygsta drambliams. „Taurai labai stiprūs ir greiti“, — rašė jis. Tik pagalvok, koks menkas ir silpnas pasijustum šalia tokio gyvūno!

6. Kodėl vien Jehova vadinamas visagaliu?

6 Juo labiau žmogus yra silpnas ir bejėgis, palyginus su galinguoju Dievu Jehova, kurio akivaizdoje net stiprios valstybės yra lyg dulkės ant svarstyklių. (Izaijo 40:15) Jehovos galia kitokia nei jo kūrinių, — ji yra  begalinė, todėl jis vienintelis vadinamas visagaliu. * (Apreiškimo 15:3) Jehova yra „didžios galybės“ ir turi „beribę jėgą“. (Izaijo 40:26) Jo galia neišsenka ir jam nereikia jokio papildomo energijos šaltinio, nes „galybė priklauso Dievui“. (Psalmyno 62:11, Brb, kursyvas mūsų) Bet kaip Jehova veikia?

Kaip Jehova veikia

7. Kas yra Jehovos šventoji dvasia ir ką dar reiškia taip verčiami Biblijos originalo kalbų žodžiai?

7 Šventoji dvasia iš Jehovos sklinda nepaliaujamai. Tai yra veikli Dievo jėga. Pradžios 1:2 (NW) ji ir vadinama „veikliąja jėga“. Hebrajų ir graikų kalbų žodžiai, verčiami „dvasia“, kitame kontekste gali būti išversti „vėjas“, „kvėptelėjimas“ ar „gūsis“. Pasak leksikografų, originalo kalbomis tie žodžiai reiškia nematomą veikiančią jėgą. Dievo dvasios, kaip ir vėjo, regėti negalime, tačiau jos veikimas yra tikras ir akivaizdus.

8. Su kuo Biblijoje vaizdingai palyginama šventoji dvasia ir kodėl?

8 Dievo šventajai dvasiai nėra jokių kliūčių. Jehova per ją gali įgyvendinti ką panorėjęs. Ne veltui Biblijoje Dievo dvasia vadinama „pirštu“, „stipria ranka“ arba „ištiestu dilbiu“. (Luko 11:20; Pakartoto Įstatymo 5:15, Jr; Psalmyno 8:3, Jr) Kaip žmogus rankomis gali atlikti daugybę darbų, reikalaujančių įvairių sugebėjimų ir kruopštumo, taip Dievas per savo dvasią gali įgyvendinti bet kokį sumanymą, pavyzdžiui, jis sukūrė smulkiausią atomą, perskyrė Raudonąją jūrą,  įgalino pirmuosius krikščionis kalbėti svetimomis kalbomis.

9. Kiek toli siekia Jehovos valdžia?

9 Jehovos valdžioje yra visa visata. Ar galėtum įsivaizduoti save valdantį milijardus protingų, savarankiškų būtybių, pasiruošusių vykdyti tavo valią? Jehova tokią valdžią turi. Žemėje jis turi tarnų, Rašte prilygintų armijai. (Psalmyno 68:11, NW; 110:3, Vl) Tačiau žmogus, palyginus su angelu, yra silpnas. Pavyzdžiui, asirų armijai užpuolus Dievo tautą, vienintelis angelas per naktį išžudė 185 000 karių! (2 Karalių 19:35) Taip, Dievo angelai „galingi jėga“. (Psalmyno 103:19, 20, Brb)

10. a) Kodėl Visagalis vadinamas Kareivijų Jehova? b) Kas yra galingiausias iš visų Jehovos kūrinių?

10 O kiek angelų yra? Pranašas Danielius regėjo viziją: priešais Jehovos sostą stovėjo gerokai per 100 milijonų dvasinių būtybių, tačiau nepasakyta, jog tai buvo visi Dievo angelai. (Danieliaus 7:10, Vl) Vadinasi, jų gali būti šimtai milijonų. Štai kodėl Dievas vadinamas Kareivijų Jehova. Šis titulas nurodo Dievą esant gausios ir organizuotos angelų armijos Vadą. Dvasinėms būtybėms vadovauti jis paskyrė savo mylimą Sūnų, „visos Kūrinijos pirmagimį“. (Kolosiečiams 1:15) Jėzus yra arkangelas — angelų, serafų ir kerubų vadas — iš visų Jehovos kūrinių galingiausias.

11, 12. a) Kiek paveikus yra Dievo žodis? b) Ką apie Jehovos galią pasakė Jėzus?

11 Jehovos galia pasireiškia ir per vieną ypatingą priemonę. Hebrajams 4:12 rašoma: „Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas.“ Ar esi patyręs nepaprastą Dievo žodžio, tai yra Biblijoje užrašytų dvasios įkvėptų  pranešimų, galią? Visa tai gali duoti mums jėgų, sustiprinti tikėjimą ir padėti pasikeisti. Apaštalas Paulius įspėjo bendratikius dėl amoraliai gyvenančių žmonių ir pridūrė: „Kai kurie buvote tokie.“ (1 Korintiečiams 6:9-11) Taip, „Dievo žodis“ juos paveikė ir padėjo pasikeisti.

12 Jehovos galia tokia didelė ir jis taip sumaniai ją panaudoja, jog niekas nepajėgus jam sutrukdyti. Jėzus pasakė: „Dievui viskas įmanoma.“ (Mato 19:26, Brb) Bet kam Jehova naudoja savo galią?

Galia naudojama tikslingai

13, 14. a) Kodėl galime teigti, jog Jehova nėra beasmenis galios šaltinis? b) Kam Jehova naudoja savo galią?

13 Jehovos dvasia yra daug pranašesnė už bet kokią energiją, o ir Jehova nėra beasmenė jėga ar vien galios šaltinis. Jis yra asmuo, visiškai kontroliuojantis savo galią. Tačiau kam Dievas ją panaudoja?

14 Kaip matysime, Dievas naudoja savo galią kurti, naikinti, apsaugoti, atkurti — žodžiu, daryti tai, ko reikia jo tobuliems tikslams pasiekti. (Izaijo 46:10) Kartais Jehova per ją atskleidžia svarbius savo asmenybės bruožus ar normas. Bet svarbiausia, galią jis pasitelkia siekdamas tikslo per Mesijo Karalystę pašlovinti savo šventą vardą ir apginti teisę valdyti. Niekas nepajėgs tam sukliudyti.

15. Kaip Jehova naudoja galią savo tarnų labui ir kaip tai patyrė Elijas?

15 Be to, Jehova galią naudoja mūsų labui. Atkreipk dėmesį į 2 Metraščių 16:9 žodžius: „Viešpaties akys aprėpia visą žemę ir sustiprins tuos, kurie su juo visa širdimi.“ Elijas tuo įsitikino patyręs skyriaus pradžioje  minėtus įvykius. Kodėl Jehova jam taip stebuklingai pademonstravo savo galią? Piktoji karalienė Jezabelė buvo užsimojusi Eliją nužudyti. Pranašas gelbėdamasis pabėgo. Jis jautėsi vienišas, išsigandęs ir sutrikęs. Rodės, visas jo darbas nuėjo perniek. Norėdamas prislėgtą vyrą paguosti, Jehova įspūdingai priminė jam apie savo galią. Vėjas, žemės drebėjimas ir ugnis liudijo, jog galingiausia visatos Esybė yra su juo. Ką gali padaryti Jezabelė, kai šalia yra visagalis Dievas?! (1 Karalių 19:1-12) *

16. Kodėl mąstydami apie Jehovos galią rasime paguodos?

16 Nors dabar Jehova nedaro stebuklų, jis liko toks pats, koks buvo Elijo laikais. (1 Korintiečiams 13:8) Dievas taip pat noriai naudoja savo galią jį mylinčiųjų gerovei. Jis yra netoli nuo mūsų, nors ir gyvena dvasinėje buveinėje. Jehovos galia beribė, tad atstumas neturi reikšmės. „Arti yra Viešpats visiems, kurie Jo šaukiasi.“ (Psalmyno 145:18, Brb) Kartą, kai pranašas Danielius meldė Jehovą pagalbos, angelas atsirado net nebaigus maldos! (Danieliaus 9:20-23) Niekas negali sukliudyti Jehovai padėti savo mylimiems žmonėms ir juos sustiprinti. (Psalmyno 118:6)

Ar dėl savo galios Dievas yra neprieinamas?

17. Kokią baimę Jehovos galia kelia ir kokios ne?

17 Ar Dievo galia turėtų kelti baimę? Ir taip, ir ne. Ši Dievo savybė turėtų sužadinti pagarbią ir nuolankią  baimę, apie kokią jau šiek tiek kalbėjome ankstesniame skyriuje. Biblijoje rašoma, kad tokia baimė yra „išminties pradžia“. (Psalmyno 111:10) Vis dėlto dėl Dievo galios neturėtume prieš jį drebėti ir bijoti prie jo artintis.

18. a) Kodėl daugelis nepasitiki pasaulio galingaisiais? b) Iš kur žinome, kad Jehovos galia jo nesugadins?

18 „Žmogų valdžia gadina, o absoliuti valdžia sugadina visiškai.“ Taip 1887 metais rašė anglų didikas lordas Ektonas. Šis teiginys dažnai primenamas, galbūt todėl, kad daug kas laiko jį nenuneigiama tiesa. Netobuli žmonės neretai piktnaudžiauja valdžia ir istorija tai ne kartą patvirtino. (Mokytojo 4:1; 8:9) Todėl daugelis nebepasitiki tais, kurių rankose yra valdžia, ir nuo jų nusisuka. O Jehova turi absoliučią valdžią. Ar ji kaip nors Dievą sugadino? Žinoma, ne! Kaip jau išsiaiškinome, Dievas yra šventas ir jo niekas negali sugadinti. Jehova nepanašus į šio nedoro pasaulio valdovus. Savo galia jis niekuomet nepiktnaudžiavo ir nepiktnaudžiaus.

19, 20. a) Su kokiomis savybėmis Jehova visada derina galią ir kodėl tai nuramina? b) Kaip pailiustruotum Jehovos susivaldymą ir kodėl ši savybė tau patraukli?

19 Prisimink, galia nėra vienintelė Jehovos savybė. Mes dar netyrinėjome jo teisingumo, išminties ir meilės. Neturėtume manyti, kad Jehova yra nelankstus ir mechaniškas, veikiantis beatodairiškai. Anaiptol, kaip matysime tolesniuose skyriuose, galią jis visuomet derina su teisingumu, išmintimi ir meile. Pamąstykime apie dar vieną Dievo bruožą, kurio trūksta dabartiniams pasaulio valdovams, — susivaldymą.

 20 Įsivaizduok: sutinki tokį didelį ir galingą vyrą, jog net išsigąsti. Tačiau netrukus pamatai, kad jis švelnus, visad pasiruošęs savo jėgą panaudoti žmonių, ypač bejėgių ir silpnų, gerovei bei apsaugai. Tas vyras savo galia niekad nepiktnaudžiauja. Tu girdi, kaip jis šmeižiamas, nors pats matai ryžtingą, bet ramią, orią ir net malonią jo elgseną. Nejučia pradedi svarstyti, ar sugebėtum būdamas toks galingas rodyti panašų švelnumą ir susivaldymą. Susipažinęs su tokiu žmogumi tikriausiai panorėsi tapti jo draugu? Tad dar labiau tave turėtų traukti prie visagalio Jehovos. Apsvarstyk visą sakinį, kuriuo remiantis pavadintas šis skyrius: „Jehova yra lėtas pykti ir didis savo galia.“ (Nahumo 1:3, NW) Jehova neskuba bausti net piktų žmonių. Jis yra švelnus ir geras. Dievas net provokuojamas įrodė esąs „lėtas pykti“. (Psalmyno 78:37-41)

21. Kodėl Jehova neverčia žmonių jam tarnauti ir ką tai apie jį pasako?

21 Dabar pasvarstykime apie Jehovos susivaldymą kitu aspektu. Jeigu turėtum beribę galią, ar kartais  nesinorėtų priversti žmones elgtis taip, kaip nori tu? Visagalis Jehova neverčia žmonių jam tarnauti. Ir nors tarnauti Dievui yra vienintelis kelias į amžinąjį gyvenimą, jis nereikalauja to daryti. Dievas su kiekvienu elgiasi kilniai — leidžia pasirinkti. Jis iš anksto pasako apie blogo ir gero pasirinkimo pasekmes ar palaimas, bet teisę rinktis palieka mums. (Pakartoto Įstatymo 30:19, 20) Jehova nenori, kad žmonės jam tarnautų per prievartą ar iš liguistos baimės. Jis ieško tokių, kurie tarnautų noriai ir iš meilės. (2 Korintiečiams 9:7)

22, 23. a) Kas rodo, jog Jehova noriai duoda galios kitiems? b) Ką apsvarstysime kitame skyriuje?

22 Ir galiausiai apsvarstykime dar vieną priežastį, kodėl Visagalio Dievo baimė neturi būti slogi. Žemės valdovai bijo dalintis valdžia su kitais. Tačiau Jehova mielai duoda savo galios ištikimiems tarnams. Pavyzdžiui, didelę valdžią jis davė savo Sūnui. (Mato 28:18) Be to, Jehova suteikia savo tarnams ir kitokios galios. Biblijoje paaiškinama: „O Viešpatie, tavo yra didybė, galybė, grožybė, pergalė ir šlovė. Taip, nes tau priklauso visa, kas danguje ir žemėje... Tavo rankoje jėga ir galybė, tavo galioje kiekvieną išaukštinti ir stiprinti.“ (1 Metraščių 29:11, 12)

23 Taip, Jehova su malonumu tave sustiprins. Jis net duoda „visa viršijančios jėgos apstybės“ noriai jam tarnaujantiems žmonėms. (2 Korintiečiams 4:7, Brb) Argi tavęs netraukia prie tokio veiklaus Dievo, kuris taip geranoriškai ir išmintingai naudoja savo galią? Kitame skyriuje aptarsime, kaip Jehova pasitelkia galią kurti.

^ pstr. 6 Graikiškas žodis, verčiamas „visagalis“, tiesiogiai reiškia „visko Valdovas; kas turi visą valdžią“.

^ pstr. 15 Biblijoje rašoma, kad „Viešpaties nebuvo vėjyje..., žemės drebėjime..., ugnyje“. Jehovos tarnai neieško jo gamtos reiškiniuose, kaip kad daro mitinių gamtos dievų garbintojai. Dievo didybės nepajėgtų sutalpinti joks jo kūrinys. (1 Karalių 8:27)