Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Artinkimės prie Jehovos

 10 SKYRIUS

„Būkite Dievo sekėjai“ naudodami savo jėgas

„Būkite Dievo sekėjai“ naudodami savo jėgas

1. Į kokius spąstus lengvai patenka netobuli žmonės?

„VALDŽIA — tai spąstai.“ Šie XIX amžiaus poetės žodžiai primena apie užslėptą pavojų — piktnaudžiavimą valdžia. Deja, netobuli žmonės lengvai pakliūva į šiuos spąstus. Per visą istoriją „žmogus viešpatauja žmogui jam pakenkti“. (Mokytojo 8:9, Jr) Valdymas be meilės atnešė žmonėms neapsakomas kančias.

2, 3. a) Kaip Jehova panaudoja savo galią? b) Kokios galios mes turime ir kaip dera ja naudotis?

2 Tad argi ne nuostabu, kad Jehova Dievas, turintis neribotą valdžią, niekada ja nepiktnaudžiauja? Ankstesniuose skyriuose sužinojome, jog savo galią — kuriamąją, naikinamąją, saugančiąją arba atkuriamąją — jis visuomet naudoja tik meilingiems tikslams. Apmąstydami, kaip Jehova tai daro, trokštame prie jo artintis. Tai gali skatinti ir mus savo jėgas naudoti pagal Dievo pavyzdį. (Efeziečiams 5:1) Tačiau kokios galios mes, menki žmonės, turime?

3 Prisimink, žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. (Pradžios 1:26, 27) Vadinasi, mes irgi turime šiokios tokios galios, pavyzdžiui, gebame dirbti, siekti užsibrėžto tikslo, vadovauti, darome įtaką žmonėms, ypač tiems, kurie mus myli, turime fizinių jėgų, materialinių išteklių. Apie Jehovą psalmininkas pasakė: „Tu esi gyvenimo šaltinis.“ (Psalmyno 36:10 [36:9, Brb]) Taigi Dievas yra ir  visokios mūsų galios šaltinis. Todėl norime naudoti ją taip, kaip jam patinka. Kaip galime tai daryti?

Svarbiausia — meilė

4, 5. a) Kas būtina norint teisingai naudotis savo galia ir kaip tai įrodo paties Dievo pavyzdys? b) Kaip meilė padės mums teisingai naudoti savo jėgas?

4 Norint teisingai naudotis galia, būtina meilė. Argi tai nėra akivaizdu iš paties Dievo pavyzdžio? Prisimink pirmame skyriuje aptartas pagrindines Dievo savybes: galią, teisingumą, išmintį ir meilę. Kuri iš jų svarbiausia? Meilė. „Dievas yra meilė“, — rašoma 1 Jono 4:8. Taip, meilė yra pagrindinė Jehovos savybė, atsispindinti visuose jo veiksmuose. Dievas galia visada naudojasi iš meilės — tų, kurie jį myli, labui.

5 Meilė ir mums padės teisingai naudoti savo jėgas. Biblijoje rašoma, kad ji maloninga ir „neieško sau naudos“. (1 Korintiečiams 13:4, 5) Todėl ši savybė neleis šiurkščiai ar žiauriai elgtis su žmonėmis, kurie mums yra kaip nors pavaldūs. Su kitais elgsimės pagarbiai ir labiau žiūrėsime jų naudos bei jausmų. (Filipiečiams 2:3, 4)

6, 7. a) Kas yra Dievo baimė ir kodėl ji neleis piktnaudžiauti valdžia? b) Paaiškink ryšį tarp meilės Dievui ir baimės jam neįtikti.

6 Dar viena savybė, kaip ir meilė neleidžianti piktnaudžiauti galia, yra Dievo baimė. Kuo ji vertinga? „Bijodamas Jehovos, žmogus traukiasi nuo pikta.“ (Patarlių 16:6, NW) Piktnaudžiavimas galia yra blogis, kurio turime vengti. Bijodami Dievo neskriausime mums pavaldžių žmonių. Kodėl? Todėl, kad už savo elgesį su kitais esame atsakingi Dievui. (Nehemijo  5:1-7, 15) Vis dėlto Dievo baimė reiškia šį tą daugiau. Originalo kalbos žodžiai, verčiami „baimė“, dažnai nurodo didžią pagarbą Dievui. Todėl Biblijoje baimė siejama su Dievo meile. (Pakartoto Įstatymo 10:12, 13) Tokia didi pagarba — tai drauge ir sveika baimė neįtikti Dievui, ne nuogąstaujant dėl pasekmių, bet iš tikros meilės.

7 Pavyzdžiui, pagalvok apie gerus sūnaus ir tėvo santykius. Berniukas jaučia malonų ir meilingą tėvo rūpinimąsi, bet drauge žino jo reikalavimus ir kad už neklusnumą bus nubaustas. Vis dėlto vaikas nebijo tėvo liguistai. Priešingai, jis labai myli savo tėtį ir noriai daro tai, kam šis pritaria. Taip yra ir su Dievo baime. Mylėdami Jehovą, dangiškąjį Tėvą, stengsimės nedaryti nieko, dėl ko ‘jam geltų širdį’. (Pradžios 6:6) Veikiau stengsimės jį džiuginti. (Patarlių 27:11) Todėl norime teisingai naudoti savo jėgas. Pakalbėkime, kaip galime tai daryti.

Šeimoje

8. a) Kokius įgaliojimus vyras turi šeimoje ir kaip reikia jais naudotis? b) Kaip vyras gali parodyti, kad gerbia žmoną?

8 Pirmiausia pažiūrėkime į šeimą. „Vyras yra žmonos galva“, — rašoma Efeziečiams 5:23. Kaip vyrai turėtų naudotis šiais Dievo suteiktais įgaliojimais? Biblijoje jiems liepiama: „Gyvenkite su žmonomis supratingai, kaip su silpnesniu indu, gerbdami jas.“ (1 Petro 3:7, Brb) Graikiškas daiktavardis, čia išverstas veiksmažodžiu ‘gerbti’, reiškia „vertė, vertybė“. Kitos jo formos verčiamos žodžiais „dovanos“ ir „brangus“. (Apaštalų darbų 28:10, NW; 1 Petro 2:7, Brb)  Žmoną gerbiantis vyras niekada nepakels prieš ją rankos, nepažemins ir nesumenkins jos. Jis brangins sutuoktinę ir elgsis pagarbiai. Iš jo žodžių ir darbų tiek žmona, tiek kiti matys, kad jis ją vertina. (Patarlių 31:28) Toks vyras laimės ne tik žmonos meilę ir pagarbą, bet ir Dievo pritarimą.

Vyrai ir žmonos tinkamai panaudos savo galią, jei mylės ir gerbs vienas kitą

9. a) Kokią įtaką šeimoje turi žmona? b) Kas gali paskatinti žmoną panaudoti savo sugebėjimus paremti vyrą ir koks bus rezultatas?

9 Žmona šeimoje irgi daro įtaką. Biblijoje pasakojama apie dievobaimingas moteris, kurios, nepažeisdamos vadovavimo principo šeimoje, davė tinkamų patarimų vyrams ir padėjo teisingai nuspręsti. (Pradžios 21:9-12; 27:46—28:2) Būna, kad žmona yra aštresnio proto arba turi gabumų, kurių stinga vyrui. Vis dėlto ji turi gerbti vyrą ir ‘būti klusni’ jam „lyg kad Viešpačiui“. (Efeziečiams 5:22, 33) Noras įtikti Dievui paskatins žmoną naudoti savo sugebėjimus paremti vyrą, o ne sumenkinti jį ar jam viešpatauti. Tokia išmintinga moteris drauge su vyru kurs šeimos gerovę ir taip išsaugos taiką su Dievu. (Patarlių 14:1)

10. a) Ką daryti Dievas įgaliojo tėvus? b) Ką reiškia žodis „drausminti“ ir kaip reikia tai daryti? (Žiūrėk išnašą.)

10 Be to, abu tėvus Dievas įgaliojo vadovauti vaikams. Biblijoje patariama: „Tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos, drausmindami ir mokydami Viešpaties vardu.“ (Efeziečiams 6:4) Biblijoje žodis „drausminti“ gali reikšti „auklėti, lavinti, mokyti“. Vaikus būtina drausminti — jie auga laimingi tada, kai nurodomos aiškios gairės ir ribos. Biblijoje sakoma, jog toks drausminimas, arba mokymas,  yra meilės išraiška. (Patarlių 13:24) Todėl „pamokymo rykštė“ nėra emocinis ar fizinis žalojimas. * (Patarlių 22:15, Brb; 29:15) Drausmindami pernelyg griežtai, šiurkščiai ir be meilės tėvai peržengtų savo įgaliojimų ribas ir gniuždytų savo atžalas. (Kolosiečiams 3:21) Kita vertus, nuosaikus, tinkamas drausminimas vaikams parodo, kad tėvai juos myli ir rūpinasi, kokiais žmonėmis jie išaugs.

11. Kaip vaikai gali tinkamai panaudoti savo jėgas?

11 O vaikai? Kaip jie gali tinkamai panaudoti savo jėgas? Patarlių 20:29 rašoma: „Jaunuolių papuošalas — jėga.“ Geriausiai jaunuoliai panaudos savo energiją uoliai tarnaudami Didžiajam Kūrėjui. (Mokytojo 12:1) Jie turėtų prisiminti, kad tėvai jautriai reaguoja į jų elgesį. (Patarlių 23:24, 25) Paklusdami dievobaimingiems gimdytojams ir laikydamiesi teisingo kelio vaikai džiugina jų širdį. (Efeziečiams 6:1) Tokia elgsena „patinka Viešpačiui“. (Kolosiečiams 3:20)

Susirinkime

12, 13. a) Kaip vyresnieji turi žiūrėti į savo pareigas susirinkime? b) Paaiškink, kodėl vyresnieji turi švelniai rūpintis kaimene.

12 Vadovauti krikščionių susirinkimui Jehova paskyrė prižiūrėtojus. (Hebrajams 13:17) Šie patyrę vyrai naudoja Dievo duotus įgaliojimus teikti reikiamą pagalbą kaimenei ir rūpintis jos dvasine gerove. Ar jų pareigos duoda teisę viešpatauti? Žinoma, ne!  Vyresnieji turi nuosaikiai ir nuolankiai žiūrėti į savo pareigas susirinkime. (1 Petro 5:2, 3) Biblijoje prižiūrėtojams liepiama ‘ganyti Dievo bendruomenę, kurią jis įsigijo savojo Sūnaus krauju’. (Apaštalų darbų 20:28, Jr) Tai tikrai įpareigoja švelniai rūpintis visais ligi vieno kaimenės nariais.

13 Pamėginkime įsivaizduoti: draugas paprašo tave pasaugoti brangiai įsigytą vertingą daiktą. Argi nebūtum atsargus su juo? Taip ir Dievas pavedė vyresniesiems rūpintis tikrai vertinga nuosavybe — susirinkimu, kurį sudaro romūs tarsi avys žmonės. (Jono 21:16, 17) Jehovai jo avys tokios mielos, jog jis išpirko jas savo brangaus viengimio Sūnaus, Jėzaus Kristaus, krauju. Tai pati didžiausia kaina, kokią jis galėjo sumokėti. Nuolankūs vyresnieji tai prisimena ir Jehovos avimis rūpinasi atsakingai.

„Liežuvio galia“

14. Kokia yra liežuvio galia?

14 „Mirtis ir gyvenimas — liežuvio galioje“, — teigiama Biblijoje. (Patarlių 18:21) Išties liežuvis gali pridaryti daug žalos. Tikriausiai ne kartą teko pajusti neapgalvotos ar net užgaulios replikos kartėlį? Tačiau liežuvis turi galią ir atgaivinti. „Išmintingųjų liežuvis gydo“, — rašoma Patarlių 12:18. Taip, įkvepiantys, stiprinantys žodžiai gali būti lyg raminantis ir gydantis balzamas širdžiai. Apsvarstykime, kokiais atvejais gali jo prireikti.

15, 16. Kaip žodžiu galime pastiprinti kitus?

15 „Padrąsinkite liūdinčiuosius“, — skatinama 1 Tesalonikiečiams 5:14 (Brb). Taip, net ištikimus Jehovos  tarnus kartais apima liūdesys. Kaip galime paguosti tokius žmones? Nuoširdžiai pagirdami ir padėdami jiems suvokti savo vertę Jehovos akyse. Drauge skaitykite stiprinančius Biblijos žodžius, patikinančius, jog Jehova tikrai su meile rūpinasi tais, kurių „širdys sudužusios“ ir „dvasia sugniužusi“. (Psalmyno 34:18, NW) Naudodamiesi liežuvio galia paguosti kitus sekame gailestingojo Dievo, „prislėgtųjų guodėjo“, pavyzdžiu. (2 Korintiečiams 7:6, Jr)

16 Žodžiu galime ir pastiprinti. Gal bendratikis neteko artimo žmogaus? Užuojautos ir susirūpinimo kupini žodžiai gali paguosti liūdinčią širdį. O gal pagyvenusi sesuo arba brolis jaučiasi esąs nereikalingas? Apgalvotais žodžiais patikinkime, kad jį vertiname ir branginame. Galbūt kas nors kovoja su sunkia liga? Malonus pokalbis ar telefono skambutis pradžiugins ligonį. Kaip malonu turėtų būti mūsų  Kūrėjui, kai kalbame tai, „kas tinka ugdymui“! (Efeziečiams 4:29, Brb)

Skelbdami gerąją naujieną savo jėgas panaudosime geriausiai

17. Kaip galime panaudoti liežuvio galią kitų labui ir kodėl turime tai daryti?

17 Tačiau geriausiai liežuvio galią panaudosime skelbdami gerąją naujieną apie Dievo Karalystę. „Neatsisakyk padėti žmogui, kuriam reikia pagalbos, kai turi jėgų tai padaryti“, — rašoma Patarlių 3:27. Mes privalome skelbti gyvybę gelbstinčią gerąją naujieną. Neturime teisės nutylėti šios svarbios maloningojo Jehovos mums patikėtos žinios. (1 Korintiečiams  9:16, 22) Tačiau ko Jehova tikisi iš mūsų skelbimo darbe?

Tarnauk Jehovai „visomis jėgomis“

18. Ko Jehova tikisi iš mūsų?

18 Meilė Jehovai skatina mus atsidėti jo tarnybai. Tad ko Jehova tikisi iš mūsų? To, ką galime duoti kiekvienas, kad ir kokios būtų mūsų aplinkybės: „Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms.“ (Kolosiečiams 3:23) Jėzus pasakė, koks įsakymas yra didžiausias: „Mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis.“ (Morkaus 12:30) Taip, Jehova tikisi, kad mylėsime jį ir tarnausime jam visa siela.

19, 20. a) Kodėl Morkaus 12:30 dar išskirta širdis, protas ir jėgos, jei visa tai yra siela? b) Ką reiškia tarnauti Jehovai visa siela?

19 Ką reiškia tarnauti Dievui visa siela? Žodis „siela“ nurodo žmogų su visomis jo fizinėmis ir protinėmis savybėmis. Tačiau kodėl Morkaus 12:30 dar išskirta širdis, protas ir jėgos? Apsvarstykime pavyzdį. Bibliniais laikais asmuo galėjo parduoti save (savo sielą) į vergiją. Tačiau vergas galėjo netarnauti šeimininkui atsidavęs, tai yra nepanaudoti visų fizinių ir protinių sugebėjimų. (Kolosiečiams 3:22) Todėl Jėzus širdį, protą bei jėgas paminėjo tikriausiai norėdamas pabrėžti, kad turime tarnauti Dievui visomis išgalėmis. Visa siela tarnauti Dievui reiškia aukotis tarnybai, skirti jai visas jėgas bei energiją.

20 Ar tarnauti visa siela reiškia, kad kiekvienas turime skirti tai tarnybai tiek pat laiko ir jėgų? Vargu ar tai būtų įmanoma, nes žmonių aplinkybės bei sugebėjimai skiriasi. Pavyzdžiui, sveikas ir tvirtas jaunas  žmogus pajėgia skelbti daugiau nei tas, kurį vargina senatvė. Nevedęs asmuo, nesuvaržytas šeimos pareigų, gali labiau atsidėti tarnybai nei tas, kuriam tenka rūpintis šeima. Kokie turėtume būti dėkingi, jei jėgos ir aplinkybės leidžia mums atsiduoti tarnybai! Niekada neturėkime kritiškos dvasios ir nelyginkime savęs su kitais. (Romiečiams 14:10-12) Stenkimės pastiprinti kitus.

21. Kaip geriausiai ir prasmingiausiai galime naudoti savo jėgas?

21 Jehova parodė tobulą pavyzdį, kaip tinkamai naudotis galia. Mes, netobuli žmonės, norime kuo geriau juo sekti. Savo galią panaudosime tinkamai, jei pagarbiai elgsimės su mums kaip nors pavaldžiais žmonėmis ir visa siela dirbsime Jehovos pavestą gyvybes gelbstintį darbą. (Romiečiams 10:13, 14) Prisimink, Jehova džiaugiasi, jei atiduodi jam geriausia, ką gali. Argi tavo širdis neskatina tavęs visomis išgalėmis tarnauti tokiam supratingam ir mylinčiam Dievui? Kaip dar geriau ir prasmingiau galėtum naudoti savo jėgas?

^ pstr. 10 Bibliniais laikais žodis „rykštė“ reiškė piemens lazdą, kuria jis švelniai pavarydavo avis. (Psalmyno 23:4) Vadinasi, tėvų „rykštė“ reiškia meilingą, ne žiaurų vadovavimą.