Šioje dalyje patyrinėsime Biblijos pasakojimus, bylojančius apie Jehovos galią kurti, naikinti, apsaugoti ir atkurti. Matydami, kaip „didžios galybės“ Dievas Jehova naudoja savo „beribę jėgą“, pajusime jam pagarbią baimę. (Izaijo 40:26)