Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 2 SKYRIUS

Ar tikrai įmanoma ‘suartėti su Dievu’?

Ar tikrai įmanoma ‘suartėti su Dievu’?

1, 2. a) Kas daugeliui atrodo neįmanoma, bet ką garantuoja Biblija? b) Kokia artima draugyste džiaugėsi Abraomas ir kodėl?

KAIP pasijaustum, jei dangaus ir žemės Kūrėjas kreiptųsi į tave „mano drauge“? Daugelio nuomone, tai neįmanoma. Argi paprastas žmogus gali tapti Dievo Jehovos draugu? Iš Biblijos sužinome, jog gali.

2 Tokį artimą ryšį su Dievu senovėje turėjo Abraomas. Jehova šį patriarchą vadino ‘savo draugu’. (Izaijo 41:8, Brb) Taip, Dievas laikė jį savo draugu. Tokia laimė Abraomui teko, nes jis „patikėjo Dievu“. (Jokūbo 2:23) Ir šiandien Jehova jaučia ‘prieraišumą’ žmonėms, kurie jam iš meilės tarnauja. (Pakartoto Įstatymo 10:15, Jr) Jo Žodyje esame raginami: „Artinkitės prie Dievo, ir jis artinsis prie jūsų.“ (Jokūbo 4:8) Tai drauge ir kvietimas, ir pažadas.

3. Ką daryti ragina Jehova ir ką drauge žada?

3 Jehova ragina mus artintis prie jo. Jis noriai siūlo savo draugystę ir kartu žada: jei artinsimės prie jo, jis artinsis prie mūsų. Taip įgysime tikrai vertingus santykius — ‘artimai susidraugausime’ su Jehova. * (Psalmyno 25:14, Jr72) Žodžiai „artimai draugauti“ nurodo atvirą pokalbį su ypač geru draugu.

4. Kaip apibūdintum artimą draugą ir kaip Jehova įrodo esąs toks draugas žmonėms, kurie prie jo artinasi?

 4 Ar turi artimą draugą, kuriuo gali pasikliauti? Tas draugas tavimi rūpinasi. Tu juo pasitiki, nes jis įrodė esąs to vertas. Su juo pasidalytas džiaugsmas išauga dvigubai, o skausmas atlėgsta. Tik jis vienas, rodos, tave supranta. Suartėdamas su Dievu įgyji ypatingą Draugą, kuris tikrai brangina ir supranta tave bei nuoširdžiai tavimi rūpinasi. (Psalmyno 103:14, Brb; 1 Petro 5:7) Tu visiškai juo pasitiki, nes žinai, kad jis ištikimas tiems, kurie ištikimi jam. (Psalmyno 18:26 [18:25, Brb]) Tačiau tokį glaudų ryšį su Dievu galime įgyti tik jo dėka.

Jehova atvėrė kelią

5. Ką Jehova padarė, kad galėtume su juo suartėti?

5 Esame nuodėmingi, todėl vien savo pastangomis niekada negalėtume suartėti su Dievu. (Psalmyno 5:5 [5:4, Brb]) Bet „Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai“, — rašė apaštalas Paulius. (Romiečiams 5:8) Taip, Jehova pasirūpino, kad Jėzus ‘atiduotų savo gyvybę kaip išpirką už daugelį’. (Mato 20:28) Tikėjimas ta išperkamąja auka leidžia mums suartėti su Dievu. „Dievas mus pirmas pamilo“, todėl draugystė su juo tapo įmanoma. (1 Jono 4:19)

6, 7. a) Iš kur žinome, kad Jehova nėra paslaptingas, nesuvokiamas Dievas? b) Kaip Jehova atskleidžia savo asmenybę?

6 Be to, Dievas žengė dar ir kitą žingsnį: atskleidė savo asmenybę. Paprastai draugystė artima būna tik kai gerai pažįstame kitą asmenį, vertiname jo  savybes ir būdą. Tad jeigu Jehova būtų paslaptingas, nesuvokiamas Dievas, su juo suartėti negalėtume. Bet jis visai neslepia, koks yra, o nori, kad jį pažintume. (Izaijo 45:19) Jis leidžia save pažinti visiems, net ir tiems, kurie pasaulio akimis yra menki. (Mato 11:25)

Jehova atskleidė savo asmenybę per kūrybą ir rašytinį Žodį

7 Kaip Jehova atskleidžia savo asmenybę? Apie tam tikrus jo bruožus — beribę galią, išmintį ir meilę — byloja jo kūriniai. (Romiečiams 1:20) Bet Dievą pažįstame ne tik iš jų. Jis ir pats noriai bendrauja — žinių apie save suteikia per rašytinį Žodį, Bibliją.

Gėrėkimės ‘Dievo malone’

8. Kodėl galima teigti, jog pati Biblija liudija apie Jehovos meilę?

8 Jau pati Biblija yra akivaizdus Jehovos meilės įrodymas. Joje Dievas apie save kalba lengvai suprantamais žodžiais ir tai liudija ne tik, jog jis myli mus, bet ir jog nori, kad mes patys jį pažintume bei pamiltume. Ši vertinga knyga padeda išvysti ‘Dievo malonę’ ir sužadina norą su juo suartėti. (Psalmyno 90:17) Patyrinėkime, kaip Rašte Jehova atskleidžia savo asmenybę.

9. Kokiais žodžiais Biblija nusako Dievo savybes?

9 Rašte yra daug vietų, kur paminėtos tam tikros Dievo savybės. Pažiūrėkime į kelias eilutes. „Viešpats myli, kas teisinga.“ (Psalmyno 37:28) Dievas yra „didingas jėga“. (Jobo 37:23) „‘Aš esu ištikimas’, — sako Jehova.“ (Jeremijo 3:12, NW) „Jis išmintingos širdies.“ (Jobo 9:4) Jis yra „gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti“, „kupinas gerumo bei  tiesos“. (Išėjimo 34:6; Brb) „Tu, Viešpatie, geras ir atlaidus.“ (Psalmyno 86:5) Ir, kaip jau citavome pirmajame skyriuje, „Dievas yra meilė“ — tai išskirtiniausia jo savybė. (1 Jono 4:8) Kai apmąstai šiuos nuostabius bruožus, argi tavęs netraukia prie neprilygstamojo Dievo?

Biblija padeda suartėti su Jehova

10, 11. a) Ką Jehova įtraukė į savo Žodį, kad geriau Jį pažintume? b) Kokie Biblijoje aprašyti įvykiai padeda suvokti Dievo galią?

10 Jehova ne tik išvardijo savo savybes, bet ir įkvėpė Biblijos rašytojus aprašyti įvykius, per kuriuos jos atsiskleidžia. Įsivaizduodami tuos įvykius geriau pažinsime Dievo asmenybę ir suartėsime su juo. Panagrinėkime vieną pavyzdį.

11 Perskaityti, jog Dievas yra „didžios galybės“ — viena. (Izaijo 40:26) Visai kas kita — pamąstyti, kaip jis išgelbėjo Izraelio tautą prie Raudonosios jūros ir 40 metų rūpinosi ja dykumoje. Įsivaizduok: banguojanti jūra prasiskiria ir visa tauta — kokie trys milijonai žmonių — žengia sausu dugnu, o sustingę vandenys iš abiejų pusių laikosi kaip didžiulė siena. (Išėjimo 14:21; 15:8) Dykumoje Dievas irgi akivaizdžiai juos globojo — davė vandens iš uolos ir žemę nuklojo baltas sėklas primenančiu maistu. (Išėjimo 16:31; Skaičių 20:11) Taip Jehova parodė ne tik turįs galią, bet ir naudojąs ją savo tautos labui.  Argi ne ramu žinant, jog mūsų maldų klausosi galingas Dievas — „prieglauda ir stiprybė, visada artima pagalba varguose“? (Psalmyno 46:2 [46:1, Brb])

12. Kaip Jehova mums padeda jį „išvysti“?

12 Bet Jehova, kuris yra dvasia, padarė ir dar kai ką, kad padėtų mums jį pažinti. Mūsų regėjimas yra fizinis: negalime matyti dvasinių dalykų. Dievui kalbėti apie save dvasinėmis sąvokomis būtų tas pats, kaip nuo gimimo aklam žmogui mėginti nupasakoti savo išvaizdą, pavyzdžiui, akių spalvą arba strazdanas. Jehova mielai leidžia „išvysti“ jį, apibūdindamas save žmonėms suprantamais žodžiais. Kartais jis pasitelkia metaforas ir palyginimus, sulygina save su mums žinomais dalykais. Jis net sužmogina save. *

13. Koks vaizdas iškyla prieš akis skaitant Izaijo 40:11 (Jr) ir kokius jausmus jis tau sužadina?

13 Štai kaip Jehova apibūdinamas Izaijo 40:11: „Kaip piemuo jis gano savo bandą: savo ranka surenka ėriukus, savo antyje juos nešioja.“ (Jr) Čia Jehova sulyginamas su piemeniu, kuris „savo ranka“ surenka ėriukus. Tai liudija apie Dievo galią apsaugoti ir palaikyti savo žmones, net pačius silpniausius. Stipriose jo rankose galime jaustis saugūs, nes jis niekada mūsų neapleis, jei būsime ištikimi. (Romiečiams 8:38, 39) Didysis Ganytojas nešioja ėriukus  „savo antyje“ — tarsi pridengęs apsiausto skvernu. Šie žodžiai laiduoja, kad Jehova brangina mus ir švelniai mumis rūpinasi. Suprantama, prie tokio ganytojo traukia.

‘Sūnus nori jį apreikšti’

14. Kodėl galima teigti, kad daugiausiai apie save Jehova atskleidė per Jėzaus asmenybę?

14 Daugiausiai apie Jehovos asmenybę sužinome Šventajame Rašte skaitydami apie jo mylimąjį Sūnų Jėzų. Niekas negalėtų taip tiksliai atspindėti Dievo mąstysenos ir jausmų arba taip aiškiai jį apibūdinti kaip Jėzus. Juk šis pirmagimis Sūnus gyveno drauge su Tėvu dar prieš kitų dvasinių būtybių ir visos visatos sukūrimą. (Kolosiečiams 1:15) Jėzus labai gerai pažinojo Jehovą, todėl galėjo pasakyti: „Viskas man yra mano Tėvo atiduota. Ir niekas nežino, kas yra Sūnus, tik Tėvas, nei kas yra Tėvas, tik Sūnus ir tas, kam  Sūnus panorės [jį] apreikšti.“ (Luko 10:22) Būdamas žemėje Jėzus dviem būdais padėjo pažinti savo Tėvą.

15, 16. Kokiais dviem būdais Jėzus padeda pažinti savo Tėvą?

15 Pirma, mokymais. Jėzaus žodžiai apie Jehovą paliečia širdį. Pavyzdžiui, kalbėdamas apie Dievo gailestingumą atgailaujantiems nusidėjėliams, Jėzus palygino Jehovą su atlaidžiu tėvu, kuris vos išvydęs sugrįžtantį savo sūnų palaidūną labai susijaudina, pribėga prie jo, puola ant kaklo ir švelniai pabučiuoja. (Luko 15:11-24) Pasak Jėzaus, Jehova Dievas „patraukia“ teisius žmones, nes myli juos. (Jono 6:44) Jis net žino, kada mažas žvirblis krenta žemėn. „Nebijokite! — sako Jėzus. — Jūs vertesni už daugybę žvirblių.“ (Mato 10:29, 31) Argi netraukia prie tokio rūpestingo Dievo?

16 Antra, Jėzus padėjo pažinti Jehovą savo gyvenimu. Jis buvo toks tobulas savo Tėvo atspindys, jog galėjo pasakyti: „Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“ (Jono 14:9) Tad evangelijose skaitydami apie Jėzaus jausmus ir elgesį su žmonėmis mes tarsi regime jo Tėvą. Vargu ar Jehova būtų galėjęs kaip nors aiškiau atskleisti savo savybes. Kodėl?

17. Paaiškink, ką Jehova padarė, kad padėtų mums geriau jį pažinti.

17 Įsivaizduok mėginąs paaiškinti, kas yra gerumas. Žinoma, gali paprasčiausiai pasakyti apibrėžimą. Tačiau jei pailiustruotum kieno nors geru darbu ir pasakytum: „Štai gerumo pavyzdys“, žodis „gerumas“ taptų dar reikšmingesnis ir aiškesnis. Panašiai Jehova padeda mums pažinti jo asmenybę. Jis ne tik apibūdino  save žodžiais, bet ir atsiuntė gyvą pavyzdį — savo Sūnų. Dievo savybės atsispindi Jėzaus darbuose. Evangelijų pasakojimuose apie Jėzų Jehova tarsi sako: „Jis — mano atspindys.“ Kokį Jėzų mes pažįstame iš įkvėptų Raštų?

18. Kaip Jėzus parodė galią, teisingumą ir išmintį?

18 Jėzus puikiai atskleidė mums keturias pagrindines Dievo savybes. Jis turėjo galią įveikti ligas, badą, net mirtį. Tačiau kitaip nei savanaudžiai žmonės, Jėzus niekada nepiktnaudžiavo stebuklinga galia — nenaudojo jos savo tikslams siekti ar kenkti kitiems. (Mato 4:2-4) Jis mylėjo teisingumą. Jėzus teisėtai pasipiktino matydamas, kaip nesąžiningi prekiautojai išnaudoja žmones. (Mato 21:12, 13) Su vargšais ir prislėgtaisiais jis elgėsi teisingai, padėdavo jiems ‘rasti atgaivą’. (Mato 11:4, 5, 28-30) Jėzus buvo „daugiau negu Saliamonas“, tad jo mokymuose matosi beribė išmintis. (Mato 12:42) Bet jis niekuomet ja nesipuikavo. Jėzaus mokymai paliesdavo paprastų žmonių širdis, nes buvo aiškūs, paprasti ir naudingi.

19, 20. a) Kaip Jėzus parodė didelę meilę žmonėms? b) Ką reikia turėti omenyje skaitant apie Jėzų ir apmąstant jo gyvenimą?

19 Jėzus buvo nuostabus meilės pavyzdys. Tarnaudamas žemėje jis įvairiai rodė meilę, atjautą ir gailestingumą. Jėzus negalėjo abejingai žiūrėti į kitų kančias. Gailestis skatindavo jį padėti kenčiantiesiems. (Mato 14:14) Jėzus ne tik gydė ligonius ar maitino alkanus žmones. Daug svarbiau, kad jis padėjo žmonėms sužinoti, priimti ir pamilti tiesą apie Dievo Karalystę, kuri žmonijai suteiks amžinų  palaimų. (Morkaus 6:34; Luko 4:43) Bet akivaizdžiausiai pasiaukojamą meilę Jėzus parodė noriai už kitus atiduodamas savo gyvybę. (Jono 15:13)

20 Tad nenuostabu, jog įvairius visokio amžiaus žmones traukė prie šio švelnaus ir atjaučiančio asmens. (Morkaus 10:13-16) Kai skaitome apie Jėzų ir apmąstome jo gyvenimą, prisiminkime, kad jis yra tikslus savo Tėvo atspindys. (Hebrajams 1:3, Brb)

Knyga, skirta studijuoti

21, 22. Kaip reikia ieškoti Jehovos ir kaip ši knyga pritaikyta mums padėti?

21 Kadangi Jehova Biblijoje tiek daug apie save atskleidžia, be abejo, jis nori, kad su juo suartėtume. Vis dėlto jis neverčia to daryti. Mes patys turime jo ieškoti, ‘kol galima rasti’. (Izaijo 55:6, Brb) Ieškoti Jehovos reikia stengiantis pažinti Biblijoje aprašytas jo savybes ir elgesį. Šis leidinys skirtas padėti tai daryti.

22 Kaip matai, knyga padalyta į keturias dalis, kuriose aptariamos pagrindinės Jehovos savybės: galia,  teisingumas, išmintis ir meilė. Kiekviena dalis pradedama trumpu nagrinėjamos savybės apibūdinimu. Keliuose tolesniuose skyriuose aptariama, kaip Jehova parodo tą savybę įvairiais atvejais. Be to, viename skyriuje aprašoma, kaip tą savybę atspindėjo Jėzus, o kitame — kaip ją galime rodyti mes.

23, 24. a) Paaiškink, kaip naudotis rėmeliu „Apmąstykime“. b) Kaip apmąstymai padeda artintis prie Dievo?

23 Kiekviename skyriuje pradedant šiuo yra rėmelis „Apmąstykime“. Žvilgtelėk į tokį rėmelį 24 puslapyje. Kaip matai, Rašto eilutės ir klausimai nėra skirti skyriui apžvelgti. Veikiau jie padės apsvarstyti kitus nagrinėjamos temos aspektus. Kaip iš tų rėmelių gauti naudos? Susirask kiekvieną nurodytą Rašto vietą ir atidžiai perskaityk. Tada apmąstyk prie jos pateiktą klausimą. Pagalvok, kaip atsakytum. Gali net pasiieškoti papildomos informacijos. Pamąstyk: ‘Ką tos žinios atskleidžia apie Jehovą? Kaip jos veikia mano gyvenimą? Kaip jos praverstų padedant kitiems?’

24 Tokie apmąstymai padės vis labiau artintis prie Jehovos. Kaip? Biblijoje apmąstymas siejamas su širdimi. (Psalmyno 19:14, Brb) Kai nuoširdžiai apsvarstome, ką sužinome apie Dievą, informacija prasiskverbia į mūsų simbolinę širdį, veikia mąstyseną, jausmus ir elgesį. Mūsų meilė Dievui stiprėja ir žadina troškimą įtikti jam kaip brangiausiam Draugui. (1 Jono 5:3) Jei norime turėti tokius santykius su Jehova, mums reikia pažinti jo savybes ir elgesį. Tad pirmiausia aptarkime vieną prie Jehovos mus traukiantį jo bruožą — šventumą.

^ pstr. 3 Įdomu, kad hebrajiškas žodis, verčiamas „artimai draugauti“, pavartotas ir Amoso 3:7, kur rašoma, kad Viešpats Dievas savo tarnams ‘apreiškia paslaptį’ (Brb) — iš anksto praneša, ką numatęs.

^ pstr. 12 Biblijoje minimas Dievo veidas, akys, ausys, nosis, burna, rankos ir kojos. (Psalmyno 18:16, Vl [18:15, Brb]; 27:8; 44:3, Brb [44:4, BD]; Izaijo 60:13; Mato 4:4; 1 Petro 3:12) Tokių metaforų nereikia suprasti pažodžiui, kaip ir Jehovai taikomų epitetų „Uola“ arba „skydas“. (Pakartoto Įstatymo 32:4; Psalmyno 84:12 [84:11, Brb])