Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Artinkimės prie Jehovos

Prologas

Prologas

Mielas skaitytojau!

Ar laikai save Dievo draugu? Daug kam tai atrodo neįmanoma. Vieniems jis pernelyg tolimas, kiti jaučiasi neverti tokios draugystės. Tačiau Biblijoje esame su meile raginami: „Artinkitės prie Dievo, ir jis artinsis prie jūsų.“ (Jokūbo 4:8) Pats Jehova patikina savo garbintojus: „Aš, Viešpats, tavo Dievas, laikau tavo dešinę. Aš — tas, kuris tau sako: ‘Nebijok, aš tau padėsiu!’“ (Izaijo 41:13)

Kaip galime artintis prie Dievo? Norint su kuo nors užmegzti draugystę, reikia tą asmenį pažinti, žavėtis jo savitais bruožais ir juos vertinti. Tad labai svarbu tyrinėti Biblijoje aprašytas Dievo savybes ir jo veiksmus. Apmąstydami, kaip Jehova parodo savo ypatybes, kaip tobulai jas atspindėjo Jėzus Kristus, ir supratę, kaip tas savybes galime ugdytis patys, suartėsime su Dievu. Tada suvoksime, jog Jehova yra teisėtas ir tobulas visatos Valdovas bei Tėvas, kokio mums visiems reikia. Būdamas galingas, teisingas, išmintingas ir mylintis, jis niekada neapleidžia savo ištikimų vaikų.

Tikimės, jog ši knyga padės labiau suartėti su Jehova Dievu ir sutvirtinti savo santykius su juo, kad galėtum amžinai gyventi ir jį šlovinti.

Leidėjai