Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Artinkimės prie Jehovos

Dievas nori, kad prie jo artintumės. Šioje knygoje atskleidžiama, kaip Biblija padeda prie jo priartėti.

Prologas

Tu gali užmegzti artimą ryšį su Jehova ir būti jo draugu amžinai.

1 SKYRIUS

„Štai mūsų Dievas!“

Mozė žinojo Dievo vardą, vis dėlto klausė, koks jo vardas. Kodėl?

2 SKYRIUS

Ar tikrai įmanoma ‘suartėti su Dievu’?

Jehova, dangaus ir žemės Kūrėjas, ragina mus artintis prie jo.

3 SKYRIUS

‘Šventas, šventas, šventas Jehova’

Kodėl Biblijoje šventumas siejamas su grožiu?

4 SKYRIUS

„Jehova yra... didis savo galia“

Ar Dievo galia turėtų kelti baimę? Ir taip, ir ne.

5 SKYRIUS

Kuriamoji galia: „Dangaus ir žemės Kūrėjas“

Ką apie Dievą sužinome iš jo kūrinijos — tiek iš milžiniškos saulės, tiek iš mažyčio kolibrio?

6 SKYRIUS

Naikinamoji galia: Jehova — „karžygys“

Kodėl taikos Dievas kartais tampa kovotoju?

7 SKYRIUS

Saugančioji galia: „Dievas — mūsų prieglauda“

Kaip dvejopai Jehova mus saugo? Kokia apsauga pati svarbiausia?

8 SKYRIUS

Atkuriamoji galia: Jehova ‘visa daro nauja’

Jehova jau yra atkūręs tyrą garbinimą. Ką dar jis ruošiasi atkurti?

9 SKYRIUS

‘Kristus — Dievo galybė’

Ką Jėzaus stebuklai ir mokymai byloja apie Jehovą?

10 SKYRIUS

„Būkite Dievo sekėjai“ naudodami savo jėgas

Mes turime daugiau galios nei įsivaizduojame. Kas padės tinkamai ja naudotis?

11 SKYRIUS

„Visi jo keliai pilni teisybės“

Kodėl teisingumas yra tokia patraukli Dievo savybė?

12 SKYRIUS

„Gal Dievas neteisingai daro?!“

Jeigu Jehova nekenčia neteisybės, kodėl jos tiek daug?

13 SKYRIUS

„Jehovos įstatymas tobulas“

Kaip gali teisinė sistema skatinti mylėti?

14 SKYRIUS

Jehova duoda „išpirką už daugelį“

Ši paprasta ir sykiu stulbinamai didinga išpirka padeda mums suartėti su Dievu.

15 SKYRIUS

Jėzus ‘įgyvendina teisingumą žemėje’

Kaip Jėzus įtvirtino teisingumą anksčiau? Kaip tai daro dabar? Ir kaip teisingumą įgyvendins ateityje?

16 SKYRIUS

Vaikščiokime su Dievu ir ‘teisingai elkimės’

Kodėl Jėzus įspėjo: „Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami“?

17 SKYRIUS

‘O Dievo išminties gelme!’

Kodėl Dievo išmintis yra kur kas daugiau nei žinios, įžvalga ir supratimas?

18 SKYRIUS

„Dievo žodžio“ išmintis

Kodėl Dievas Biblijai parašyti pasitelkė žmones, o ne angelus? Arba kodėl neparašė jos pats?

19 SKYRIUS

„Dievo išmintis šventoje paslaptyje“

Kas yra ta šventoji paslaptis, kadaise išpranašauta, o dabar Dievo atskleista?

20 SKYRIUS

„Išmintingos širdies“, bet nuolankus

Kodėl galima sakyti, kad Jehova, visavaldis visatos Viešpats, yra nuolankus?

21 SKYRIUS

Jėzus rodo „išmintį iš Dievo“

Kodėl Jėzaus suimti pasiųsti kareiviai grįžo tuščiomis?

22 SKYRIUS

Ar tu vadovaujiesi „iš aukštybių kilusia išmintimi“?

Biblijoje nurodomi keturi būdai, kaip galime įgyti „iš aukštybių kilusios išminties“.

23 SKYRIUS

„Dievas mus pirmas pamilo“

Ką reiškia žodžiai „Dievas yra meilė“?

24 SKYRIUS

Niekas negali „mūsų atskirti nuo Dievo meilės“

Kas gali mus įtikinti, kad Dievas mus myli ir brangina?

25 SKYRIUS

„Nuoširdi mūsų Dievo atjauta“

Jehovos atjauta Biblijoje palyginama su motinos jausmais kūdikiui. Skaitykite apie tai plačiau.

26 SKYRIUS

Dievas „pasiruošęs atleisti“

Jeigu Dievas prisimena viską, ką reiškia, kad atleidęs jis nuodėmių nebeprisimena?

27 SKYRIUS

„Koks didis Jo gerumas“!

Kaip pasireiškia Dievo gerumas?

28 SKYRIUS

„Tu vienas esi ištikimas“

Jehova visą laiką buvo didžiai ištikimas jam atsidavusiems žmonėms. Kas yra ištikimybė ir kaip ją rodo Jehova?

29 SKYRIUS

„Pažinti Kristaus meilę“

Kaip Jėzus atspindėjo Jehovos meilę?

30 SKYRIUS

„Gyvenkite meile“

Pirmame laiške korintiečiams 14 skyriuje rašoma, kaip galime mylėti savo artimą.

31 SKYRIUS

„Artinkitės prie Dievo, ir jis artinsis prie jūsų“

Koks yra bene pats reikšmingiausias klausimas, kokį tik gali sau užduoti žmogus? Kaip į jį atsakysite jūs?