Informaciniame biuletenyje Mūsų Karalystės tarnyba pateikiama informacija, skirta kassavaitinėms Jehovos liudytojų sueigoms – bendruomenės Biblijos studijoms, teokratinės tarnybos mokyklai ir tarnybos sueigai.

Pastaba. Informacija, pateikta spausdintiniame biuletenio variante, gali skirtis nuo elektroninės versijos.