Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 ESAME KRIKŠČIONYS

Mūsų leidinius naudokime atsakingai

Mūsų leidinius naudokime atsakingai

Jėzus savo mokiniams kalbėjo: „Dovanai gavote, dovanai ir duokite“ (Mt 10:8). Laikydamiesi šio aiškaus nurodymo, mes už Bibliją ir ja paremtus leidinius pinigų neprašome (2 Kor 2:17). Vis dėlto mūsų leidiniuose pateikiamos brangios tiesos iš Dievo Žodžio. Literatūrai spausdinti ir išvežioti bendruomenėms po visą pasaulį įdedama daug pastangų ir lėšų. Taigi pasiimkime leidinių tik tiek, kiek mums reikia.

Būk įžvalgus duodamas leidinių kitiems, netgi kai liudiji viešose vietose (Mt 7:6). Stenkis ne vien paduoti praeiviui leidinį, bet ir pasikalbėti su juo, sužinoti, kas jam įdomu. Ar galėtum atsakyti „taip“ bent į vieną iš gretimame rėmelyje užduotų klausimų? Jeigu sunku nuspręsti, ar asmuo domisi, verčiau įteikti jam lankstinuką. Žinoma, jeigu žmogus prašo žurnalo ar kokio kito leidinio, mielai jį duosime (Pat 3:27, 28).