ATSIBUSKITE!

Klausimas. Nuolat daugėja pranešimų apie paauglių depresiją. Kaip, jūsų manymu, reikėtų spręsti šią problemą?

Leidinio pristatymas. Šiame žurnale pateikiama naudingų patarimų, kaip paaugliams įveikti depresiją ir kaip gali padėti jų tėvai.

MOKYK TIESOS

Klausimas. Ko reikia, kad santuoka būtų laiminga?

Biblijos eilutė: Ef 5:33.

Tiesa. Santuoka yra laiminga, kai abu sutuoktiniai vienas kitam puoselėja meilę ir pagarbą.

GYVYBĖS KILMĖ: PENKI SVARBŪS KLAUSIMAI (lf)

Klausimas. Kuo turėtume pagrįsti savo įsitikinimus tokiais svarbiais klausimais kaip gyvybės kilmė?

Biblijos eilutė: Hbr 11:1.

Leidinio pristatymas. Ši eilutė leidžia suprasti, kad savo įsitikinimus turime pagrįsti tvirtais įrodymais. Šioje brošiūroje aptariami penki svarbūs klausimai apie gyvybės kilmę ir pateikiami faktai.

SUGALVOK SAVO ĮŽANGĄ

Sugalvok savo įžangą pagal aukščiau pateiktus pavyzdžius.