3:1, 2 [2:28, 29, Brb]

Pateptieji krikščionys pranašauja, tai yra kalba apie didingus Dievo darbus ir skelbia „gerąją naujieną apie karalystę“ (Apd 2:11, 17–21; Mt 24:14). Kitos avys padeda jiems atlikti šį darbą.

3:5 [2:32, Brb]

Ką reiškia šauktis Jehovos vardo?

  • Žinoti tą vardą.

  • Gerbti tą vardą.

  • Pasitikėti Asmeniu, kuris vadinasi tuo vardu.

Pamąstyk: „Kaip galėčiau remti pateptuosius evangelizacijos darbe?“