Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Geroji naujiena skelbiama Ganoje

BIULETENIS MŪSŲ TARNYBA IR GYVENIMAS 2017 m. sausis

Pokalbių pavyzdžiai

Pasiūlymai, kaip pristatyti žurnalą Sargybos bokštas ir kaip mokyti tiesos apie paskutinių dienų ženklą. Pagal šiuos pavyzdžius sugalvok savo įžangą.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Jehova rūpinasi savo tarnais

Dievas Jehova, kaip dosnus šeimininkas, patiekia mums apsčiai geriausio dvasinio maisto.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

„Karalius viešpataus pagal teisumą“

Karalius Jėzus paskiria vyresniuosius rūpintis kaimene. Jie dvasiškai vadovauja ir teikia atgaivą kaimenei.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Ezekijui už tikėjimą buvo atlyginta

Asirai mėgino priversti žydus pasiduoti be kovos, bet Jehova pasiuntė savo angelą apginti Jeruzalės.

ESAME KRIKŠČIONYS

Tavimi, Jehova, aš pasitikiu

Pasitikėti Jehova svarbu ir gerais, ir blogais laikais. Kaip Ezekijas parodė, jog pasitiki Dievu?

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Nuvargusiam Jehova duoda jėgų

Kaip erelis gali ilgai sklandyti ore, taip mes Dievo teikiama stiprybe galime atlikti jo pavestą darbą.

ESAME KRIKŠČIONYS

Nepamirškime melstis už persekiojamus bendratikius

Kaip galime melstis, kad padėtume bendratikiams, kenčiantiems persekiojimus?

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Jehova – tikrų pranašysčių Dievas

Maždaug prieš 200 metų Jehova per Izaiją buvo išpranašavęs, kas atsitiks Babilonui.