Ezechielio matytas šventyklos regėjimas ištikimą žydų tremtinių likutį patikino, kad tyras garbinimas bus atkurtas. Be to, tai buvo jiems priminimas, kad privalu laikytis aukštų Jehovos normų.

Kunigai mokys žmones Jehovos normų.

44:23

Pateik pavyzdžių, kaip ištikimas ir nuovokus vergas moko mus atskirti, kas švaru ir kas nešvaru (kr p. 110–117).

Žmonės rems tuos, kurie jiems vadovauja.

45:16

Kaip mes galime remti bendruomenės vyresniuosius?