Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Pokalbių pavyzdžiai

Pokalbių pavyzdžiai

SARGYBOS BOKŠTAS

Klausimas. Ar angelai tikrai egzistuoja?

Biblijos eilutė: Ps 103:20.

Leidinio pristatymas. Šiame Sargybos bokšto numeryje aiškinama, kas Biblijoje sakoma apie angelus ir kaip jie veikia mūsų gyvenimą.

MOKYK TIESOS

Klausimas. Kaip manote, ar mokslas paneigia Bibliją?

Biblijos eilutė: Iz 40:22 (Jr).

Tiesa. Mokslo klausimais Biblija yra tiksli.

KVIETIMAS Į BENDRUOMENĖS SUEIGAS (inv)

Kvietimo pristatymas. Noriu pakviesti jus į Biblija pagrįstą viešą kalbą. Ji bus sakoma Karalystės salėje, kur vyksta mūsų sueigos. [Įteik asmeniui kvietimą, paminėk savaitgalio sueigos laiką bei vietą ir viešosios kalbos temą.]

Klausimas. Ar esate kada buvęs Karalystės salėje? [Jei tinkama, parodyk vaizdo siužetą Kas vyksta Jehovos liudytojų sueigose?]

SUGALVOK SAVO ĮŽANGĄ

Sugalvok savo įžangą pagal aukščiau pateiktus pavyzdžius.