6:6–8

Jehova supranta mūsų ribotumus ir niekada nereikalauja daugiau, nei pajėgiame. Mūsų santykiai su broliais, jo požiūriu, yra svarbus tyro garbinimo elementas. Jeigu norime, kad Jehova mūsų aukas priimtų, turime mylėti ir gerbti bendratikius.