Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Brošiūra Kad šeima būtų laiminga siūloma Gruzijoje

BIULETENIS MŪSŲ TARNYBA IR GYVENIMAS 2017 m. lapkritis

Pokalbių pavyzdžiai

Pasiūlymai, kaip pristatyti žurnalą Sargybos bokštas ir kaip mokyti tiesos apie Dievo vardą. Pagal šiuos pavyzdžius sugalvok savo įžangą.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

„Ieškokite Jehovos ir gyvensite“

Ką reiškia ieškoti Dievo? Ko pasimokome iš izraelitų, kurie nebeieškojo Jehovos?

ESAME KRIKŠČIONYS

Tobulink tarnybos įgūdžius. Lankyk žmones pakartotinai

Ką daryti, kad pakartotiniai aplankymai būtų vaisingi? Žadink asmens susidomėjimą, kiekvieną kartą lankydamasis turėk tam tikrą tikslą, siek galutinio tikslo.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Mokykis iš savo klaidų

Iš pasakojimo apie Joną sužinome, kad Jehova nenumoja ranka į mus, jei suklystame. Bet jis tikisi, kad iš savo klaidų pasimokysime.

ESAME KRIKŠČIONYS

Ko mus pamoko Jonos knyga

Apmąstydami pasakojimą apie Joną galime įveikti nusivylimą, pakeisti neigiamą požiūrį į žmones ir semtis paguodos per maldą.

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Ko Jehova iš mūsų reikalauja?

Koks yra ryšys tarp mūsų tarnybos Dievui ir santykių su bendratikiais?

IŠ DIEVO ŽODŽIO LOBYNO

Lik dvasiškai budrus ir veiklus

Kad babiloniečiai galėtų sunaikinti Judą, atrodė mažai tikėtina. Vis dėlto ši pranašystė turėjo išsipildyti ir Habakukui reikėjo laukti.

ESAME KRIKŠČIONYS

Pasikeitus aplinkybėms lik dvasiškai budrus ir veiklus

Jeigu dėl permainų ima silpti mūsų tikėjimas ir ryšys su Jehova, kas padėtų likti dvasiškai budriems ir veikliems?