7:1–5a [7:1–4, Brb], 8–10, 15

  • Jeremijas drąsiai atskleidė izraelitų nuodėmes ir veidmainystę.

  • Izraelitai šventyklą laikė tarsi kokiu talismanu – manė, kad kol ją turi, jiems niekas negresia.

  • Jehova leido jiems suprasti, kad aukos, kurias jie formaliai atnašauja, negali kompensuoti jų daromų blogybių.

Pamąstyk: ar aš garbinu Jehovą taip kaip jam priimtina, o gal tai darau tik formaliai?

Jeremijas stovi Jehovos namų vartuose